Gelden de 10 geboden ook voor de Islam ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Niet rechtstreeks, maar dezelfde teksten staan ook in de Koran. In de Islam wordt Mozes vereerd als één van de grootste profeten van God. De teksten van de Thora en de Evangeliën stemmen nauw overeen met bepaalde hoofdstukken in de Koran. En zo ook de Tien Geboden: 1) 'Er is geen andere God naast God’. (Koran 47:19) 2) ‘Mijn Heer, maak dit een vreedzaam land en bescherm mij en mijn kinderen tegen het aanbidden van afgoden’. (Koran 14:35) 3) ‘En maak niet Allah (naam van God) een excuus in uw eden tegen het doen van goed handelen of het maken van vrede tussen mensen want Allah is Alhorend, Alwetend’. (Koran 2:224) Dit wordt uitgelegd door de Profeet Mohamed als: ‘Als iemand een plechtige eed aflegt (iets wat hij zal doen of laten) en zich vervolgens realiseert dat iets anders meer rechtvaardig is, laat hem zijn eed dan breken en daarvoor boeten’. 4) ‘O gij die gelooft, wanneer de oproep voor het vrijdagsgebed (Salat Al-Juma’ah) wordt aangekondigd, haast u zich om God te herdenken en laat alle uw zaken vallen’. (Koran 62:9) De sabbat werd opgeheven met de openbaring van de Koran. De sabbat werd alleen afgekondigd voor de Joden, maar God beveelt Moslims om alles in het werk te stellen om het gezamenlijke vrijdagsgebed bij te wonen en hun zaken stop te zetten tot na het gezamenlijke vrijdagsgebed. 5) ‘… en je ouders worden geëerd. Zo lang één van hen of beiden leven, zul je zelfs nooit “Uff” (het kleinste gebaar van ergernis) tegen hen zeggen, noch zul je tegen hen schreeuwen. Je behandelt hen vriendelijk’. (Koran 17:23) 6) ‘… een ieder die iemand anders vermoord, die niet een moord had begaan of een ander zwaar misdrijf, het zal zijn alsof hij alle mensen heeft vermoord’. (Koran 5:32) 7) ‘Gij zult niet echtbreken; het is een grove zonde en kwaadaardig gedrag’. (Koran 17:32) 8) ‘Gij zult niet stelen’. (Al-Mumtahanah 60:12) en ‘De dief, man of vrouw, je zult hun handen afhakken als straf voor hun misdaad en om te dienen als een voorbeeld van God. God is de Almachtige, de Alwijze’. (Koran 5:38) 9) ‘Houdt geen bewijs achter door te verbergen waar je getuige van bent geweest. Een ieder die een getuigenis achterhoudt, is zondig in zijn hart’. (Koran 2:283) 10) ‘En begeer niet wat is gegeven aan enig ander mens. Dit zijn tijdelijke ornamenten van dit leven, waar wij hen mee testen. Waar uw Heer u in voorziet is veel beter en voor eeuwig’. (Koran 20:131) Dus in die zin gelden de tien geboden ook voor de Islam.

Bronnen:
http://www.bedawi.com/St_Katherine_Ten_Com...

De 10 geboden is de basis van ons leven , en dus voor iedereen als er geen wet is , kunnen er ook geen overtredingen zijn daarom zijn vele wetten (ik zeg niet alle) gebaseerd op de 10 geboden zo is in Nederland het verbod op Godslastering af geschaft , dat is mijns inziens tegen de wet van de 10 geboden , maar wetten zijn door mensen gemaakt , maar de 10 geboden ( of DE WET ) is ons door God via Mozes op de berg Horeb gegeven , om ons een richtlijn te geven hoe God ons geschapen en hoe wij horen te leven , de wet is voor mensen niet te houden , en het niet houden van DE WET noemt Zonde Toegevoegd na 2 minuten: ik bedoelde de berg sinai ipv horeb

De Geschriften van Mozes zijn indertijd aan de Israëlieten gegeven. Zij zijn de afstammelingen van Jacob, die weer afstamt van Isaak. De moslims (Islam) hebben Ismaël als stamvader. Beiden hebben zich van elkaar gescheiden en zijn stamvader geworden van een groot volk. https://www.debijbel.nl/bijbel/bladeren/NBV/Gen/17 Honderden jaren later ontvingen de Israëlieten de Wet via Mozes; de moslims waren daar dus geen getuige van. Beide broers hebben wel dezelfde stamvader: Abraham.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100