Was de slang in de hof van Eden echt een slang of was het een menselijke gedaante waarin de duivel was gevaren?

Veel mensen die de bijbel niet eens gelezen hebben beweren stellig dat de slang Eva heeft overgehaald om een appel te eten en dat daar alle ellende mee is begonnen.

"Wat men gangbaar aanduidt als de zondeval (zie wikipedia) is te vinden in Genesis 3. Hierin wordt de eerste vrouw, Eva, door het sluwste van alle wilde dieren, de slang, verleid een vrucht van de "boom van de kennis van goed en kwaad" te eten, terwijl God die handeling verboden heeft. Adam wordt daarna door zijn vrouw overgehaald hetzelfde te doen.

Hun ogen worden erdoor geopend; met dat ze een hap van de vrucht nemen, beseffen ze dat ze tegen Gods wil in zijn gegaan. Ze schamen zich voor elkaar en voor God, bedekken hun naakte lichamen en verstoppen zich voor God omdat ze Hem niet meer onder ogen durven te komen."

Tijdens een discussie hierover met een zeer religieuze dorpsgenoot zei hij dat de slang uit het verhaal over de Zondeval niet het dier 'de slang' betrof, maar dat de slang alleen symbool staat voor slechtheid. Hij beweert dat 'de slang' eigenlijk een menselijke gedaante had (waardoor hij met Eva kon praten). De duivel is in deze persoon gevaren en heeft Eva op slinkse wijze verleid een vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten.

Zijn er aanwijzingen (in de bijbel of in andere bronnen) dat deze zienswijze klopt? Of is het slechts de mening van een individu?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hoewel er spraak werd gebruikt om Eva in de tuin van Eden te misleiden, wijst niets erop dat de letterlijke slang over stembanden beschikte. De slang had ze feitelijk niet nodig, net zomin als de ezelin die door Gods engel werd gebruikt om tot Bileam te spreken een ingewikkeld gevormd strottenhoofd als dat van een mens nodig had (Numeri 22:26-31). Toen dit ’stomme lastdier zich uitte met de stem van een mens’, was de hiervoor verantwoordelijke kracht kennelijk afkomstig uit het geestenrijk. — 2 Petrus 2:16. Het geestelijke schepsel dat via de slang tot Eva sprak, wordt in de bijbel geïdentificeerd als „de oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd” (Openbaring 12:9). De hoorbare woorden waarop Eva reageerde, werden ingegeven door Satan, die ’zich blijft veranderen in een engel des lichts’. — 2 Korinthiërs 11:14.

Het is in ieder geval niet alleen de mening van een individu. God plaatste Adam en Eva in de Hof van Eden (het Aards Paradijs), en vertelde hen dat zij het fruit van alle bomen in de tuin konden eten, behalve het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zij leefden gelukkig tot een slang (wellicht Satan) Eva verleidde om de verboden vrucht (traditioneel een appel) te eten. Volgens datzelfde wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_en_Eva Nu is de bijbel natuurlijk een mooi verhalenboek, maar het blijven niet meer dan verhalen. Die al duizenden jaren opnieuw verteld zijn. En die dus op meer manieren uit te leggen zijn. Ander citaat: De val van Satan en zijn engelen moet voor de schepping van de mens hebben plaatsgevonden want hij treedt in het paradijs al op in de vorm van de slang die Adam en Eva verleidde tot de zondeval. http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan In de islam staat satan bekend onder de namen Shaitan (of Sjejtan) en Iblis. Volgens de moslimtraditie werd Satan opstandig toen hij van God voor Adam moest buigen. Daarop verleidde hij Adam en Adams vrouw tot het begaan van de zonde door te zweren het juiste met hen voor te hebben.

kan een slang praten? ;-) de manier waarop het verhaal -wat natuurlijk allemaal symboliek is- als volgt is uitgelegd vind ik de mooiste: In het begin was er eenheid, non dualiteit. En geen goed en kwaad want alles was een. Door het eten van de appel van goed- en kwaad , wat staat voor de dualiteit word de mens zich bewust van zijn individualiteit, het ego. Door het vormen van ego ontstaat het gevoel van afgescheidenheid van de bron (eenheid, liefde oftewel God) De 'zondeval' omschrijft dus een tijdloos iets, en een proces die iedereen meemaakt. De ontwikkeling van het ego als individualiteit en daardoor de afgescheidenheid van het 'geheel'.

Volgens het boek Openbaring 12:9 heeft de duivel gebruik gemaakt van een slang om de mens te misleiden. De duivel wordt hier de oude slang genoemd. Zie voetnoot 13 als toelichting bij dit vers. http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Op12.htm Zie ook Openbaring 20:2 http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Op20.htm Nergens in de bijbel wordt vermeld dat de slang een menselijke gedaante zou gehad hebben. Het zou daarom een mening van van dit individu kunnen zijn alhoewel er toch zullen zijn die deze mening met hem delen. In figuurlijke zin staat de slang oa ook symbool om listigheid en leugens aan te duiden. Psalmen 58:5,6 http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Ps58.htm

