Wat stellen mensen zich voor bij een godheid? En waarom menen ze dat er een dergelijke godheid bestaat?

Ik zie niet in waarom het nodig is dat er een hogere macht bestaat. Niet op het gebied van fysica, en al helemaal niet op het gebied van ethiek en dergelijken.

Als iemand wel vindt dat een godheid moet bestaan, hoe is hij dan tot deze conclusie gekomen en hoe ziet het denkbeeld van zijn godheid eruit? Graag persoonlijke ervaringen!
en alsjeblieft geen teleurstellende antwoorden zoals 'de Bijbel zegt het', of 'zo is het mij aangeleerd', of 'de wereld is te mooi om zomaar te zijn ontstaan'. Als je toch zo'n antwoord geeft, een uitgebreide uitleg graag.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het antwoord ligt in jou vraag zelf!!. De behoefte naar God is diepgeworteld in iedereen. Het is in jou of je het wel of niet bevredigd! Waarom anders stelde je deze vraag die met persoonlijke ervaringen gemotiveerd moet worden? Omdat jij deep-down een denkbeeld hebt van God!! En je ermee worstelt. Godheid bestaat niet in een continent. Anders zouden wij zeker hebben gedacht: "Kijk naar die gekken daar. Zij geloven in een Oppermachtige Eenheid". Maar wat wij (in elke continent!) eerder zeggen is: "Waarom gelooft mijn buurman toch in een god?". Een beantwoorder gaf het mooi aan. Elke cultuur of volk gelooft in een Macht. Waarom? Omdat het zo is!!! Ga geen verklaring zoeken. Hedendaags bestaan er verschillende opvattingen van God. De ene vindt dat hij ervoor, anderen moet vermoorden. Weer een ander denkt dat hij een boom, een koe, een ring, de zon enz. is. De ander vindt dat hij in de Bijbel moet geloven. Maar God is degene die jij aanvaardt zoals Hij werkelijk IS. Als Geest in beeld en gedaante. Als Wijsheid in intelligentie. Als Verlosser van jouw zonden. Als de Schepper van alles. Als Liefde die jij met anderen deelt. Als Heer van en over alles. Als mens willen wij zelf ons leventje bepalen. En het gaat zo. Wat wil je? Leven. Met of zonder "G"? Zonder, graag. Ja, maar ik bedoelde "G"ezondheid. Oooh, ja met een "G" graag. Meer ervaring? Tuurlijk. Meer jaren? Toe maar. Meer succes? Zeker. Meer problemen? Hou op. God? Neen. Alstublieft niet. Ben je gek? Waar haal je dat vandaan? Ik ben mijn eigen god. Geef me maar die problemen. Heb je er meer? Ik geloof persoonlijk in Een God! Ik geloof in de Bijbel, omdat ik dit als de waarheid heb aanvaard. Ik weet dat het zo is. Omdat mijn hele wezen mij dit ook vertelt. Wij willen alles verklaren omdat wij niet alles begrijpen! Laat de dingen van God aan Hem. Jij moet alleen te geloven en Hem te aanvaarden. Deuteronomy 29:29/ Johannes 3:16

Je gelooft toch niet, dat zo een ingenieus mechanisme als het heelal en de aarde en alle dieren en mensen zomaar per ongeluk van zelf is ontstaan? Nou dan! Hoe hij er uit ziet? Nou gewoon met een baard natuurlijk!

Bekijk nou eens het heelal, of dichterbij de structuren van atomen en moleculen. Maar ook de kringloop van het leven. Alles is in een briljant evenwicht zo enorm complex dat een mens in nog geen duizenden jaren bij machte is geweest om maar 1% te kunnen verklaren. Geeft jou dat echt niet het gevoel dat er een oppermachtig wezen moet zijn die daar de architect van is? Of is het zo dat wij zoiets niet kunnen verklaren, dus kan het niet zo zijn.

