bestond jezus nou echt?

Dna bewijs misschien ? Lijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daarover hebben zich al talloze geleerden net hoofd gebroken in de wat de Duitsers zo mooi noemen de "Leben Jesu Forschung". Om een lang verhaal kort te maken, het verhaal van Jezus bevat heel wat historisch aannemelijke elementen (rondtrekkende prediker met volgelingen, bestaan van verschillende "sekten" binnen het Jodendom, confrontatie met Romeinse bezetter). Daarover zijn ook bronnen te vinden buiten de bijbel. De claim dat Jezus goddelijk zou zijn en alle verhalen over wonderen en opstanding uit de dood, die zijn een kwestie van geloof, of niet.

Nee, dat is te lang geleden om dat te bewijzen. Zelfs het lijk is weg. Ze zeggen dat het is opgestegen of zo, dus daar is iets heel vreemds aan de hand.

Als je DNA voorhanden zou hebben waar wil je het dan mee vergelijken? Het begin van de jaartelling is begonnen na de geboorte van Christus dus als hij niet bestaan zou hebben als de zoon van God dan is er in ieder geval een zonderling geweest die in die tijd gezien werd als de zoon van God. Dus linksom of rechtsom, Jezus heeft echt bestaan.

Helaas geen stoffelijk overschot,want zoals het verhaal gaat is hij ten hemel opgestegen om aan de rechterhand van zijn vader te gaan zitten.

Jeshua (jezus) was een vrij veel voorkomende naam in het palestina van die tijd. De kans dat er een Jeshua bestaan heeft is derhalve groot. De kans dat er een rondtrekkende rabbi is geweest die Jeshua heette is eveneens niet gering. De kans dat er een Jeshua was die overeenkomt met de Jezus uit de bijbel daarentegen is niet zo groot. Indertijd werden verhalen gemakkelijk aangepast aan de wensen van de gebruiker/verteller. Al was het maar om bepaalde gebeurtenissen in overeenstemming te brengen met heilige voorspellingen, dat maakte de verhalen immers geloofwaardiger en derhalve krachtiger. Dus om de vraag 'bestond jezus nou echt' te kunnen beantwoorden moeten we eerst vaststellen wie of wat we precies bedoelen met 'jezus'. Of ik zou kunnen zeggen, ja, mijnzus bestond echt (bestaat nog steeds overigens).

Ja, dat blijkt uit tal van getuigschriften die vlak na Jezus dood zijn geschreven. Kijk maar naar de 4 evangeliën. Zeer waarschijnlijk wil je een antwoord buiten de bijbel om, treurt niet, deze kan gegeven worden: Flavius Josephus, een Joodse historicus, Tactius, een Romeins historicus uit die tijd, hebben beiden over een Jezus (Chrestus, Christus) die wonderen deed en volgelingen had. De hele geschiedenis kan zowat buiten de bijbel om gereconstrueerd worden.

Bronnen:
Bijbel Gotquestions.org

Ik geloof het vast en zeker. Toegevoegd na 3 minuten: En Hij bestaat nog en Hij is en blijft dezelfde.

Inderdaad het is zoals Minstreel zegt. Hij is een historische figuur. Ook het Golgothaverhaal heeft echt plaatsgevonden. Denk je dat zijn volgelingen zo geestdriftig over hem hadden verteld als hij verzonnen was? Dan hadden ze toch wel iets beters te doen. Je moest eens kijken welke reizen Paulus bv heeft ondernomen, tot in Spanje is hij geweest. Hij is gewoon een mens geweest van vlees en bloed, een bijzonder mens die hele waardevolle dingen heeft gezegd, waar we tot vandaag en in de toekomst veel aan kunnen hebben. In later tijden zijn er wel allerlei magische dingen toegevoegd, die oorspronkelijk er niet bij hoorden, bij het hele verhaal. Bv Maria was natuurlijk geen maagd en Jozef was gewoon zijn vader. Zie de verklaring van Mattheus over de afkomst van Jezus (uit de stam van David), en dat loopt dan gewoon via Jozef. Ook het celibaat is onzin. Dat Paulus waarschijnlijk niet zo aantrekkelijk voor vrouwen was en bovendien geen tijd had om aan een huwelijk te denken, daarom hoeven er toch geen hele volksstammen van sex af te zien. Als je toch gewoon nuchter denkt, dan kom je daar toch bij uit. Ook als je Christen bent, moet je gewoon met beide benen op de grond blijven staan. Niet gaan zweven en geen sprookjes. Jezus heeft geleefd dus. En in de gedachten van veel mensen leeft hij verder.

