Zijn de voedselwetten in de Koran gelijk aan die van de Bijbel?

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van de voedselwetten in de Bijbel, hier even een korte samenvatting:

- Geen bloed.
- Van de landdieren: alleen dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben, zoals koeien, geiten, schapen en herten.
- Van de waterdieren: alleen dieren die zowel kieuwen als vinnen hebben. Dus geen paling, garnalen, inktvis, enz.
- Van de vogels: geen roofvogels en geen struisvogel. Dus voor Nederland alles wat je bij de poelier kunt kopen m.u.v. de struis.
- Van de insecten: alleen sprinkhanen.

Aan deze regels houden alle godsdienstige Joden en een kleine, maar tegenwoordig groeiende, groep Christenen zich.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hieronder een vers van de Koran waar bijna alle spijswetten aan bod komen. “Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is gewurgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (5:3) -Bloed en producten op basis van bloed zoals bloedworst of niet goed doorbakken biefstukken -Varkensvlees -Het vlees van dieren die al gestorven zijn (niet geslacht) en waarvan het niet in naam van Allah is geslacht -Dieren die vleeseters zijn, wilde dieren met slagtanden, giftanden of klauwen inclusief vogels met klauwen -Het vlees van dieren zonder oren of van dieren die gif produceren -Alcohol -Verspilling van voedsel, want alle voedsel is een gift van Allah. Restjes moeten worden bewaard om later op te eten indien het nog eetbaar is.

Nee. Koran en Bijbel zijn twee afzonderlijke boeken gehanteerd door twee afzonderlijke volken/religies. De Koran door Islamisten of moslims, de Bijbel door christenen.

Het zijn specifiek joodse spijswetten; voor christenen zijn die wetten in het nieuwe testamant opgeheven. Er is geen wezenlijk verschil, de islamitische spijswetten zijn overgenomen van het jodendom. Alleen zijn de joden er fanatieker in: bijvoorbeeld het letterlijke verbod om een bok niet in de melk van zijn moeder te koken is meteen maar uitgebreid tot een scheiding van melkprodukten en vleesprodukten. Anderzijds hebben de moslims dan weer een alcoholverbod toegevoegd omdat hun profeet last had van dronken moskeegangers en daar een 'openbaring' aan wijdde. In de praktijk is de moslimvariant minder streng. Het belangrijkste is dat in deze geloven bij levensgevaar deze wetten allemaal overtreden mogen en moeten worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100