Is het zo dat tijdens een eucharistieviering alleen hosties worden uitgedeeld en nooit wijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja en nee. Aan de gelovigen in de kerk wordt uitsluitend de H. Hostie uitgereikt, althans zo hoort het te zijn. Jezus Christus is namelijk zowel aanwezig onder de gedaante van brood als die van wijn, dus er is geen liturgische/theologische noodzaak voor om onder beide gedaanten te communiceren. Verder zullen er overwegingen zijn van liturgische en praktische aard: het moet uitgesloten worden dat geconsacreerde wijn, het Bloed van Christus, gemorst wordt. Bovendien dient alle geconsacreerde wijn in de Eucharistieviering zelf te worden opgedronken. Het is moeilijk om vooraf een inschatting te maken van het aantal gelovigen dat deel zal nemen aan de Eucharistie. De enige die iedere Eucharistieviering moet communiceren, en onder beide gedaanten moet communiceren, is de priester. Op de regel zijn slechts enkele uitzonderingen, die in de liturgische boeken zijn uiteengezet. Bijv.: in een huwelijksmis mag het zojuist gehuwde paar onder twee gedaanten te communie gaan. Wat in ieder geval niet mag, is dat de gelovige de H. Hostie indoopt in de kelk. Als het toegestaan is onder twee gedaanten te communie te gaan, dient ófwel uit de kelk te worden gedronken óf de priester dient de H. Hostie zelf in de geconsacreerde wijn in te dopen en deze uit te reiken op de tong van de gelovige. Overigens mag in plaats van wijn geen druivensap worden gebruikt, dat is, zoals dat heet, ongeldige materie. Alleen wijn van druiven. Toegevoegd na 13 minuten: Hygiënische redenen zijn in ieder geval niet de reden van de regel dat de gelovigen (vrijwel) uitsluitend alleen het Lichaam van Christus kunnen ontvangen. Äls meer mensen uit de kelk drinken, wordt de rand van de kelk namelikjk steeds schoongeveegd (met het kelkdoekje) en de kelk een slag gedraaid. De prijs (en andere 'praktische zaken') evenmin. Las ergens dat 12 flessen miswijn rond de euro 80.- kosten. Wijn die als miswijn gebruikt wordt, dient goedgekeurd te zijn door de NRL, de Nationale Raad voor Liturgie, te zien aan een merkteken op de dop van de fles. Miswijn heeft ook een hoog alcoholpercentage (rond de 15%), dit zorgt er mede voor dat de flessen met inhoud lang houdbaar zijn.

Ja, dat klopt. Uit hygiënische overwegingen wordt er geen wijn uitgedeeld. Iedereen zou dan namelijk uit dezelfde beker moeten drinken. Ook de prijs is een overweging.

Bij de inzegening van een kerkelijk huwelijk deelt het bruidspaar ook wel eens de kelk met wijn. Althans bij mijn eigen huwelijk was dat zo, maar dat kan ook zijn omdat de voorganger mijn heeroom was (een priester dus).

Zelf heb ik dit nog wel meegemaakt. Je zou natuurlijk hygiene en kostenaspecten kunnen noemen om het niet te doen. Toch zegt Jezus heel duidelijk "doet dit zovaak als gij samenkomt ter mijner gedachtenis" of woorden van gelijke strekking. Zelf heb ik zoiets van, of je gelooft en deelt brood en wijn, of je laat het na, het kostenaspect zowel als hygienische maatregelen zijn uitvoerbaar als je maar wilt. Sommige kerkgroepen vervangen wijn door druivensap om ex alcoholisten niet "in verleiding" te brengen. Ik heb zoiets van , waar ben je dan mee bezig, ieder is immers vrij om deel te nemen of dit achterwege te laten. Veel ernstiger vind ik het gebod dat wie onwaardig deelneemt aan het avondmaal een ernstige zonde begaat. Als mensen met een hart vol wrok, haat , afgunst , vrekkerigheid, roddel,laster etc. zonder dit te beleiden en om vergiffenis ( aan God)en de kracht om dit na te laten te vragen, deelnemen aan het avondmaal, bezoedelen ze de Gemeente Gods. Dit is wat ik uit de Bijbel meen te begrijpen, niet om een ander de les te lezen of iemand te beledigen. Ik wil alleen maar duidelijk maken waar de echte risico's in mijn ogen liggen. Het klinkt naief maar zou God de mensen die ZIJN WiL doen ziek laten worden door deel te nemen aan het Avondmaal? Dat kan ik niet geloven! Ieder mag dat echter voor zichzelf bepalen.

Bij de protestanten symboliseren brood en wijn lichaam en bloed van Christus. De Katholieken geloven dat de wijn het bloed van Christus IS, en daarom is het ondenkbaar dat daarmee geknoeid wordt. Een gevallen hostie kun je nog oprapen, en gemorst glas wijn niet. Sommigen zijn wat minder streng in de leer, maar dat was de oorspronkelijke reden.

Dat is niet waar. Ik heb als niet-katholiek menigmaal in katholieke kloosters samen met monniken brood en wijn gedeeld. Uit dezelfde beker. Toegevoegd na 1 minuut: Je zou dus kunnen zeggen. Meestal niet, maar soms wel.

Soms lijkt dat inderdaad te gebeuren, maar het ligt iets ingewikkelder. Bij een eucharistieviering worden er hosties uitgedeeld en er staan ook mensen met een beker waarin (iets wat lijkt op) wijn zit. Er is bij zo'n viering een gewijde priester aanwezig die de hosties en wijn consacreert. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat het niet zo maar een hostie en wat wijn is, maar dat het geheiligd wordt en daarmee het lichaam en bloed van Christus representeert. Die handeling mag niet iedereen uitvoeren. Er zijn ook andere vieringen waarbij iets dergelijks gebeurt: dat zijn communievieringen. Daarin worden alleen de hosties uitgedeeld en er hoeft geen priester bij aanwezig te zijn, een pastoraal werker is ook goed bijvoorbeeld. Het verschil met een eucharistieviering zit hem erin dat de priester vooraf ervoor heeft gezorgd dat de hosties heilig zijn. Bijvoorbeeld doordat er de vorige keer wat over was en dat bewaard is of doordat hij er met opzet een aantal daarvoor heeft geconsacreerd. Hij is er dus niet, maar wel de heilige hosties. En ook alleen die worden dan dus in de viering uitgereikt. Voor een uitgebreide beschrijving vanuit de katholieke kerk zelf zie bijv: http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2001/vormgeving.pdf Toegevoegd na 10 minuten: Dit is dus zo in de rooms katholieke kerk. Van oudsher is de eucharistie een steeds terugkerend element in de vieringen, maar door het priester tekort is in Nederland bovenstaande vorm ontstaan. Door de communieviering kan ondanks het feit dat er geen priester is toch het ritueel grotendeels doorgaan. In de protestantse kerken is het anders. Daar heet het geen eucharistie maar avondmaal of maaltijd des heren. Deze is meestal niet elke viering, maar eens in de zoveel weken en bij de orthodoxere protestanten vaak nog minder vaak. Bij hen is het ook niet noodzakelijk dat er een priester aanwezig is die het brood heiligt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100