Je vraagt naar eigen ervaring, die kan ik je geven. Mijn ervaring, was er een van 8 maanden lang zweven. Heel mijn verleden werd uit mijn hoofd getrokken, naar mijn bewustzijn, terwijl ik in bed lag, en de volgende dag, kreeg ik dat ding wat er uit mijn hoofd getrokken was, in mijn dagelijkse bezigheden over me heen. En dat was elke dag weer een ander ding, iets wat ik fout had gedaan. Om mij bewust te maken, dat je leert van je fouten, en ze als waardevolle lessen te bechouwen. Ik kreeg de 10 geboden over me heen. De telapathie en gedachtelezen vloog me om de oren, je hoefde bijna niet meer te praten. Er waren geen geheimen die ik voor mezelf kon houden, ik was figuurlijk stript to the bone. En zo nog veel meer, en dan 8 maanden lang, totdat ik precies klokslag 00.00 1 januarie, met nieuwjaar weer op de grond stond. Niet lichamelijk zweven natuurlijk, al zou ik daar ook niet meer raar van staan te kijken, als het gebeurt, hahaha. Toegevoegd na 6 minuten: GOD kan elke gedaante aan nemen die HIJ maar wil. HIJ is tenslotte almachtig.

Mensen willen overal een verklaring of een bevestiging voor en van hebben. Alles wat niet begrepen wordt zal aan een godheid worden toegeschreven. Kijk maar naar de indianen vroeger en kijk naar primitieve volkeren, die hadden overal een god voor. Ze hadden ook voor elke god een vorm, bijv. de totem of een oude boom. Ook angsten kan je op die manier kwijt. Als je bang bent voor onweer ga je donar vereren dan komt het wel goed. In de overlevering leren kinderen geloven weer van hun ouders. Zo komt het cirkeltje weer rond.

mensen hebben de nood om het onverklaarbare te gaan verklaren. Ze gaan dit dan toeschrijven aan een menselijke gedaante met gigantische krachten. Vuur maken was ook ooit zo'n kracht die toegeschreven werd aan een god. Als mens zitten we vast aan de beperkingen van onze intelligentie. Bepaalde zaken kunnen we nooit begrijpen omdat ons verstand nu eenmaal niet toereikend is. Deze zaken gaan we dan toeschrijven aan een 'God'. Bedenk het volgende: Probeer een mier die beduidend minder intelligent is maar eens uit te leggen hoe een computer werkt. Kortom de mens heeft de drang om het onverklaarbare te verklaren. Als dit niet gaat dan gaat een metafysische godheid de verklaring zijn.

De basis van het geloof ligt in de heilige boeken (bijbel koran ed). Vanuit deze geschriften kun je tot de conclusie komen dat God bestaat. Als je gelovig bent denk je dat God er mens/aap-achtig uit zal zien omdat God de mens schiep naar zijn evenbeeld. Daarnaast is het een geloof, dat wil zeggen dat je moet geloven dat God onze schepper is. Je kunt ook nooit bewijzen dat God er niet is. Het is een persoonlijke opvatting over wat jij als individu denkt.

Er moet iets zijn en dat iets noemt men God... Er is geen hogere macht... Maar omdat er niet niets kan zijn, moet er iets zijn en dat noemt men dan God... Ik stel me er niets bij voor, want ik weet dat er niets is... Waarom kan er niet niets zijn, alleen dat wat is en meer niet? Dat maakt het juist mooier, want dan ben jij degene die ergens doel en nut aan verleent... Het leven is een gave en een geschenk, zomaar en voor niets... Daar komt geen God aan te pas... Alles gebeurt vanzelf... Ook daar komt geen God aan te pas... De zon komt op, elke dag, daar komt geen God aan te pas... Enz enz... God is een mooi concept, maar niet meer dan dat...

