Hebben verschillende vormen van kerken ook een andere leer?

Je hebt hervormd, gereformeerd, protestants, luthers etc etc.
Maakt dat nog verschil of leren ze allemaal hetzelfde?
En katholiek?

Toegevoegd na 26 minuten:
En wat leren ze dan?

Toegevoegd na 3 dagen:
Ik heb het hier over vormen van het Christendom. Niet over Islam of bijvoorbeeld boeda...vliegende spaghettimonster ;-)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zitten verschillen in, maar waar het gaat om bijvoorbeeld gereformeerd en hervormd, zijn het vooral accentverschillen. Het grootste verschil is er tussen katholiek en protestant. Daar zitten echt verschillen in de leer over de sacramenten, de hele structuur van de kerk is totaal anders (katholicisme heeft één centrale autoriteit, protestantisme heeft dat niet en heeft democratische aspecten) en vooral de visie op de eucharistieviering/mis (katholiek) en avondmaal (protestant) is anders, hoewel het in de basis wel draait om hetzelfde. De katholieke kerk is sterker verankerd in de traditie, de traditie van de protestanten is dan ook veel korter. Verder zijn er verschillen in de beleving, maar dat geldt net zo goed voor traditioneel gereformeerd vs evangelisch. Van de protestantse kerken hebben gereformeerd en hervormd dus vooral accentverschillen. Een aparte positie daarin zou je de bevindelijk gereformeerden kunnen toekennen, die feitelijk op veel punten wel dezelfde interpretatie van de Bijbel kennen, maar van mening zijn dat je als mens niet zomaar mag zeggen dat je bij God hoort. Daar is eerst een bijzondere ervaring voor nodig, een teken van God. Luthers is net weer anders, die volgen meer de leer van Luther terwijl de meeste protestantekerken in Nederland meer Calvijn volgen, maar zeker met de komst van de PKN zijn die verschillen minder merkbaar. Verder zijn er natuurlijk diverse gereformeerde kerken en als je de diensten bezoekt dan zul je zien dat in de ene dienst een orgel gebruikt wordt en de samenzang op hele noten geschiedt, terwijl er in de andere dienst een combo speelt en men hele andere liederen zingt. De keuzes die mensen maken vanuit hun geloof in bijvoorbeeld kledingstijl maar ook politiek of maatschappelijk kunnen heel erg verschillend zijn, maar de basis van de leer is niet wezenlijk anders. Dan heb je nog de evangelische stroming, daartoe behoren in elk geval evangelische en pinkstergemeenten. Een verschil van deze groep met de meer traditionele gereformeerde en hervormde kerken is dat men hier niet de kinderen doopt, maar de leden pas doopt wanneer zij hier - zo ongeveer vanaf hun 15e jaar - zelf voor kiezen. Verder ligt hier meer de nadruk op de Heilige Geest en op bijzondere ervaringen in het geloof, iets wat zij trouwens gemeen hebben met de bevindelijken, maar wat totaal anders wordt beleefd. De basis, namelijk "God is goed en als mens heb je Jezus nodig om bij God te kunnen komen" - die is overal gelijk.

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Als je naar katholiek en protestant kijkt dan zit er een fundamentele andere leer achter maar als je naar de verschillende afsplitsingen kijkt die er binnen de hervormde kerk plaats gevonden hebben (en nog steeds plaatsvinden?) dan lijkt het mij dat dit in veel gevallen meer met de structuur en het bestuur van de kerk te maken heeft dan met de inhoud van het geloof. Volgens mijn zijn alle varianten daartussen denkbaar.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afscheiding_van_1834