Ja die bestond echt... Er zijn zo veel verschillende bronnen die het bestaan van een man die sprak dat het onmogelijk is, dat het allemaal verzonnen is... DNA-bewijs is uitgesloten, ook de lijkwade van Turijn gaf geen uitsluitsel...

De evangeliën werden zo'n 70 jaar na de veronderstelde gebeurtenissen geschreven en bevatten veel tegenstrijdigheden. Het verhaal van de geschiedschrijver Flavius is als vervalsing aangemerkt. Buiten de bijbel om zijn er geen aanwijzingen voor het bestaan van een historische Jezus. Het jezusverhaal vertoont heel veel gelijkenis met de verhalen van Mithras. Ikdenk datde historische Jezus niet heeft bestaan.

Ja Jezus, dus Isa profeet bestond ook echt net als al andere profeten.!

De historische Jezus is beter gedocumenteerd en door meer verschillende bronnen gedocumenteerd, dan de meeste andere historische personen van diezelfde tijd, zoals de Romeinse keizers (Julius Caesar, Augustus) en Alexander de Grote. De eerste rondgestuurde documenten over Jezus dateren van voor 50 na Christus, minder dan 20 jaar na zijn openbare terechtstelling. Zijn vijanden, de Joodse elite in Jeruzalem, hebben zich gefocust op het verhaal dat het lichaam van Jezus was gestolen door de apostelen. Het Christendom kwam tot bloei in het hele Romeinse Rijk en ver daar buiten binnen 50 jaar na het veronderstelde leven van Jezus hier op aarde. Dit betekent dat als Jezus niet bestaan had, of geen publieke figuur was geweest, dat er voldoende ooggetuigen waren om dit wereldkundig te maken. De verhalen over Jezus bevatten ook vele foute acties en zwakheden van zijn trouwste volgelingen. Stel iemand had Jezus als historische figuur verzonnen, om zichzelf als de ware volgeling neer te zetten. Had zo iemand dat slechte dingen over zich zelf verteld? In het vervolg van de eerste eeuw en zeker tot de middeleeuwen is het bestaan van Jezus door niemand ter discussie gesteld. Slechts de laatste eeuwen zijn er mensen die veel geld verdienen met boeken over een andere uitleg over het bestaan van Jezus. Kortom ik zie minder reden om te twijfelen aan het historische bestaan van Jezus, dan om te twijfelen aan het historische bestaan van Julius Caesar, Keizer Augustus of Alexander de Grote.

Dat de prediker/filosoof Jezus een historische figuur is, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Dat wil alleen nog niet zeggen dat hij de zoon van god was, allerlei wonderen verrichtte, en met zijn dood één of andere erfzonde op zich genomen heeft voor de mensheid. Soms vraag ik me wel eens af of dat hele zoon-van-god-gedoe niet gewoon een gigantisch uit de hand gelopen spraakverwarring is. Dat Jezus in de god van de tenach geloofde, is op zich niet heel wonderlijk gezien zijn achtergrond, ik denk dan ook dat je die achtergrond in gedachten moet houden als je kijkt naar de persoon en zijn ideeën. Ik zie nergens in de evangeliën ondubbelzinnig opgetekend uit de mond van Jezus het idee dat hij de *unieke* zoon van die god zou zijn. Wel veelvuldig het idee dat *alle mensen* kinderen van god zouden zijn, dat mensen die god *allemaal* het beste zouden kunnen beschouwen als hun vader. Dat zou Jezus als 'zoon van god' gewoon een mens als alle anderen maken. Eigenlijk vind ik Jezus Christus als denker - voor zover uit de overlevering een beeld van hem gevormd kan worden - een erg interessante figuur, maar dan zonder al die metafysische onzin eromheen.

Ja, de goede man heeft echt bestaan. Als 'gewoon mens' en burger geboren, maar heeft verlichting ontvangen. Vanaf toen noemde hij zich de zoon van God: Jezus Christus. De wonderen die in de bijbel staan opgetekend, zijn onderdeel van het (beperkte) opvattingsvermogen en het niveau van bewustzijn van de mensheid van dat moment. De mensen wilden het 'bevatten', dat bleek onmogelijk. Toch moest er iets opgeschreven worden. Dat werd de bijbel. Nu nog wil men 'het vatten'. Steeds wanneer dat gebeurt, glipt het ware bewustzijn hen door de vingers.

