Mag je als christen bloedworst eten?

Toegevoegd na 1 dag:
Ik heb het beste antwoord gekozen omdat ik de bloedworst uit de buurt van Staphorst zo lekker vind, met veel rogge er in. Ik denk ook dat dit antwoord het beste de strekking van het christelijk geloof weergeeft.
Allen bedankt voor de antwoorden!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je kunt gerust eten wat je wilt. Dat maakt niet uit. Lees wat Jezus zei over de Oude Jooodse voorschriften: "Matheus 15; 1 Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: 2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ 3 Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? ... 10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’ 12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ... 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’ (of bloed of wat dan ook, want er zit bovendien in het meeste vlees ook nog wel een spoortje bloed.)

Een christen mag geen bloed eten, of vlees waar nog bloed inzit, zoals bij dieren die door verstikking zijn omgekomen. Dit is door God opgedragen aan Noach, dus lang voordat de wet van Mozes van kracht was (zie Genesis 9:1-7). Zodoende geldt het voor iedereen. In Handelingen 15 wordt dit ook besloten in een vergadering van apostelen. Een christen mag dus alles eten, behalve bloed of vlees waar nog bloed inzit. Gelukkig zit er in Nederland nooit bloed in het vlees, behalve dan in bloedworst, dus officieel mag dat niet eten.

Bronnen:
http://forum.credible.nl/viewtopic.php?t=3132

Ik weet niet hoe het zit bij alle christenen en christelijke stromingen die er zijn, maar ik ben Rooms Katholiek opgevoed en wij mochten zeer zeker bloedworst eten. Als dat als katholiek niet had gemogen, dan had het bij ons niet zo vaak op tafel gestaan.

Ik ben gereformeerd en mag dit ook gewoon eten. Romeinen 14 geeft mogelijk een uitgebreider antwoord. Toegevoegd na 1 minuut: Het is wel zo dat de bijbel zegt dat je dit niet mag eten wanneer een ander er aanstoot aan heeft.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&se...

Net als alles met de bijbel is het maar net waar je de nadruk op legt of hoe je het interpreteert. Het OT zegt nee, het NT zegt nee, het NT zegt ook, het maakt niet zoveel uit Jezus is voor je gestorven, en je hoeft niet zoals een Jood dat doet je te concentreren op regels. Zolang je maar je in Jezus gelooft, en dan als prachtige afsluiter dat je het wel weer moeten laten staan als broeders en zusters er aanstoot aan nemen. Je kan er dus weer werkelijk alle kanten mee op. Uiteindelijk zou je ervan kunnen maken dat je met geen bloed eten of het zoveel mogelijk voorkomen je altijd goed zit, maar zolang je geloofsgemeenschap(broeders en zusters?!) het prima vinden het ook goed is en een andere christen er dan niks over te zeggen heeft. Als je als een van de weinige tussen je broeders en zusters geen bloed eet, heb je ook weer niks over hun te zeggen. Toegevoegd na 2 minuten: Maar als er dan weer iemand is tussen je broeders en zusters die er aanstoot aan neemt moet je er wel weer mee stoppen. De vraag is natuurlijk waar deze broeder of zuster het recht vandaan haalt om te melden dat ze aanstoot nemen aan jou eetgewoonten aangezien in hetzelfde stuk staat dat jij je niet mag bemoeien met een ander.

Het antwoord is Nee. De ziel van mens en dier moeten gescheiden blijven. Wees alleen vastbesloten het bloed niet te eten, want het bloed is de ziel en gij moogt niet de ziel met het vlees eten (Deuteronomium 12:23). De Bijbelse slachtmethode zorgt ervoor dat na het slachten maatregelen worden getroffen om de rest van het bloed te verwijderen, want uiterlijk binnen 72 uur na het slachten moet al het bloed volledig afgevloeid zijn. Aderen waar nog bloed aan zit moeten worden verwijderd. Volgens de Kashrut moet het vlees binnen 72 uur worden gezouten om te voorkomen dat het bloed gaat stollen, en moeilijk of niet meer te verwijderen is Dit gebod wordt nogmaals in het N.T. bevestigd in Hand 15 vers 29 om U te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en VAN BLOED. Bloedworst lijkt dus een duidelijke uitzondering op de tekst van Rom 14. Romeinen 14 vers 2-3: De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. De ziel van mens en dier behoren duidelijk gescheiden te blijven, ook N.T. Een mens mag ook geen seks hebben met een dier. Bloed is de zetel van de ziel en zonder bloed het leven niet mogelijk. Wat bloedtransfusie betreft is het daarom weer anders, bloed heeft daarom ook niet alleen de functie om leven te geven, maar ook om leven te behouden en wat dat laatste betreft voldoet bloedtransfusie volledig aan deze eis. Binnen het Jodendom is bloedtransfusie derhalve niet alleen toegestaan, maar het is zelfs een Mitz'va, een religieuze plicht. Toegevoegd na 15 minuten: Ieder christen moet tot een eigen conclusie komen. Christenen hebben een grote vrijheid gekregen, sommigen vinden het moeilijk te geloven dat christenen “zich moeten onthouden van bloed . Ik geloof een biefstukje geen probleem, een bloedworst sla ik liever even over.

Alle nakomelingen van Noach,dat wil dus zeggen ,iedereen!,dient zich te onthouden van het eten van bloed! (Genesis 9:3, 4)  Al het zich bewegende gedierte dat leeft, mag U tot voedsel dienen. Zoals in het geval van de groene plantengroei, geef ik dit alles werkelijk aan U. 4 Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt GIJ niet eten. 

"En waar GIJ ook woont, GIJ moogt in het geheel geen bloed eten, noch van gevogelte noch van viervoetige dieren" (levitivus 7:26) "vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt GIJ niet eten." (Genesis 9:4) "Want het heeft de heilige geest en ons goedgedacht U geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: 29 U te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en van bloed en van al wat verstikt is en van hoererij. Indien GIJ U nauwlettend voor deze dingen wacht, zal het U goed gaan. Wij wensen U een goede gezondheid toe!” (Handelingen 15:28,29) Het is dus wel duidelijk wat de bijbel erover zegt.

Bronnen:
Bijbel

In voorgaande antwoorden en reacties is Handelingen 15 genoemd waar een beknopt verslag van de vergadering in Jeruzalem staat vermeld. En terecht. Voor de christen spreekt de eindconclusie in deze discussie duidelijke taal: geen bloed eten en dus ook geen bloedworst. Wij leven nu in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. Dat kun je hier lezen in vers 47: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luk+12&id47=1&l=nl&set=10

„Gij moogt het bloed van geen enkele soort van vlees eten, want de ziel van elke soort van vlees is zijn bloed. Een ieder die het eet, zal worden afgesneden” (Leviticus 17:11-14). Gods verbod inzake het eten van bloed werd voor christenen herhaald (Handelingen 15:28, 29). De eerste christenen dienden dus voedsel te vermijden dat bloed bevatte, zoals vlees van dieren die verstikt waren of bloedworst.

Als u meent dat iets goed is, laat er dan niet iets slechts van gezegd kunnen worden. In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen dat ook waarderen. Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken. Wat zou het verschrikkelijk zijn als wij om voedsel het werk van God zouden verwoesten. U mag inderdaad alles eten, maar als u daardoor iemand aanstoot geeft, is het verkeerd. Romeinen 14:16‭-‬20 HTB https://bible.com/bible/75/rom.14.16-20.HTB

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100