Kijk, het hele verhaal is natuurlijk symbolisch. Dat betekent niet dat het verhaal niet waar is. Het is alleen waar op een andere manier. Toegevoegd na 1 dag: De verhalen in Genesis maken gebruik van beeldtaal die in die tijd in de regio (Eufraat en Tigris) heel gangbaar waren. Deze verhalen kom in de regio in verschillende varianten voor. De mensen vertelden dit soort verhalen aan elkaar door om een verklaring te geven voor waarom de dingen zijn zoals ze zijn en als richtlijn voor hoe je moet leven, hoe je met andere mensen en met het goddelijke moet omgaan. Godsdienstwetenschappers, taalkundigen en psychoanalytici hebben geprobeerd om de symbolen in dit soort verhalen te ontcijferen, maar uiteindelijk blijft dat een kwestie van interpretatie. Ik kan alleen mijn interpretatie geven, die voor mij waarheid bevat, zonder te zeggen dat het de waarheid is. Adam (en Eva) staan in het paradijs in direct contact met het goddelijke. Dit is een symbool voor de "ziel" van de mens in zijn oorspronkellijke staat. Dan komt de slang die de mens laat eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De slang vertegenwoordigt het ego, het "ik" van "ik weet het beter" , van "en ik dan?", van "ja, maar IK wil..." Het ego plaatst zich tussen de "ziel" en het goddelijke. De boom van kennis van goed en kwaad vertegenwoordigt "the mind", het dualistische denken. Het vergelijken, oordelen, afmeten, wegen, veroordelen, voordelen, schaamte, discriminatie, betweten en dogma's. Opeens valt het Adam en Eva op dat ze naakt zijn en daar schamen ze zich over. Hun verbondenheid met het goddelijke, maar ook die met elkaar, vallen uitelkaar. Moraal van het verhaal: waar het ego is, daar is geen ruimte om het goddelijke te ervaren. Of in de woorden van Osho: "mind is your hell".

alknobe - de slang staat inderdaad meerdere keren symbool voor de slechtheid in de Bijbel. zie verder ook het anwoord van Amadeus Het is echter niet aannemelijk dat de slang ook een menselijke gedaante had aangenomen. Wij zien nergens in de Bijbel dat de duivel een menselijke gedaante aanneemt of kan aannemen. In Genesis 3 functioneert de slang -bijzonder slim en scherpzinnig- als de mond van de duivel. De duivel neemt dit dier "in bezit". Zoals Gods Geest de (mond van de) ezel van Bileam doet spreken in Numeri. Volgens de Bijbel had de slang vroeger pootjes, wat duidt op een loop vermorgen, die heeft hij nu niet meer. Genesis 3 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. zie bijgevoegd een link van de vondst van het slangenfossiel genaamd "de najash rionegrina '' waar de slang nog pootjes heeft.

Ik heb eigenlijk al heel goede antwoorden langs zien komen hierboven. Maar misschien als aanvulling: In Openbaring 12:9 en 20:2 wordt Satan, Gods voornaamste tegenstander, als „de oorspronkelijke slang” aangeduid, kennelijk omdat hij zich in Eden van een letterlijke slang bediende om met de vrouw te spreken (Ge 3:1-15). Als „de oorspronkelijke slang” is hij ook de geestelijke vader van andere tegenstanders; daarom noemt Jezus hen „slangen, adderengebroed”. — Mt 23:33; vgl. Jo 8:44; 1Jo 3:12. Bestond de duivel toen al? In Ezechiel 28:13 en verder wordt verteld van een gezalfde cherub die onberispelijk wandelde. Er wordt verteld hoe mooi hij eruit ziet met allerlei edelgesteente. Maar deze cherub wordt hoogmoedig. Hij wilde net zo worden als god. En hij wordt door god verstoten. Er wordt ook verteld dat hij in de hof van eden was. Zoals in een van de antwoorden hierboven was het voor de duivel geen enkel probleem om een dier te laten praten. Stel dat de slang in werkelijkheid echt een mens zou zijn geweest, dan zou er zeker iets over in de bijbel hebben gestaan. Adam en eva waren de enige mensen, en zij konden alleen door gemeenschap nakomelingen (dus andere mensen) voortbrengen. Zij zou zeker heel verbaasd hebben gereageerd als er opeens een mens tegen haar ging praten.

wat misschien ook leuk is om te weten dat volgens het deuterocanoniek boek van jubileeen in hoofdstuk 3 word verteld dat alle beesten konden spreken voor de zondeval. (het boek jubileeën was voor de joden een duidelijkere uitleg van het Bijbelboek genesis en gaf een rede aan van verschillende wetten van Mozes, voor de joden zeer gerespecteerd .) ook het deuterocanoniek boek "uit het leven van adam en eva" wordt verteld over een letterlijke slang maar met een menselijke gedaante. en niet door de duivel bevaren maar handelde vrijwillig op satans aansporing, vandaar de zware straf voor de slang door op zijn buik te moeten gaan en stof te eten Hugo van der goes heeft deze (mens) slang op doek vastgelegd. dit is misschien interessant want het maakt veel verschillende verhalen correct

Bronnen:
http://g1b2i3.wordpress.com/2011/04/12/hug...

Jawel, het kan! Maar dan anders, de slang was een wezen in de vorm van een soort mens maar dan met een soort hagendissenkop. Maar dan in vreedzame vormen, en het moest adam en eva beschermen, de straf was dat de slang zou kruipen en zand zou eten! Een zware degradering dus, en de geest van de slang de duivel is in duisternis geslagen in de nabijheid van de aarde. En de slang bleef als een dier zonder ziel kruipend en zand etend achter! Bron bijbel gen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100