Wat staat er in de Bijbel over die 'valse profeet' die de Antichrist bij zich heeft?

De Antichrist zou een handlanger hebben ofzo, die men 'de valse profeet' noemt. Wat staat er over hem/haar in de Bijbel, of staat daar verder niks over opgeschreven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De valse profeet m.b.t. de Anti-Christus wordt aangegeven in meerdere teksten. De bijbel verzen worden vermeld maar niet opgenomen in het antwoord vanwege de lengte van de tekst. Zie de bronvermelding voor een on-line bijbel. Ten eerste:Lees Openbaring 16:13: De draak, het beest en de valse profeet, "een godslasterlijke triniteit". De valse profeet spreekt net als de heilige geest niet uit zichzelf maar vertelt aan alle mensen het beest te aanbidden en bevestigd zijn getuigenis door wonderen als op dezelfde wijze als Christus. Voordat de Antichrist aan de macht komt zal hij worden voorafgegaan door de valse profeet, die zijn komst aankondigt(net als Johannes de doper Christus aankondigde). Ten tweede lees: 2 Tessalonicenzen 2:3-4 en 9 De valse profeet is hetzelfde als "de mens der zonde" en "de zoon des verderfs" wie "krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen" gebruikt. Ten derde: Lees Openbaring 13:11-15 De valse profeet wordt in deze tekst aangegeven als het tweede beest. Hij is iemand die de wereld overtuigd dat de Antichrist waardig is en aanbeden moet worden. Uiteindelijk dwingt hij de mensen daartoe d.m.v. doodstraf. Uit de bijbel kan worden opgemaakt dat de valse profeet beweert dat hij Jezus van Nazareth is en de profeet Daniël vertelt ons dat deze krachtige geestelijke leider zal komen uit Rome. Bewering dat hij Jezus is: Openbaring 13:11, waar hij wordt beschreven met twee horens "als een lam ..." De metafoor van een "Lam" wordt bijna altijd gebruikt om het lam van God aan te duiden, Jezus Christus. Alleen in de vers 13:11 niet. De valse profeet verschijnt als een lam, maar hij spreekt als een draak. De valse profeet komt uit Rome(Daniel9:27): Dit vers verwijst naar Titus, de Romeinse generaal, die Jeruzalem verwoest in 70 na Christus. Deze vers lijkt te spreken over dezelfde persoon: Titus voldeed niet aan alle aspecten van deze profetie. Wat Daniël openbaart voor ons is dat hetzelfde type van "prins" zal opstaan in de laatste dagen, die zal bepalen om Israël te vernietigen net als Titus - dus de "kwade prins" is waarschijnlijk een Romein. Schrift stelt verder dat de identiteit van de Antichrist niet geopenbaard zal worden tot na de opname van de gemeente (2 Tessalonicenzen 2:7-8), maar er is geen melding gemaakt van het niet kunnen weten wie de valse profeet is. Ten vierde: Lees Openbaring19:20 In deze vers word het beest en de valse profeet gevangen genomen door Jezus en zijn hemelleger.

Bronnen:
http://www.biblija.net

In de bijbelboeken van johannes wordt gesproken over de antichrist. In 1 johannes 4 wordt ook gesproken over valse profeten. Lees het hier: http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/1-johannes/4/

Het eerste beest (de antichrist ) heeft een metgezel: “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was” (Openbaring 13:11, 12). Dit is een religieus beest. Hij lijkt op Christus, maar hij spreekt als de duivel. Later wordt hij 'de valse profeet' genoemd (Openbaring 16:13; 19:20; 20:10). “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. (Openbaring 13:13 t/m 15). Zoals God de Vader, Zoon en Heilige Geest als Drie-eenheid samenwerken. Zo zullen de duivel, de antichrist en de valse profeet ook samenwerken. De antichriste zal de leiding op het politieke terrein krijgen vanuit het herstelde Romeinse/europese rijk. De valse profeet zal lijkt alle religies samenbrengen, door het doen van wonderen. Het zal gebeuren ten tijde van de Grote Verdrukking, de laatste 7 jaar op aarde voor de Wederkomst van Christus. ( sorry kan niet alle teksten aanhalen )

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100