Als je met verschillende vormen van kerken de "christelijke kerken " bedoeld, hebben ze in de " basis" dezelfde leer. Deze "leer " houd in dat Jezus de middelaar en hogepriester/ koning is naar de wijze van Melchizedek, lees hebreeen hoofdstuk 5 Jezus zal/is "koning" (zijn) van het koninkrijk waarvoor vele christenen bidden; " Uw koninkrijk kome .... ." . Jezus is voor de gehele mensheid gestorven en is daardoor de "enige" weg tot verlossing/genade die tot eeuwig leven leidt. De verschillen die er zijn, zijn eigenlijk detaills zoals bijvoorbeeld, is Gd een 3/1heid of niet ? Is het spreken in tongen een bewijs dat we de heilige geest hebben optvangen ? Verschillen in ziel en geest ? Verschillen in betekenis van hel, hades, sjeool en noem maar op? Wat is onze bestemming na de dood ? Er zijn nog verschillende punten waarmee christenen elkaar beschuldigen van " onwaarheden ", terwijl geen enkele gemeente of stroming het "certificaat" heeft de zogenaamde "waarheid" te bezitten. Ze vergeten door al dit "gekibbel" de " boodschap" die de Zoon van Gd ,Jezus, ons bracht tijdens Zijn gehele aardse loopbaan. Hij leerde ons te vertrouwen op Gd, ook al zijn we het onderling oneens. Hij leerde ons over zijn koninkrijk. Hij leerde ons dat Hij Koning zou zijn van dit koninkrijk. Hij gaf ons het bewijs dat de opstanding mogelijk is. Hijzelf was het bewijs van Gds liefde voor ons......... het kruis. Hij liet ons "inzien " dat het belangrijk is anderen over Gds "voornemen" te vertellen. Hij leerde ons te vertrouwen op de geest die Gd ons zou schenken. Hij gaf "ons" de "zekerheid " dat hij met "ons" zou zijn tot de voltooiing van de wereld. Hij gaf ons de belofte dat we niet zouden beproefd worden boven ons "kunnen" . Hij gaf ons de hoop van " een nieuwe hemel en een nieuwe aarde " waarin rechtvaardigheid zal zijn. In't kort hierboven in grote lijnen opgesomd; de leer, de basis, en de verschillen.

Ja er zijn verschillen in de leer. Gereformeerd en Hervormd betekenen beiden hetzelfde: "gezuiverd van alle dwalingen," tussen deze is het meer accent verschillen, een andere interpretatie aan een Bijbelgedeelte geven, bijvoorbeeld. Ook speelt een wat lossere en een wat strakkere liturgie een rol. De verschillen zijn van die aard dat er nooit afscheiding had moeten en mogen komen. Afscheidingen van kerken is mensenwerk. Jezus zegt zelf: "Ik wil dat zij één zijn." De Roomse kerk heeft cruciale verschillen waar niet overheen gestapt kan worden. Tot Maria bidden is on-Bijbels, Maria zelf zou hevig verontwaardigd zijn als zij dit wist. De leer die ons zalig maakt is Jezus alles en Jezus alleen. Onze goede werken brengen ons niet in de hemel, wij betalen er onze schulden niet mee af. Ook is er het verschil dat de Protestantse kerken hun leer willen bevestigen met: "Er staat geschreven"dus hun leer bevestigen zij met en van uit de Bijbel. De Roomse kerk stelt de leer vast door Paus en concilies met: "De kerk leert." Verder zijn er verschillen over sacramenten, en inzegeningen e.d.

In de kern geloven ze nagenoeg hetzelfde, samen te vatten: In deze Apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle (dodenrijk ); de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen[3] is ten hemel, zit[4] aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 7.vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de ( heilige katholieke) / algemene christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven Amen. Een aantal verschilpunten: 1) is de Paus wel of niet de plaatsvervanger van Christus. 2) Mogen kinderen deelnemen aan het avondmaal 3) Kinderdoop of volwassendoop 4) Doop in de geest. 5) Wel of niet versieringen in de kerk etc.. etc.. In de hemel zijn er echt geen verschillende hokjes. Soms wordt vergeten waar het omdraait - om Christus toe te laten in je leven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100