waarom mogen er geen levende mensen 'de hel' binnenkomen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De hemel/ het paradijs en het hades/ hel zijn plaatsen die gaan over het leven na dit leven, dus wanneer iemand gestorven is. Het betreft geestelijke bestemmingen na de dood. Het is dus zo dat mensen eerst de aarde dienen te verlaten ( sterven ) om de bestemmingen in het hiernamaals te bereiken. De hel volgens de Bijbel houdt in de plaats van het eeuwige vuur. Het is de eindbestemming voor de duivel en de demonen, waar ook mensen naar toe lijken te gaan, na het laaste oordeel. Mattheüs 25:41 – Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Het Hades staat voor het dodenrijk, soms vagevuur genoemd. Het is een soort tussenstation, weer veel verschillende meningen over zijn. Na het laatste oordeel zal het Hades vernietigd worden. God stuurde Zijn Zoon Jezus zodat mensen die in Hem geloven niet verloren gaan Johannes 3 vers 16 en de weg open is naar de hemel.

Daar moet je eerst voor overleden zijn, dan zal de weegschaal misschien zeggen waar je heen gaat. Als je levend naar een hel wil, zou ik momenteel naar syrie gaan of zo. Die mensen zien de hel elke dag denk ik zo

Vanuit de oudheid, mochten er ook geen mensen de Tartarus in. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurde. Er zijn meerdere verhalen in de griekse mythologie waar wel degelijk levende mensen de hel in kwamen (en ook de hemel, het Elysium) en er ook weer uit kwamen. Voor de Christenen (en dus ook de Joden en Moslims), weet ik niet zeker of je direct vanuit de dood naar de hel gaat, of dat het pas is na Judgement Day (wanneer Christus weer na aarde komt en iedereen beoordeeld). In het geval dat het inderdaad pas na het Einde der Tijden is, dan is iedereen al dood en lukt het niet om levend daar te komen. Overigens is er een sterk vermeoden (vanuit de dode zee rollen) dat het verblijf in de hel ook niet eeuwig zou zijn. Het vagevuur is een korte periode om jezelf "schoon te branden", maar de hel zou ook niet eeuwig zijn (is alleen door kerk opgenomen als zijnde eeuwig omdat dat een beter pressiemiddel zou zijn). God zijn niet zo "wraakzuchtig" zijn volgens velen en dat zou dus door geschriften inderdaad onderschreven worden. Het is de vraag of deze geschriften erkend gaan worden door de kerk. (uit mijn hoofd is het het boek van Enoch, waar Enoch (over-over (wellicht nog wat overs)-grootvader van Noah, die van die boot) een kijkje krijgt in de hemel en de hel. Weet niet of hij het ook daadwerkelijk bezoekt). http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

In Joods-Christelijke leer kun je zowel levend als gestorven in de hel komen. Alleen is het uitzonderlijk wanneer levende in de hel komen. Als Korach, Dathan en Abiram in opstand komen tegen Mozes en God, worden zij levend opgeslokt in de hel: En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en alle mensen, die Korach toebehoorden, en al de have. En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. Uit de woorden van Jezus kun je ook afleiden dat je in verschillende toestanden in de hel kunt komen: En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Er is verder een vrij constant beeld van dat men eerst lichamelijk sterft en daarbij de ziel voort leeft: En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Maar wanneer de Dag van het Oordeel aanbreekt zullen alle mensen tot leven worden gewekt en het definitieve oordeel worden voltrokken. 11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Omdat levende mensen met een ander doel op aarde zijn geboren. Welk doel dat gaat worden hangt af van de keuze die hij maakt in zijn leven: hemel of hel. Kleine toelichting hierbij: Iemand die dokter wil worden of advocaat mag toch ook niet een dokterspraktijk of advocatenkantoor binnenlopen? Gewoon rondneuzen of uit nieuwsgierigheid? Pas in een veel later stadium in zijn opleiding mag hij voor proef “meedraaien”/stage lopen in de praktijk van het beroep waar hij tenslotte voor heeft gekozen. Die bestemming krijgt hij niet zo maar. Gedurende zijn opleidingstijd wordt hij regelmatig geconfronteerd met gebrek aan animo en zelfdiscipline en in het ergste geval zelfs om te stoppen met zijn opleiding. Deze gemoedstoestanden ontmoet de gelovige ook op zijn weg naar zijn eindbestemming, de redding van zijn ziel. De Bijbel spreekt immers ook over verzoekingen, beproevingen, strijd en volharding: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Heb+10 kortom: jij bepaalt in je leven hier op aarde wat je toekomst zal zijn na je overlijden.

Draai het eens om. Stel je eens voor, dat er morgen een dood iemand door de straat heen loopt, dan schrik je je toch dood? Dat is gewoon ongepast. In de hel zullen ze ook wel raar op kijken, als je daar ineens als levende binnen komt lopen. Idem: Ongepast

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100