Mijn leeftijd is 32 jaar. Kan ik mij laten dopen (volledige onderdompeling in natuurwater), zonder lid te moeten worden van een gemeente of kerk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het doopsel is een ritueel waarmee je wordt opgenomen in een geloofsgemeenschap. Op metafysisch niveau wordt je christen en maakt het dus in principe niet uit wie je waar en wanneer en op welke leeftijd doopt. De praktijk zal echter zijn dat je gedoopt wordt binnen een kerkelijk genootschap of een religiueze vereniging. Die zullen dat heuglijke feit in hun annalen willen vastleggen en je naam opnemen in een doopregister of iets dergelijks. Op dat moment ben je ook lid van het genootschap. Je kunt daarna het lidmaatschap opzeggen want er bestaat niet zoiets als ontdopen, dus dat zul je verder je hele leven blijven. Als je dat allemaal niet wilt kun je zelf nog een keer je ergens in een mooi water onderdompelen en gedoopt verklaren. Hier is geen enkel bezwaar tegen. In de rooms-katholieke en met Rome geünieerde Oosters-katholieke Kerken wordt, net als overigens onder de oosters-orthodoxen, de doop of indien niet gedoopt het verlangen gedoopt te worden (doopsel van begeert) als een heilsnoodzakelijk sacrament gezien zonder hetwelk men de hemel niet kan binnengaan. Dit doopsel van begeerte betekent dus dat je zonder gedoopt te zijn toch christen bent en naar de hemel kunt. Dit lijkt me voor jou ook van toepassing.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doop_(sacrament)

Beste spocktables, wat zijn we blij dat iemand zoals jij deze vraag stelt. Natuurlijk kan dat. Het volstaat je te laten dopen in naam van Jezus, Jezus zal je verder leiden. Betekenis Naam Jezus is, Y_H_W_H is redding, simpel verwoord, Gd is redding. Jezus zal voor jou in de hoedanigheid van hogepriester het Woord doen. In je hart moet je de wens hebben herboren te worden, herboren worden in de zin van dat je je binnen in je de wens hebt in de voetsporen van Jezus te treden. Leg deze gelofte/belofte af aan Gd in gebed. Wegen zullen voor je opengaan , maar het is niet makkelijk. Vele christenen kunnen je helpen, ieder met hun eigen verhaal. Ten slotte, wie je volledig onderdompeld is niet van belang, wel je gelofte of elofte.

Niet om je te ontmoedigen, maar denk ik wel iets om over na te denken: Stel iemand doopt zich en draagt zich op aan (bijvoorbeeld) een niet-christelijke God, en later wil hij toch een christelijk geloof aanhangen. Zou God (even veronderstellend dat die dan christelijk is) de doop aanvaarden als iemand zich aan een geheel andere God heeft opgedragen? Dat lijkt mij niet. Er zal dus tot op zeker hoogte een juist begrip over God moeten zijn, en over wat hij van een ieder van ons verwacht. Daar moet je je dan immers aan committeren. De bijbel bevestigt; er wordt aan nieuwelingen altijd éérst onderwijs gegeven, en pas daarna gedoopt: Voorbeeld: de Ethiopische eunuch kreeg eerst onderwijs van Filippus voordat hij gedoopt werd (Handelingen 8:35-36); Petrus rede vóór de doop van duizenden discipelen (Handelingen 2:14-38); verder: Hand.8:10-12, Hand. 16:32-33.

Ik heb een aanloopje nodig.. Marcus 16:16 "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Handelingen 2:38 "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen". Bekering is het omkeren naar God toe - het moment dat je Jezus aanneemt als je Verlosser en vraagt in je hart te komen en tevens gelooft dat Hij voor je fouten is gestorven en ook voor jouw uit de dood is opgestaan. Wanneer het licht van Gods Woord in uw hart/geest gaat schijnen, dan is geloof aanwezig in uw hart/geest. Het moment van bekering of geloof wordt ook wel wedergeboorte genoemd. Romeinen 10:9-10 zegt Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en MET UW HART GELOOFT dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Als je hart het ingeeft dat je er klaar voor bent om Jezus te willen dienen, dan kun je je laten dopen door onderdompeling. Je moet daarom oprecht zijn naar God toe en Zijn Woord in je leven willen toelaten. De doop wordt vergeleken met een begraven worden in Rom 6 vers 3 en 4. Een zeer kort ogenblik ben je helemaal onder water om daarna weer uit het water te verrijzen, een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begin je een nieuw leven in Christus. Er zullen predikers zijn die je zullen dopen door onderdompeling als je oprecht bent in je keuze voor Jezus / anders zullen ze het niet adviseren. ( waarom je om natuurwater vraagt is mij wel een raadsel ) Mijn advies is ook naar een kerk te zijn waar je je thuis voelt en neem ook de tijd die te vinden, zodat je mede gelovigen leert kennen. ( ze kunnen best aardig zijn !) - In evangelische, baptisten en pinksterkringen dopen ze door onderdompeling overigens.

Dopen kan door volledige onderdompeling in natuurwater bij de vrijechristen.nl De Vrije Christen is iemand die zich Christen voelt zonder zich te verbinden aan een stroming, kerk of gemeente. Om je geloof te (her)bevestigen door middel van doop kan dan lastig zijn omdat je niet bij een gemeente kunt aankloppen met “Ik wil gedoopt worden” en vervolgens weer gaan, de meest gemeenten verwachten dan dat jij je eerst bij hen aansluit. Wij draaien dat om, wij willen je graag dopen, daarna bepaal jij zelf waar en of jij je aansluit bij een gemeente.

Bronnen:
https://devrijechristen.nl

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100