Wat is de bijbelse onderbouwing van het geloofsdogma: God is almachtig?

Ik ben op zoek naar Bijbelteksten die dit dogma ondersteunen. Wie wil mij helpen?

Toegevoegd na 1 dag:
Bedankt voor jullie reacties. Mijn achterliggende vraag is of er voldoende Bijbelse argumenten zijn om de conclusie te trekken dat God almachtig is. (als je alleen Bijbelteksten als uitgangspunt neemt) Ik vind het opmerkelijk om te zien dat de teksten die ik tot nu toe als antwoord heb gekregen naar mijn idee niet zo overtuigend zijn.

Genesis 17:1 wordt door de NBV als 'ontzagwekkende' vertaald. Het blijkt dat er geen brede consensus is over de inhoud en betekenis van het woord el Sjaddai. Volgens sommige wetenschappers zou je het anders moeten vertalen.

Lucas 22,69 wordt ook verschillend vertaald. Volgens de Studiebijbel
zou dit vers meer de macht van God benadrukken.

2 Korintiërs 6,18 Het woord almachtige 'Pantokrator' blijkt een
citaat uit de LXX te zijn. In de Heb. bijbel staat er een woord wat je kan vertalen met Heer der Heerscharen. Dit betekent de verhevenheid van de macht van God ten aanzien van de onmacht van de afgoden.

In openbaring komt het woord almachtige regelmatig voor. Ik kwam in bepaalde commentaren tegen dat het ook hier de vraag is wat er mee wordt bedoeld omdat de LXX het woord 'heer der heerscharen' heeft vervangen voor 'almachtig'. Hiermee wordt bedoeld de omverwerping van de Goden met de uiteindelijke overwinning voor ogen.

Tot nu toe een (naar mijn idee) te wankele basis om tot de conclusie te komen dat God almachtig is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In Openbaringen komt de term "Almachtige" een aantal keren voor (Op 1:8, Op 4:8, Op 11:17 en nog een paar) maar in de rest van het OT en NT komt het woord of een equivalent ervan zelden voor. Dus bijbels gezien is de ondersteuning zeer gering aangezien het maar door één schrijver wordt gebruikt. Toegevoegd na 5 minuten: Overigens is het de vraag in hoeverre we mogen spreken van almachtig of allomtegenwoordigheid. Veel teksten in de schriften laten namelijk een ander beeld zien (bv waarom worden engelen uitgestuurd naar Sodom als God alwetend is en dus geen "onderzoek" nodig heeft?) Er zijn derhalve veel teksten die de term "God is Almachtig" weer teniet lijken te doen.

De bijbel heeft toch behoorlijk wat teksten waarover de G'd zich bekendmaakt als de almachtige. Bv aan Abraham : genesis 17 1 Als nu Abram negen en negentig1 jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn3 aangezicht, en zijt oprecht!4 35:11 Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, zie verder link : http://www.statenvertaling.net/zoek.php?qb=almachtige

Eén Shriftplaats is de volgende die dit ondersteunt: (Genesis 17:1) . . .Toen A̱bram nu negenennegentig jaar oud was, verscheen Jehovah aan A̱bram en zei tot hem: „Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en betoon u onberispelijk.  In de link hieronder vindt je er meerdere:

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200270283

Het geloof in God de almachtige Vader kan op de proef gesteld worden door de ervaring van het lijden. Soms kan het lijken alsof God afwezig is en of niet in staat is het kwaad te verhinderen. Natuurlijk zijn er veel teksten in de Bijbel die de Almacht lijken te bevestigen, zoals Ps 24 vs 10, Ps 135 vs 6, Gen 17 vs 1, Gen 49 vs 24, Jes 1 vs 24 etc. Maar het is een echt moeilijk onderwerp in onze levensreis bij het ontdekken wie God is en hoe God Zijn Macht aan ons mensen toont. Behalve de almacht van God is er ook een eigen verantwoordelijkheid van de mens. God heeft de mens als heersers geschapen over deze wereld met een vrije wil en daarbij overlaten aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Gen 1 vers 26. Gods Almacht sluit de menselijke verantwoordelijkheid daarom niet uit. In de gehele Bijbel zie je dat God juist mensen gebruikt om Zijn Almacht te tonen. God kon door toedoen van Mozes het volk Israel bevrijden, door Elia het laten regenen etc. Zo is ook in de gekruisigde en opgestane Christus 'Gods Kracht ' getoond. God de Vader heeft zijn almacht op een bijzondere wijze geopenbaard in de vrijwillige vernedering en in de verrijzenis van zijn Zoon, waardoor Hij de boze en de dood overwonnen heeft. Niets is er meer geschikt om ons geloof en onze hoop te versterken dan dat wij er diep in ons hart van overtuigd blijven dat voor God niets onmogelijk is en dat Hij van ons houdt en Liefde is, juist wanneer het moeilijk is. De satan wil echter de mens verleiden om voor het slechte te kiezen, dit kan overwonnen worden door het geloof in Christus en ons over te geven. Romeinen 8 vers 17 spreekt van lijden om te kunnen delen in Gods luister. Want juist door onze zwakheid wordt God's Kracht juist volkomen. ( 2 Kor 12 vs 9 ) en mogen we op de Almacht van God van zien en weten dat Hij het ten goede keert. Op de Almachtige God, de Alfa en Omega, de God die boven alle dingen staat, op de God die alles bestuurt en “in wiens hand onze adem is”, op deze grote God daar mogen wij op vertrouwen.

In spreuken 83:18 staat: "Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is, Gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde."

Bronnen:
Bijbel

Het houdt in dat God alles in Zijn hand heeft, en dat niets zonder Zijn wil gebeurd. Máár, mensen hebben wel een vrije wil, ze kunnen zelf keuzes maken. Daardoor is ook de zonde gekomen, niet omdat God natuurrampen enz. niet in Zijn hand kan houden, maar omdat de mens ervoor heeft gekozen om te zondigen. Toegevoegd na 4 minuten: Je kunt onder andere kijken in Genesis 28:3 en Openbaring 11:17, en in de Makkabeeën(dat is een Apocrief boek -een boek dat niet door de Heilige Geest geïnspireerd is-) 2 Makkabeeën 1:25, 2 Makkabeeën 3:22 en 2 Makkabeeën 3:30

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/zoek.php?q=...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100