Hoe komt het dat de bijbel boeken zo goed op elkaar aansluiten?

De vraag zegt het eigenlijk al ;)

Weet jij het antwoord?

/2500

De Bijbel is een oud boek uit een andere tijd en een andere cultuur. Eigenlijk is het een verzameling van allemaal boeken die zijn geschreven in verschillende tijden, door verschillende auteurs, en ieder in zijn eigen cultuur. Toch hangt het hele boek met elkaar samen en zit er een eenheid in al deze boeken. De Bijbel bestaat uit twee delen. Het Oude Testament beschrijft een periode van meer dan 3000 jaar. Het Nieuwe Testament nog geen 100 jaar. In het Oude Testament wordt vooruit gewezen naar de Messias die gaat komen. In het Nieuwe Testament gaat het over de Messias die gekomen is: Jezus Christus, de verlosser die werd beloofd. Waardoor de boeken zo goed op elkaar aansluiten is niet precies bekend. Het zou kunnen dat het komt doordat de geschiedenis van het volk Israel erin beschreven wordt. Er wordt wel gezegd dat er als het ware door alle Bijbelboeken 'een gouden draad' loopt die er een eenheid van maakt. Ondanks alle verschillen in taal, stijl en inhoud proef je als het ware dat het om één en dezelfde Schat gaat. Die gouden draad wordt gevormd door één kenmerk dat alle boeken van de Bijbel met elkaar gemeen hebben: in elk Bijbelboek wordt soms meer, soms minder duidelijk, uitgezien naar de komst van de Verlosser. In het eerste deel is sprake van toekomstverwachting, in het tweede deel wordt de daadwerkelijke komst beschreven. Het loopt uit op een beschrijving van Zijn persoon en werk. Wie? Jezus Christus.

Bronnen:
http://www.holyhome.nl/bijbelstudie-005.html
http://www.startersbijbel.nl/wat-is-de-bijbel/

Het ontwerp van de Bijbel is al een wonder. Geschreven over een periode van meer dan 1,500 jaar door een groot aantal verschillende schrijvers, van zeer verschillende afkomst. Deze 66 boeken praten over de wet, profetie, poëzie, en geschiedenis. Ondanks verschillen in schrijfstijlen, afkomsten tijdsverschillen, kloppen de boeken van de Bijbel op zeer bijzondere wijze met elkaar 2 Timoteüs 3:16 zegt: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd". ( geinspireerd is niet gedicteerd ) De mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Geest van God. Om die redenen citeert de Here Jezus geschriften uit het oude testament.

Omdat de boeken van de H. Schrift weliswaar door mensen zijn geschreven maar door God geïnspireerd. Het is de Kerk geweest die heeft bepaald welke boeken in de Bijbel thuishoorden en welke niet want nergens in de Bijbel vind je een lijst van documenten die wel of niet tot de Bijbel behoorden. Waarom bevat de Bijbel vier evangelieën? Waarom staat dat van Matteüs als eerste ? Waarom staat het Evangelie van Thomas of Petrus niet in de Bijbel? Wie zegt dat het Nieuwe Testament uit slechts 27 boeken bestaat? De Bijbel zegt niet welke boeken erin thuishoren, zodat de Kerk haar gezag moest gebruiken en die beslissing moest nemen.

Bijbelschrijvers erkenden zelf onder Gods leiding te schrijven: (2 Samuël 23:2) ... De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken, En zijn woord was op mijn tong. (2 Petrus 1:20, 21) ... Want dit weet GIJ in de eerste plaats, dat geen profetie der Schrift door enige eigen uitlegging ontstaat. 21 Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd. Het is dus duidelijk dat God over een periode van ongeveer 1600 jaar erop toe heeft gezien dat levensbelangrijke nauwkeurige informatie door mensen van diverse pluimage werd opgetekend , bewaard en verzameld.

De bijbel is samengesteld uit boeken die zeer goed op elkaar aansluiten omdat de bijbel is samengesteld door mensen die macht wilden doen gelden en hiervoor een zgn. "door god ingegeven" (wie dat ook moge zijn) leidraad nodig hadden. De zoektocht naar boeken die hen hierbij konden helpen heeft geresulteerd in de bijbel. Het hele geloof (welk geloof dan ook) is ingegeven door machtsuitoefening en machtswellust. Zie de islam: Ook een geloof wat (voortkomende uit het christendom) alleen maar gebaseerd is op de uitoefening van macht. De methoden die de islam momenteel gebruikt is door het christendom al lang achter ons gelaten gelukkig,maar ook het christendom heeft zich in het verleden behoorlijk schuldig gemaakt aan het verspreiden van "het geloof",lees: Onze manier van leven "wij weten hoe je leven MOET" Zal mij wel weer op enorm veel kritiek komen te staan van een "gelovige" denkt,nee... weet zeker dat hij of zij het gelijk aan haar/zijn kant heeft. Onnadenkendheid is één van de vele verkeerde eigenschappen van "gelovigen".

De bijbel is in de loop van eeuwen geschreven en uiteindelijk hebben verschillende godsdiensten verschillende boeken als wel/geen onderdeel van de bijbel gedefinieerd (voor een overzicht zie de bron). Je kunt helemaal lyrisch worden van de goddelijke inspiratie die tot de eenheid en de harmonie van de bijbel hebben geleid, maar je kunt je ook afvragen of deze harmonie niet voor een groot deel bereikt is doordat men selectief gekozen heeft voor boeken die in elkaars lijn passen (zie de tweede bron). Kortom er is nog wel wat af te dingen op de stelling dat de boeken zo goed op elkaar aansluiten. Een mogelijkheid die ook niet van goddelijke inspiratie afhangt is dat schrijvers bewust gekozen hebben om datgene wat ze schreven aan te laten sluiten op wat voorgangers geschreven hadden om zo kunstmatig deze harmonie te maken. Dat dat dan af en toe mis gaat bij zo een omvangrijk werk als de bijbel is ook niet verwonderlijk.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_van_de_Bijbel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kritiek_op_he...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100