Een voorouder van Sophie Hilbrand was een bisschop van Münster. Maar was die bisschop niet gebonden aan het celibaat?

Bisschoppen waren vroeger toch Rooms-Katholiek? Die mochten toch niet trouwen, laat staan kinderen verwekken?

Toegevoegd na 12 uur:
Ik kan het verkeerd begrepen hebben. Ik denk nu toch, dat de apotheker van de bisschop en niet de bisschop zelf de voorvader was.

Weet jij het antwoord?

/2500

Kan het niet zijn dat deze bisschop later is toegetreden? Dus voorheen geen bisschop en dus geen beperkingen in de slaapkamer?

Blijkbaar heeft de bisschop heeft naast de pot gepist. Niets menselijks was hem vreemd.

Ik heb niet het hele progamma gezien, maar volgens mij was hij niet de bisschop maar de hof-aphotheeker, tijden het progamma had ze een fles/kruik in haar handen die die voorouder met bronwater had laten vullen als gezondheidswater.

Het celibaat werd pas ingericht in het jaar 306. Daarnaast bestaat de mogelijkheid eerst bijvoorbeeld voorganger te zijn in de hervormde kerk en getrouwd en kinderen en in een later stadium roomskatholiek priester te worden. Het is dus wel mogelijk. Maar dan moet die bisschop van voor het jaar 306 zijn of de tweede situatie. Toegevoegd na 6 uur: Ik ben ingegaan op de vraag, dat een mogelijke voorouder van Sophie Hilbrand een bisschop was. Het kan best zo zijn, dat de hofapotheker haar voorvader was, maar ik ben ingegaan op de vraag over het celibaat.

Ik ga in op je vraag over het celibaat, al lees ik in de reacties dat de aanleiding voor je vraag mogelijk niet klopt. Een bekende grap van Fons Jansen is die van een man die aan meneer pastoor vraagt: "was uw vader ook pastoor? Oh nee, pastoors hebben geen vader." :-) In de eerste plaats: bisschoppen waren niet vroeger rooms-katholiek, maar dat zijn ze nog steeds. En het celibaat bestaat ook nog steeds in de katholieke kerk. Anglicaanse Bisschoppen mogen trouwens wél trouwen, dus niet elke bisschop is automatisch gebonden aan het celibaat. Een bisschop in Münster natuurlijk wel, want als Münster al een Church of England kent, hebben ze daar vast geen bisschop. Echter, natuurlijk kan een katholiek bisschop kinderen hebben. Iemand kan een zgn. "late roeping" zijn, dus pas op latere leeftijd priester zijn geworden. Of hij kan zijn uitgetreden en daarna getrouwd. Volgens mij is verliefdheid en de wens om te trouwen nog altijd een belangrijke reden om uit te treden. En tenslotte kan iemand natuurlijk zijn belofte om celibatair te leven, schenden. Soms is - zoals de apostel Paulus al schreef - de geest wel gewillig, maar het vlees zwak.

Het celibaat is in de 10e en 11e eeuw in de Latijnse of Westerse kerk vaak geschonden geweest (zie nicolaïsme). Dit nicolaïsme ging vaak gepaard met simonie. Zowel Nicolaas II (1058-1061) als Gregorius VII (1073-1085) hebben beide fenomenen met succes bestreden (Gregoriaanse hervorming). In de vijftiende eeuw werd de katholieke kerk geleid door pausen die uit relaties met maîtresses diverse kinderen hadden (Innocentius VIII (1484-1492) en Alexander VI (1492-1503). Tijdens het kerkelijk Concilie van Trente (1545-1563), dat ten doel had een einde te maken aan de misstanden in de katholieke kerk, is andermaal besloten dat geestelijken het celibaat moeten respecteren. De beslissingen van de verschillende concilies werden zeer traag verspreid over de wereld. Zo zal het heel goed mogelijk kunnen zijn dat kerkvaders (bisschoppen hier bedoeld) pas veel later hiervan op de hoogte werden gesteld. Besef ook dat leiders van kerken (in deze de Rooms Katholieke kerk) vaak en zelfs meestal een politieke functie hadden en daarom benoemd werden vanuit de adel of ingekocht werden vanuit een machtsbehoefte door rijke kooplieden. Deze mensen hadden wel de behoefte aan de bij de functie horende macht maar geen behoefte aan het bij het vak horende religieuze geneuzel waar ze maar niets van begrepen.

1. Het meest waarschijnlijk is dat deze "bisschop" niet Rooms Katholiek was. Bijvoorbeeld Lutheranen spreken ook van "bisschoppen" (en die mogen gewoon trouwen) en meerder protestantse kerken kennen zelfs vrouwelijke "bisschoppen". Ook de Traditionalisten, die de laatste tijd zo in het nieuws zijn, wijden zelf illegale bisschoppen. Maar in de RK Kerk kan dat officieel natuurlijk niet. Dat betekent niet dat het nooit gebeurd kan zijn, maar dan was het waarschijnlijk niet bekend geweest. 2 De Heilige Augustinus, RK bisschop van Hyppo, had al een kind voor hij zich bekeerde. Pas later werd hij priester en bisschop. Dat zou ook nog kunnen. Toegevoegd na 20 uur: 3 De bisschop kan eerst lid geweest zijn van een andere Kerk, waar priesters wel trouwen. In het Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 13 juli 2012 stond bijvoorbeeld het berichtje dat Charles Hough senior tegelijk met zijn zoon Charles Hough junior tot priester is gewijd in Fort Worth (Texas). Zij waren eerst aangesloten bij de Anglicaanse kerk, maar zijn nu beiden Rooms Katholiek geworden en binnen de RK Kerk opnieuw tot priester gewijd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100