Omdat verzet onlosmakelijk verbonden is met het verstand, betekent loslaten van verzet - overgave dus - het einde van het verstand als je meester, de bedrieger die voorwendde ‘jou’ te zijn, de valse god. Alle oordelen en alle negativiteit verdwijnen. Dan gaat het rijk van Zijn, dat door het verstand verduisterd was, open. Opeens komt er een grote stilte in je op, een onpeilbaar gevoel van vrede. En in die vrede is grote vreugde. En in die vreugde is liefde. En helemaal in de binnenste kern is het heilige, het onmeetbare, Dat waarvoor geen naam is. Het woord ‘God’ is niet alleen beperkend doordat het duizenden jaren lang verkeerd begrepen en misbruikt is, maar ook omdat het een andere entiteit veronderstelt dan jijzelf. God is Zijn zelf, niet een wezen. Er is hier geen relatie tussen subject en object, tussen jou en God mogelijk. Bewustwording van God is het natuurlijkste dat er is. Het verbazingwekkende en onbegrijpelijke feit is niet dat je je bewust kunt worden van God, maar dat je je niet bewust bent van God.

Bronnen:
Eckhart Tolle [De kracht van het nu]

Velen spreken over het begrip 'god' en door hun verschillende zienswijzen over dat begrip ('god'/ 'godheid') ontstaan er vaak veel misverstanden, discussies en zelfs ook oorlogen. Wanneer men dus over dát, wat de meeste mensen 'god' noemen, verstandig wenst te communiseren, dan zou men eerst 'een overeenkomstige mening' over dat begrip mogen verkrijgen. Mijn mening is: 'God' betekent: schepper/ vernietiger; 'Godin' betekent: schepster/ vernietigster; 'God' en 'Godin' zijn woorden, die (naar mijn mening) 'personen/ wezens' voorstellen. 'Het goddelijke' betekent: het scheppende/ vernietigende; 'het goddelijke' is een woord, dat (naar mijn mening) 'de kosmische natuur' voorstelt, waar 'personen/ wezens' aan onderhevig zijn. 'Scheppen' en 'vernietigen' is dát wat wij eigenlijk allemaal doen, in gedachte, gevoel en daad; en daarom mag men aannemen, dat ALLES, wat leeft, en kan scheppen, en kan vernietigen, van micro (heel klein) tot macro (heel groot), 'god', 'godin' of 'goddelijk' mag worden genoemd; zó meen ik...

Wat stel je van jezelf voor? Het vermogen om zelf na te denken, je intuitie te gebruiken, de keuze om lief te hebben of niet. Ken jezelf ten diepste, en je kent God.

"What this power is, I cannot say. All I know is that it exists." Alexander Graham Bell

Vanuit verschillende religies bekeken is een godheid niet voor iedereen hetzelfde. Ik heb zelf verschillende religies aangehangen en met elke religie veranderde mijn beeld van een Hogere Macht. Het beeld wat ik door de jaren heen heb ontwikkeld is Energie. God is energie, mensen hebben goddelijke energie, alles is energie. Een bron van universele energie. Waarom mensen menen dat een godheid bestaat? Overtuigingen in geloof ontstaan om verschillende redenen. Als je het mij vraagt is de oorsprong: houvast. Houvast aan iets wat groter, sterker, machtiger is dan de mens. Je kunt je afvragen of het nodig is. Zolang mensen baat bij hebben bij hun geloof en wanneer het houvast biedt, zie ik niet in waarom niet? Uiteindelijk geloven we allemaal datgene waar we ons goed bij voelen. Ieder van ons heeft een eigen stukje waarheid in handen, maar niemand van ons kent de gehele waarheid. Daarom: leven en laten leven en niet oordelen of veroordelen over iets waarvan je zelf onmogelijk kunt weten of het al dan niet de waarheid is. We zijn allemaal zoekende en ieder mag dit doen op zijn/haar eigen manier. Tot het moment dat we doodgaan en achter de echte waarheid komen, is alles waarheid. Zonder enige uitzondering.

Een heel helder antwoord op deze vraag is van Osho. God is een uitvinding die voortkomt uit angst. Goddelijkheid is iets anders, dat is iets in onszelf.

Bronnen:
http://www.oshoteachings.com/2009/12/osho-...

