Zegt de bijbel ergens of Christenen kerst moeten vieren?

Er bestaan christenen die tegen het vieren van kerst zijn. Wat voor antwoord geeft de bijbel hierop?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Vrij veel mensen die wel in Jezus geloven verwerpen toch de kersttradities. Daar hebben ze minstens vier bijbelse redenen voor. Ten eerste geloven ze niet dat Jezus in december of januari is geboren. De Bijbel geeft geen specifieke datum voor zijn geboorte. Er wordt gewoon gezegd: „Er waren in diezelfde landstreek ook herders, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden. En plotseling stond Jehovah’s engel bij hen, en (...) de engel zei tot hen: ’(...) Heden is u in Davids stad een Redder geboren, die Christus de Heer is’” (Lukas 2:8-11). De feiten duiden erop dat Jezus ergens begin oktober geboren moet zijn, toen herders ’s nachts met hun schapen nog buiten op het veld overnachtten. Op het platteland rond Bethlehem is het in de maanden december en januari het koudst. De kudden worden dan ’s nachts naar binnen gebracht om ze tegen de kou te beschermen. Een tweede reden: Jezus heeft zijn volgelingen alleen specifiek instructies gegeven om zijn dood te herdenken. Dat moest als een eenvoudige gezamenlijke maaltijd worden gedaan (Lukas 22:19, 20). Het is ook opmerkelijk dat de evangeliën van Markus en Johannes niets over Jezus’ geboorte zeggen. Een derde reden: er zijn geen historische bewijzen dat de eerste christenen de geboorte van Christus vierden. Maar ze herdachten wel zijn dood (1 Korinthiërs 11:23-26). Pas meer dan driehonderd jaar na Jezus’ geboorte begon de christenheid op 25 december officieel Kerstmis te vieren. Het is interessant dat halverwege de zeventiende eeuw het parlement in Engeland een wet goedkeurde die kerstvieringen verbood. En in de VS deed de Massachusetts General Court hetzelfde. Waarom? Het boek The Battle for Christmas zegt: „Er is geen Bijbelse of historische reden om ervan uit te gaan dat Jezus op 25 december werd geboren.” Het voegt eraan toe dat voor de puriteinen „Kerstmis niets meer was dan een heidens feest in een christelijk jasje”. Dat brengt ons bij een vierde reden: de bedenkelijke oorsprong van de viering zelf. Die oorsprong gaat terug tot het heidense Rome met zijn mix van feesten ter ere van de god van de landbouw, Saturnus, en de zonnegod Sol Invictus of Mithras. De antropologen Christian Rätsch en Claudia Müller-Ebeling schrijven in het boek Weihnachtsbaum und Blutenwunder: „Het oude feest ter herdenking van de jaarlijkse terugkeer van de zon werd, net als veel voorchristelijke gebruiken en ideeën, aan iets nieuws gewijd, namelijk aan de geboorte van Christus.”

Er is maar één zin in de bijbel die daar iets over zegt: "Vier uw vierdagen" (Nahum 1:15). Maar dat is zeker niet als verplichting bedoeld. Als jij vindt dat er geen reden is om een bepaalde gedenkdag te vieren, dan mag dat.

Wanneer je goed naar rituelen als het versieren van de kerstboom kijkt dan zie je dat de viering van kerst nauw verbonden is met het heidense mid-winter-feest. De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul. De traditie van het vieren van de midwinter was zo volhardend dat deze door de kerk moeilijk was uit te roeien. In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk er daarom voor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd, zou Constantijn I - volgens bepaalde auteurs - hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. De dag paste immers goed bij de figuur Jezus en zo werd een heidense traditie plotseling toch een kerkelijke aangelegenheid. Deze heidense traditie is voor sommigen reden de beslissing van Constantijn en de zijnen niet te accepteren. Zij vieren Kerst dus niet op 25 december. Maar als kerk en paus zelf al Kerst wel op die datum vieren, dan is er voor een gewone gelovige alle reden zich ook naar deze beslissing te schikken en Kerst gewoon op 25 (en 26) december te vieren. ;-) Toegevoegd na 2 minuten: De beslissing om Kerst te vieren en al helemaal om dat op 25 december te doen is dus veel jonger dan de bijbel zelf. Vandaar dat je er ook zo weinig van terug vind, behalve dan dat ene zinnetje dat Amadea ook noemt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis

Er zijn christenen die de tien geboden strikt naleven. Één van de geboden vermeld dat men geen ander zal aan bidden dan God. Dit betekent in hun ogen dat ook het kerstfeest (verjaardag van Jezus Christus) niet gevierd mag worden om dat men dan een ander aanbid dan de enige god.

In de bijbel staat nergens waneer jezus geboren is. Zoals bovenstaande uitleg was het vroeger tot eer van de god Ra in Egypte en Helios in Griekenland. Het is dus eigenlijk niets voor oprechte christenen om het te vieren. Bovendien heeft jezus alleen opdracht gegeven om zijn dood te herdenken. Lukas 22:19

Er staat niets over in dat dit zou moeten. De vraag is ook of de betreffende datum van geboorte precies klopt. Er zijn christenen die tegen het kerstfeest zouden zijn omdat het een niet christelijke/Joodse oorsprong heeft. Bij andere christelijke feesten is namelijk een verbinding te maken met het oude testament en Joodse feesten. Zoals Pasen, dit is oorspronkelijk een Joods feest, Pesach genoemd. Zij gedenken op deze dag de daden van God voor het land Israël. De eerste christenen gaven het de huidige betekenis. Bij kerst is er geen Joodse oorsprong. Maar Kerst is toch een mooi feest, waarin we de Heer mogen herdenken en met familie en vrienden kunnen samenzijn.

De bijbel zegt nergens dat christenen kerst moeten vieren. De bijbel zegt ook nergens dat christenen het niet mogen vieren. Het enige wat Jezus zei in verband met het in stand houden van bepaalde dagen is het volgende: " blijf dit tot mijn gedachtenis doen" hiermee doelde hij op het instand houden van de betekenis/viering van het laatste avondmaal. Zelf vier ik geen kerst, enkele redenen zijn al genoemd, nog een reden waarom, kan je vrijblijvend in de link hieronder lezen: http://www.logespectrum.nl/component/content/article/50-spectrum-bouwstukken/83-de-god-mithras-en-de-vrijmetselarij.html Maar dit wil niet zeggen dat ik tegen mensen ben die wel kerst vieren. In onderstaande bijbelverzen kan je lezen waarom. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Kolossenzen2%3A16-25&id42=1&id18=1&id17=1&l=nl&set=10

Ik als voormalig Christen heb de hele bijbel erop nagezocht omdat ik ook ooit eens antwoord op die vraag wilde hebben. Het enige wat ik kon vinden was dat men hem moest herdenken, niet zijn geboorte moest vieren! En met kerst zou je toch ( Als we alle verhalen moeten geloven) zijn geboorte vieren! Keizer Constantijn heeft het destijds ingevoerd om de heidenen hun "Duivelse" gedachten om te laten zetten in de voor hem zo gewenste Christelijke ideeën en dat heeft bij het grootste deel van de wereldbevolking gewerkt. Dus het antwoord op je vraag is: Nee, Christenen moeten geen kerst vieren. Ik denk zelf dat het bij de meeste Christenen, en andere mensen meer een gewoonte is die er door de eeuwen heen in is geslopen!

Bronnen:
de Bijbel, het boek van een stelletje...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100