Er zijn die wie zeggen: -er bestond geen Jezus, -er bestond één Jezus, -er bestonden meerdere Jezussen, -er bestaat een lijkwade van Jezus, -er bestaat een heilige bloedlijn van Jezus, -Jezus bestaat volgens een astrologisch verhaal, -Jezus bestaat slechts als men in hem gelooft, -Jezus bestaat slechts in het hart, -Jezus bestaat slechts volgens de Bijbel -Jezus bestaat ook volgens de geschriften van Nag Hammadi, -Jezus bestaat nu. Velen zeggen dus van ALLES over Jezus, maar weinigen kunnen IETS van hem aantonen en uiteindelijk NIETS van hem bewijzen. En al zou iemand met ‘een bewijs’ komen, dan zal niemand (aan mij) kunnen bewijzen, dat dát bewijs ‘een absoluut bewijs’ is...

Ja jezus heeft echt bestaan, zoals al eerder vermeld, is zijn leven ook buiten de bijbel om gedocumenteerd. Interessanter natuurlijk hoe zijn echte leven eruit heeft gezien en wat de bijbel hierover vertelt. Voor degenen die hier in geïnteresseerd is, zie de bron hieronder.

Bronnen:
http://www.apologetique.org/nl/recensies/S...

Ik ben er van overtuigt dat jezus wel bestond. mischien kun je op de site van national geographic hier iets over vinden. link: http://www.nationalgeographic.co.uk/ ik hoop dat dit helpt.

zelfs als dat zo was, so what

Jawel hoor Hij bestaat nog steeds!! Hij zit in de hemel rechts op de troon naast Zijn Vader de Heere God. Hij komt ook terug om al de gelovigen in Hem op te halen om voor altijd bij Hem te zijn in de hemel. Vervolgens zal Hij voor 1000 jaar Zijn koninkrijk vestigen hier op aarde! De hoofdstad van dit rijk van vrede zal Jeruzalem zijn. Lees maar na in de bijbel Groet, Henk Rijstenberg Veenendaal

Ik denk het niet

het belang van hem ligt niet in zijn historisch bestaan of niet. Het zijn de verhalen, de boodschap in de verhalen, waar je iets mee zou kunnen doen als je dat wilt. En waar je iets aan kunt hebben. Bestaat zijn *gezindheid* vandaag de dag nog? Waar hij een voorbeeld in wilde zijn. Dat is waar het om gaat denk ik. De historische waarheid is in deze van totaal onbelang. Of er nu bewezen wordt dat er een mens met die naam bestond of dat bewezen wordt van niet. Wat doet het ertoe? Dat zijn gezindheid al 2000 jaar lang over gesproken wordt, tot voorbeeld strekt, is iets wat inspirerend kan zijn. Voor jou. In de toekomst en nu......

Justinus Martyr, die in het midden van de tweede eeuw schreef, zei met betrekking tot de dood van Jezus: „Dat deze dingen werkelijk gebeurd zijn, kan men vaststellen aan de hand van de Acta [Handelingen] van Pontius Pilatus.” Volgens Justinus Martyr maken deze zelfde verslagen bovendien melding van Jezus’ wonderen, waarover hij zegt: „Dat Hij die dingen deed, kan men vernemen uit de Acta van Pontius Pilatus.” Zeker, deze „Acta”, of officiële verslagen, bestaan niet meer. Maar kennelijk bestonden ze wel in de tweede eeuw, en Justinus Martyr daagde zijn lezers vol vertrouwen uit ze te onderzoeken om na te gaan of hij de waarheid sprak. Beschouw ook eens het getuigenis van Flavius Josephus, een eerste-eeuwse joodse geschiedschrijver en een van de Farizeeën. In het boek De Oude Geschiedenis van de Joden maakte hij melding van Jezus Christus. Hoewel sommigen twijfelen aan de authenticiteit van Josephus’ eerste verwijzing naar Jezus als de Messias, zegt professor Louis H. Feldman, van de Yeshiva-universiteit, dat weinigen aan de echtheid van de tweede verwijzing twijfelen. Daar zei Josephus: „[De hogepriester Ananus] riep een vergadering van rechters bijeen en liet daar de broer van de Jezus die Christus genoemd wordt — de man heette Jacobus — alsmede enkele anderen voorleiden” (De Oude Geschiedenis van de Joden, Boek XX, 200). Ja, een lid van de Farizeeën, de sekte waarvan veel aanhangers gezworen vijanden van Jezus waren, erkende het bestaan van ’Jacobus, de broer van Jezus’. De Romeinse geschiedschrijver Suetonius (ca. 69–140 G.T.) zei in zijn historische werk De vita Caesarum over keizer Claudius: „Omdat de joden te Rome op instigatie van Chrestus [Christus] voortdurend opschudding veroorzaakten, verdreef hij hen uit de stad.” Dit gebeurde omstreeks het jaar 52 G.T. Tot slot: Niemand matigt zich aan de levensgeschiedenis van Socrates in twijfel te trekken, en toch is die niet zo goed gedocumenteerd als die van Jezus Christus.” — Jean-Jacques Rousseau, Frans filosoof.

