Wat is de betekenis van het woord "Uitverkiezing", vanuit de bijbel gezien?

Ik lees in een artikel in het kerkblad het woord uitverkiezing. Wat is daar de betekenis van? Als de betekenis 'God Roept' is hoe merk je dat dan in je eigen leven. Zelf ben ik wel e's bang dat ik Zijn roep in de wind sla.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

God kent van eeuwigheid de hele loop van de wereld en de mensen. In die zin weet Hij wie Hij tot zich zal nemen als Zijn aangenomen kinderen. Zelf ben ik opgegroeid met een nadrukkelijk accent op de uitverkiezing. Maar houd voor ogen dat de uitverkiezing een feit is wat enkele malen genoemd wordt. Maar dat Gods beloften overstromen van Zijn aanbod dat Hij aan IEDEREEN doet: - Het bekende vers Joh 3:16 Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een IEDER die in Hem gelooft... - Ez 31: Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft. - Ez 33: Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. - 1 Joh 2: En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Ruim 360x wordt het aanbod van zaligheid aangeboden aan een ieder. Slechts 3x lees je dat de mens dit niet eigen handig zich kan toe eigenen. Maar God weet wie het aanbod aanneemt en wie niet. Want wie Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Focus je op Zijn aanbod en beloften! Uit Gods perspectief is er dus een uitverkiezing uit ons perspectief heeft dit geen betekenis, maar een opdracht. Zoals Luther zei: Als er in de Bijbel stond dat God 1 mens zou redden, dan zou ik niet rusten tot ik zeker wist dat ik dat was. Hou voor ogen dat dit niet voor één iemand was maar voor een schare die niemand kan tellen. En ja, we slaan vaak die uitgestoken hand weg. Maar Hij blijft die aanbieden tot je dood. Hij klopt elke dag aan onze deur, we vergeten echter zo vaak dat we thuis zijn en de deur voor Hem open moeten doen.

De leer van de uitverkiezing heeft te maken met dat degenen, die tot inkeer komen uitverkoren zijn. Deze leer is niet gegeven om er mensen moedeloos mee te maken, maar is tot versterking van de gelovigen, dat hun eeuwig heil zeker in God verankerd ligt. Als je ervaart dat God roept, dan vraag je God om je zonden te vergeven en dat de Heer in je hart komt wonen als eerste stap. Lees in gebed de Bijbel en vraag je om jou te leiden.

Uit jouw vraag merk ik op dat jou de relatie tussen “geroepen” worden en “uitverkoren” zijn niet helemaal duidelijk is. Jezus maakt deze relatie duidelijk door middel van een gelijkenis in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Mat+22 : ” Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” De gelijkenis maakt duidelijk dat uitverkorenen die mensen zijn, die gehoor geven aan de roep, die van de Bijbel/Gods Woord uitgaat en daarnaar (trachten te) leven. Jouw volgende vraag: “hoe merk je die roep dan in je eigen leven” kun je o.a. lezen in: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+12&id18=1&l=nl&set=10 “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is”. Begin dus met datgene waarvan je weet wat goed is voor jouw omgeving, de mensen om je heen met wie je dagelijks te maken hebt . . . . .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100