Was de Heilige Geest er altijd al volgens Christenen of de Bijbel?

Toegevoegd na 43 seconden:
**

De Heilige Geest kwam als vervanging van Jezus, maar was hij er daarvoor al of kwam de Heilige Geest pas toen Jezus van de aarde weg ging.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Heilige Geest was er altijd al. De uitstorting van de Heilige Geest na de hemelvaart diende om Gods koninkrijk in te luiden, eerst voor de Joden en dan voor de heidenen Onder het oude verbond werden bepaalde mensen met de heilige Geest vervuld, maar de Geest was niet voor iedere gelovige beschikbaar. Zelfs tijdens de dienst van de Here Jezus was de Geest nog niet gekomen: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” (zie Johannes 7:38, 39). De Geest kon niet voor allen komen voor Jezus verheerlijkt werd. Daarom zei Petrus op de Pinksterdag: “Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van de heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort” (Handelingen 2:33). Vanaf de uitstorting van de heilige Geest op de Pinksterdag, is de gave van de heilige Geest voor allen beschikbaar die in de naam van Jezus tot vergeving van zonde worden gedoopt (Handelingen 2:38, 39). De uitstorting op het huisgezin van Cornelius bevestigde dat de gave van de heilige Geest ook voor heidenen ( c.q. niet -Joden ) beschikbaar is (Handelingen 11:18). Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt” (1 Korintiërs 12:13). Wanneer wij het goed nieuws van redding door Christus horen, wanneer wij in Hem als de verrezen Zoon van God geloven, wanneer wij ons van onze zonden bekeren, en wanneer wij tot het lichaam van Christus gedoopt worden, mogen wij de de heilige Geest ontvangen.

In Genesis één staat: "de Geest van God zweefde over de wateren". De Heilige Geest was er dus altijd al. Volgens de christelijke leer is de Geest ook niet als vervanging van Jezus gekomen, maar ik snap denk ik wel wat je bedoelt: Jezus ging weg, en zei tegen zijn leerlingen dat dat beter was, omdat hij hen "een andere Trooster" (de Heilige Geest) zou zenden. Doordat de Geest geen lichamelijke vorm heeft zoals Jezus dat had toen hij op aarde was, kan Jezus door zijn Geest overal zijn. Het is wel voor het eerst dat de Heilige Geest met zoveel kracht gaat werken tijdens Pinksteren, als de Geest wordt 'uitgestort'. Dat is wel een belangrijk verschil met daarvoor, dat de Geest van God veel meer in mensen werkt, en dat we God kunnen kennen door Jezus, en doordat de Geest - zoals de Bijbel het zo mooi zegt - "in ons woont".

Waar haal je dat? De heilige Geest was er altijd al. God is eeuwig. Hij heeft altijd al bestaan. Hij bestaat uit 3 personen. Vader, zoon en de Heilige Geest. Dit alles volgens het katholieke geloof.

In het oude testament wordt de term of persoon heilige geest niet vernoemd als een individuele kracht gezonden van God, zoals het nieuwe testament, waarin voor het eerst een vermelding gemaakt wordt, van de heilige geest die Johannes (de doper) mee zou krijgen om zijn bediening te doen, om zo de Messias aan te kondigen, aldus een visioen van Zacharias door een engel. En als een getuigenis aan Johannes, kwam de heilige geest neerdalen op het hoofd van Jezus in een gedaante van een duif, toen Johannes hem doopte. - Dit is volgens de bijbel. Het ligt dus aan de context van 'heilige geest' wat zeker een wezenlijk verschil tussen het oude en het nieuwe testament is, 'heilige geest' wordt veelvuldig gebruikt in het nieuwe testament als zijnde; een geest van waarheid, geest der profetie, trooster, helper, kracht etc. En in het oude testament als een kracht van God. Die in de psalmen en poetische boeken van de bijbel te vinden zijn als een soort aanbidding. Voor de vraag of die volgens christenen er altijd was. De term 'Gods geest' wordt meerdermalen gebruikt, waarop sommige stromingen van het christendom dat opvatten als de heilige geest. Over het algemeen gesproken hebben de meeste stromingen wel deze opvatting. Dat de 'heilige geest' er ook altijd was, samen met De Vader en de Zoon als God. De drie-eenheid. Ook botst die opvatting binnen het christendom over de drie-eenheid, dat is ( de leer van) De Vader, de Zoon en de Heilige Geest als Godzijnde, niet alle christelijke stromingen staan daar achter zoals de Jehova's getuigen. Volgens de Jehova's Getuigen is de heilige geest gods werkzame kracht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100