Mogen Jehovah's getuigen vlees eten?

Jehovah's getuigen mogen geen bloed, maar eten vaak wel vlees.

Op www.vlees.nl staat "Bij het slachten bloeden de dieren uit. Hierdoor verdwijnt het grootste deel van het bloed. Een gedeelte van het bloed blijft echter achter in de weefsels en komt daar - ook bij het bakken en braden - niet meer uit.

Dus mogen Jehovah's toch eigenlijk ook geen vlees eten..?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hoe zit het met bestanddelen die bloed bevatten: het wachttorengenootschap staat toe dat Jehovah's Getuigen letterlijk alles van bloed kunnen aanvaarden zolang het op voorhand voldoende gefractioneerd is. Als reden voor het niet verbieden van gefractioneerde bloedbestanddelen wordt gegeven dat de bijbel geen details verstrekt. Daarom moet een Jehovah's Getuige zich bij zijn beslissing door zijn eigen geweten laten leiden en zich tegenover God kunnen verantwoorden. In de gebruikte bijbelpassages wordt geschreven dat je geen vlees met bloed moet eten. Bloed is de ziel van het vlees. Door het eten van bloed wordt men onrein. Bloedworst zullen Jehova's Getuigen - net zo min als Joden trouwens - daarom niet eten. Maar vlees dat eerst grondig uitgelekt is, en waar dus geen zichtbaar bloed meer inzit, dat mag wel gegeten worden.

Bronnen:
http://exjehovah.mysites.nl/mypages/exjeho...

De bijbel zegt duidelijk dat iemand die God wil gehoorzamen, geen niet-uitgebloed vlees zal eten. Dat was zo belangrijk dat toen Israëlitische soldaten in een noodsituatie niet-uitgebloed vlees aten, ze toch schuldig waren aan een ernstige overtreding of zonde (Deuteronomium 12:15, 16; 1 Samuël 14:31-35). Maar er kunnen wel degelijk vragen gerezen zijn. Hoe snel moest een Israëliet een schaap na het doden laten uitbloeden? Moest hij het dier daarvoor de keel doorsnijden? Was het nodig dat het schaap aan de achterpoten werd opgehangen? Hoe lang moest het zo blijven hangen? Hoe zou hij te werk gaan bij een grote koe? Ook na het uitbloeden zou er misschien nog wat bloed in het vlees achterblijven. Mocht hij dat vlees eten? Wie moest de beslissing nemen? Stel dat een serieuze jood zich voor zulke vragen gesteld zag. Misschien vond hij het het veiligst vlees te vermijden dat op een vleesmarkt werd verkocht, zoals een ander vlees zou vermijden als de kans bestond dat het eens aan een afgod was geofferd. Andere joden hebben misschien alleen vlees gegeten na een bepaald ritueel gevolgd te hebben om het bloed eruit te laten lopen (Mattheüs 23:23, 24)*. Wat van zulke uiteenlopende reacties te denken? En zou het, omdat God zulke reacties niet had voorgeschreven, niet het beste zijn als joden een hele reeks vragen zouden sturen aan een rabbijnse raad om op elke vraag een uitspraak te krijgen? Hoewel die gewoonte zich in het judaïsme ontwikkelde, kunnen we blij zijn dat Jehovah zijn aanbidders niet heeft voorgeschreven op die manier te werk te gaan bij het nemen van beslissingen over bloed. God gaf basisrichtlijnen voor het slachten en laten uitbloeden van reine dieren, maar verder ging hij niet. — Johannes 8:32. * De Encyclopaedia Judaica zet „ingewikkelde en minutieuze” regels uiteen voor het „koosjer” maken van vlees. Vermeld wordt hoeveel minuten vlees in water moet weken, hoe het op een plank moet uitlekken, de soort zout waarmee het ingewreven moet worden en hoeveel keer het dan met koud water afgespoeld moet worden. Samenvattend kunnen we zeggen dat God in Noachs tijd verordende dat mensen dierlijk vlees mochten eten om hun leven in stand te houden (Genesis 9:3,4), maar dat ze geen bloed mochten nuttigen. Later verklaarde God dat ’de ziel van het vlees in het bloed is’. Hij besloot dus bloed te bezien als iets wat het leven vertegenwoordigt en zei: „Ikzelf heb [het bloed] ten behoeve van u op het altaar gegeven, om verzoening te doen voor uw ziel.”

Bronnen:
Wachttoren 2004 15/6 blz. 19-24

Het gaat hierbij om datgene wat niet uitgebloed is zoals verstikt vlees, bijvoorbeeld geschoten wild als hert, everzwijn, eend. Of voedsel waar later bloed aan is toegevoed zoals bloedworst kan niet worden gegeten. Maar waneer het vlees na de slacht goed uitgebloed is, is het aanvaardbaar ook al zitten er nog wat rode bloedcellen in. Tegen Noach zei god: (Genesis 9:3, 4) Al het zich bewegende gedierte dat leeft, mag U tot voedsel dienen. Zoals in het geval van de groene plantengroei, geef ik dit alles werkelijk aan U. Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed moogt GIJ niet eten. Hand. 15:28, 29: „Het heeft de heilige geest en ons [het besturende lichaam van de christelijke gemeente] goedgedacht ulieden geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: u te onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en van bloed en van al wat verstikt is [of gedood zonder het bloed eruit te laten lopen] en van hoererij. Indien gij u nauwlettend voor deze dingen wacht, zult gij voorspoedig zijn. Wij wensen u een goede gezondheid toe!”

Bronnen:
Bijbel

Ja,dat mogen ze. De Bijbelse zienswijze hieromtrent: Oorspronkelijk bepaalde God dat de mens alleen plantengroei mocht eten. Maar meer dan 1600 jaar later — na de vloed in Noachs tijd — zei God: „Al het zich bewegende gedierte dat leeft, mag u tot voedsel dienen. Zoals in het geval van de groene plantengroei, geef ik dit alles werkelijk aan u” (Genesis 1:29; 9:3). Zo stond God de mens toe om dieren te eten. Deze concessie was kennelijk tot welzijn van de mens, hoewel God oorspronkelijk geen vlees op het menu van de mens had gezet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100