Hoe kan het dat Amerikanen zo gelovig zijn, terwijl het geloof in Europa juist afneemt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar heeft socioloog Max Weber 100 jaar geleden al het nodige over geschreven. Het komt er op neer dat je als pionier of nieuwe immigrant niet in je eentje kon overleven. De traditionele sociale verbanden waar men in het land van herkomst op terug kon vallen waren er niet meer. Aansluiting bij een kerkgemeenschap zorgde voor steun, ook in materiele zin, bv het lenen van geld. Toegevoegd na 4 minuten: Dat is nog steeds zo omdat in Amerika veel minder sprake is van een verzorgingsstaat dat in West-Europa. Het kerkelijk leven in Amerika weerspiegelt de sociale structuur van de Amerikaanse samenleving: er zijn heel rijke en zeer arme kerken, zwarte en blanke kerken, kerken voor mensen uit de hogere middenklasse en uit de arbeidersklasse, kerken voor vrouwen en voor homo's. Wat er op het eerste gezicht uitziet als religieuze beleving en kerkelijke betrokkenheid, blijkt bij nader inzien toch vooral de rituele buitenkant van een maatschappelijk middenveld van clubs vrijwilligerscentrales en nationalistische organisaties te zijn.

Hoogmoed komt voor de val. Naar de kerk gaan wil niet zeggen dat je gelooft. Het is "not done" om niet naar de kerk te laten gaan. Denk je trouwens dat ze in New York allemaal op zondag naar de kerk gaan?

Omdat Amerikanen erom bekend staan overal God bij te halen. Het is meer een nationale gewoonte, een image, dan een écht diepgaand vertrouwen in de God van het christendom. Veel Europeanen zijn daar nuchterder in en hebben geen cultuur waarbij dat er zo ingebakken is.

Omdat het christelijk geloof in de VS een veel prominentere positie in neemt dan in Europa of in ieder geval West-Europa. In Oost Europa, met name Polen, is het christendom weldegelijk sterk aanwezig. West Europa is vrij progressief mede door de multi culturele samenleving en de welvaart die wij hier hebben. In de VS met name het platteland is men erg conservatief en neemt geloof een prominente rol in het dagelijkse leven. En de kerk in de VS zorgt op tal van manieren dat deze positie gecontinueerd wordt.

Het Christendom in Amerika neemt een grote plaats in binnen de cultuur. Aangezien Amerikanen geen lange geschiedenis hebben, klampen ze zich vast aan religie. Vaak stelt het niets voor, het is een gevoel van saamhorigheid.

Maak verschil tussen geloof en religie. Amerikanen zijn religieus, het past binnen hun cultuur. Als je religieus bent wil dat nog niet zeggen dat je gelovig bent. Als je overal God bijhaalt wil nog niet zeggen dat je met Hem leeft.

Toen ik in Boston woonde, to kon je ion de supermarkt lokale kranten kopen met hoofdartikelen als: kind geboren met houten been Moeder baart kind met vleugels! Van een engel? Die kranten worden grif verkocht. Ook kunnen veel films alleen maar in Amerika gemaakt worden, omdat men elders zulke bijglovige onzin niet zou durven uitbrengen. Kortom, er lopen in Amerika erg veel mensen rond waarvan een steekje los zit. Wat zeg ik? Steekje, Steek. Aan de andere kant is er ook een grote groep zeer slimme en inventieve mensen, waar wij hier nauwelijks van horen. Er is geen land in de wereld waar mensen dingen maken waarvoor mensen van een ander werelddeel met het vliegtuig komen om als eerste zo'n produkt te hebben (iPad)

Omdat Amerikanen vaak zeggen oh mijn God! Het kan wel daardoor komen. overal is kan het anders zijn met geloof. Turkije geloven ook veel mensen niet in God... Het is gewoon overal verschillend.

omdat amerikanen alles OVERDREVEN doen!

Het komt wellicht door de ontstaansgeschiedenis van de Vereinigde Staten. Met thanksgiving worden daar de 'Pilgrim Fathers' geëerd. 'In 1620 vertrokken meer dan honderd mannen, vrouwen en kinderen uit Plymouth in Engeland op weg naar de Nieuwe Wereld. Het waren Engelse puriteinen die, door hun geloofsovertuiging, op zoek gingen naar het zuivere Christendom van eenvoud en naastenliefde, zonder de rituelen en uiterlijkheden van het Rooms-Katholieke geloof en later ook de Engelse Kerk. Door deze 'pelgrimstocht' werden zij bekend als de 'Pilgrims' en hun leiders werden de 'Pilgrim Fathers' genoemd.' 'Andere puriteinen besloten het voorbeeld van de Pilgrim Fathers te volgen. Zo vestigden zich tussen 1630 en 1634 ongeveer 10.000 van hen in Nieuw-Engeland.' De amerikanen zijn dus van oudsher religieuze fanatici.

Bronnen:
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschied...

Religie vervult in de USA de rol van 'lijm': het was de afgelopen eeuwen noodzakelijk van al die verschillende immigranten 1 'volk' te maken. Omdat de meeste immigranten uit Europa kwamen, lag het voor de hand dat de christelijke godsdienst daarbij een prominente rol kreeg. In Europa lag/ligt dat anders: de 'lijm' die hier wordt gezocht is 'politiek' van aard (denk aan de EU). Dat kan ook niet anders, omdat religie hier meer is geïndividualiseerd.

Het zit in de Amerikaanse cultuur ingebakken en dat gaat van generatie over op generatie. Verder zingen ze over God in zowel het officiële als het onofficiële volkslied. En een veel voorkomende Amerikaanse zin luidt: God loves America.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100