Iemand die verantwoordelijk is voor de schepping van de kosmos/heelal/zonnestelsels/aarde/ leven op aarde inclusief de mens. Ena sl je in hem geloofd, worden al je zonden vergeven en kom je na de dood niet in de hel maar in de hemel. Geloven is al ontstaan in de prehistorie. Mensen willen graag overal een antwoord op hebben en als ze dat niet krijgen worden ze onzeker, bang, slaat de fantasie op hol. Op de vragen die niet beantwoord konden worden (en dat zijn er nog al wat) bedachte ze dus zelf maar een antwoord. Dit ging vaak gepaard met het bedenken van tovenaars, geesten en later goden. Personages die boven de mensheid stonden en die ze bepaalde krachten aan hebben gemeten. In principe zijn alle “heidense” goden zo ontstaan. De zonnegod, de god van de donder en ga zo maar door. Toch wilden de mensen bepaalde zaken als het weer toch graag kunnen beïnvloeden en daarom gingen ze de goden verzoeken om het b.v. te laten regenen. Het eerste bidden dus. Door er nog een klein offertje bij te doen probeerden ze de goden goed te stemmen. In principe zijn alle huidige godsdiensten hieruit ontstaan. Bepaalde stromingen hebben deze gevoelens aangewend om er op een listige wijze gebruik (misbruik) van te maken en op die manier de mensen aan een bepaalde kerk (geloof) te binden. Op deze manier is b.v. de Maria aanbidding ontstaan, als een soort "hemelkoningin" regelrecht uit het heidendom geïmporteerd met als evenbeeld de godin Astarte. Men had in de bar slechte Middeleeuwen wat verlichting nodig en wat is er mooier dan de mensen een moederfiguur voor te lepelen. Ook de hemel, het hiernamaals en soms nog wel met zeven maagden is een goede klantenbinder. Nu de wetenschap steeds meer ontdekkingen doet en daardoor een heleboel vragen nu wel beantwoord kunnen worden (overigens nog lang niet alle) en deze antwoorden ook nog strijdig zijn met wat de onwetende mens destijds is voorgehouden, wordt het voor de diverse geloven steeds moeilijker om geloofwaardig te blijven. De kerken stromen leeg. Heeft een wijs man niet gezegd: geloof is voor mensen die niets willen leren. Toch is een geloof vaak nog een hele steun voor mensen, vooral in moeilijke tijden. Zeg maar een wandelstok om te helpen lopen. In die zin heeft het geloof een nuttige functie. Maar om de mensen in Afrika condooms te onthouden en de mensen in Haïti te laten geloven dat de verschrikkelijke aardbeving gods wil was is misdadig.

Elke voorstelling van God is fout. Per definitie: de voorstelling is een "voorstelling". God is geen voorstelling, maar echt. Mensen die denken zonder leiding God te voelen of met hem te spreken, praten vanuit een psychologische aandoening. Waarom God bestaat? Laat ik je in ieder geval zeggen: fysica is een hersenspinsel. Ga het studeren en je komt bedrogen uit. Ik heb het gedaan. Het verklaart leuk wat verschijnselen en je kunt er leuk mee rekenen en veel mee maken (al onze technologie). Maar, that's it! Het zijn modellen. Ze zijn gebaseerd op aannames. Ook filosofie is gebaseerd op knullige aannames. De grote macht boven alles is God: de Almachtige, de Barmhartige, de Alwetende. Wil je dit geheel inzien? Dan moet je zijn weg volgen... dan ga je het zien! Het is een actief proces. Je kunt van God getuigen. Als je niet gaat lopen, kun je er ook niet komen. Je moet zelf willen en doen. Met doen bedoel ik niet "praten", "discussieren" en "filosoferen". God heeft profeten gestuurd. Zij hadden direct contact met God. Na de laatste profeet kan dus niemand uit zichzelf dit contact krijgen, inspiratie van God krijgen of iets dergelijks. Daar is wel een weg voor: sufisme/soefisme. Daarmee bedoel ik de oorspronkelijke vorm, binnen Islam, waarbij een meester een student leidt. Een meester heeft ook zijn meester en het begin van de ketting ligt bij de laatste profeet. Hierdoor kan men wel ervaringen krijgen en getuigen van God. Dan is het geen psychologie of filosofie. Lees de Koran. informatie over filosofie is te vinden op: http://www.ghazali.org/books/tf/index.htm

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100