http://www.youtube.com/watch?v=njU5CsrYfKM :D

Nee. In de tijd dat hij volgens het verhaal geboren en opgegroeid zou zijn verzonnen veel mensen een verhaal om houvast aan te vinden voor het zware en moeilijke leven. Veel mensen hebben dat nu nog steeds nodig maar sommige mensen dringen het hun kroost of andere mensen ook op. Enkele kerndelen van het verhaal hebben wel degelijk grond maar zo sterk als sommige passages zijn moet je ze wel wel met een korreltje zout genomen worden anders zou olie en gas bijvoorbeeld niet kunnen bestaan (Christelijke gelovigen denken dat onze wereld pas 2500-3000 jaar bestaat).

De Jezus die we kennen uit het evangelie heeft niet bestaan. Wel zo'n soort iemand als Jezus heeft bestaan. De verhalen over Jezus zijn pas tussen het jaar 70 en 100 opgeschreven.

Gelooft je dat Albert Einstein heeft geleefd? De meeste mensen hebben hem niet persoonlijk ontmoet. Toch blijkt uit betrouwbare verslagen over zijn prestaties dat hij inderdaad heeft bestaan.Dezelfde redenering is van toepassing op Jezus Christus, die als de invloedrijkste man in de geschiedenis wordt erkend...Jeruzalem en een groot gedeelte van Israël in 70 na Christus door de Romeinen werd binnengevallen en verwoest. Complete steden werden letterlijk met de grond gelijkgemaakt en verbrand!Veel inwoners werden afgeslacht.En veel van de ooggetuigen van het leven van Christus zouden zijn vermoord. Het mag ons dan ook niet verbazen dat veel bewijsmateriaal voor Jezus in die tijd werd vernietigd....Maar,er zijn tal van teksten uit de eerste eeuwen die Jezus noemen. Het Nieuwe Testament bevat honderden verwijzingen naar Jezus Christus. De overgrote meerderheid van Schriftgeleerden (Christelijk en niet-christelijk) toegeven dat de Epistels van Paulus (op zijn minst enkele hiervan) feitelijk in het midden van de eerste eeuw na Christus door Paulus werden geschreven, minder dan veertig jaar na de dood van Jezus.De Romein Tacitus, die als een van de nauwkeuriger historici uit de oudheid wordt beschouwd schreef/ in de eerste eeuw/ dat er een man was met de naam Chrestus (of Christus), die in de eerste eeuw leefde. Er zijn ook verschillende Joodse bronnen die Jezus noemen. De Babylonische Talmoed (Sanhedrin 43a) bevestigt de kruisiging van Jezus op de vooravond van het Pesachfeest...En enorme Heilige Grafkerk staat volgens de meeste Schriftgeleerden op de locatie van zowel de kruisiging als de begrafenis van Christus. Recentelijk is zelfs een 2000 jaar oud hielbeen dat is doorboord door een ijzeren spijker ontdekt in een begraafplaats in Jeruzalem, wat meer licht werpt op de kruisigingen door de Romeinen in de eerste eeuw.En zelfs de datum van onze kalender geeft aan dat Jezus van Nazareth ongeveer 2.000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd. ... Zonder het christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…

Bronnen:
https://www.startpagina.nl/v/religie-spiri...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100