waar kun je bewijzen vinden in de bijbel dat Jezus niet getrouwd was?

Jezus werd vaker dan een keer Rabbi genoemd, iemand kan pas een Rabbi zijn als hij getrouwd is en een vrouw heeft. (net zoals orthodoxe priesters).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat de bijbel de enige bron is waar Jezus zijn levenswandel uitgebreid aan bod komt is het onmogelijk om in de bijbel bewijzen te vinden voor wat dan ook. Het christelijk geloof is vrijwel geheel gebaseerd op de bijbel en dit boek wordt aangewezen als 'bewijs' van veel zaken waar christenen in geloven. Maar goed, zoals een goede journalist je ook kan vertellen: één bron, is geen bron. Zelfs al zou er in de bijbel staan: "Jezus ging trouwen op zaterdag 4 oktober van het jaar 25 na zichzelf." Dan nog zou dat niet bewijzen dat hij daadwerkelijk getrouwd was. Zo is er op basis van de bijbel dan ook niet op te maken dat hij niet getrouwd was, zelfs niet als dit expliciet in de tekst was opgenomen.

Jezus noemt zichzelf geen Rabbi, dat deden zijn apostelen, waarschijnlijk omdat ze hem zagen als hun leraar.

Er wordt in de bijbel nooit gesproken over De vrouw van Jezus. Dus door het het nieuwe testament.

Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de oorspronkelijke betekenis en de invulling die er later aan werd gegeven. De term ‘Rabbi’ in vroeger tijden zei niets over de huwelijkse staat. De aanduiding „Rabbi” werd in haar eigenlijke betekenis van „leraar” gebruikt (Jo 1:38). Maar kort voor de geboorte van Jezus gingen de joden de term ook bezigen als aanspreekvorm en als eretitel met de betekenis „mijn grote; mijn uitnemende”. Sommige van de geleerde mannen — schriftgeleerden en leraren der Wet — maakten aanspraak op deze titel. Zij waren erop gesteld met de eretitel „Rabbi” aangesproken te worden. Jezus Christus veroordeelde deze zucht naar titels en verbood zijn volgelingen zich „Rabbi” te laten noemen, aangezien hij hun leraar was. — Mt 23:6-8. In de bijbel wordt de term „Rabbi” alleen in de christelijke Griekse Geschriften gebruikt. Ze wordt in verband met Jezus twaalfmaal in de eigenlijke betekenis van „Leraar” gebruikt: tweemaal door Petrus (Mr 9:5; 11:21), eenmaal door twee discipelen van Johannes (Jo 1:38), eenmaal door Nathanaël (Jo 1:49), eenmaal door Nikodemus (Jo 3:2), driemaal door niet met name genoemde discipelen van Jezus (Jo 4:31; 9:2; 11:8), eenmaal door de schare (Jo 6:25) en tweemaal door Judas (het ene geval wordt tweemaal vermeld) (Mt 26:25, 49; Mr 14:45). Maria Magdalena en een blinde man die door Jezus was genezen, spraken Jezus met „Rabboni” (mijn Leraar) aan. Het persoonlijk voornaamwoord „mijn” is in dit geval een achtervoegsel, dat waarschijnlijk door veelvuldig gebruik zijn betekenis heeft verloren (zoals bij Monsieur, dat oorspronkelijk „mijn heer” betekende) (Jo 20:16; Mr 10:51). Johannes de Doper werd eenmaal met Rabbi aangesproken. — Jo 3:26. Jouw argument dat hij ‘Rabbi’ werd genoemd is dus geen bewijs dat hij getrouwd was.

Toen Jezus stervende was zei hij tegen Johannes dat deze voor zijn moeder moest zorgen. Moest Jezus getrouwd zijn geweest zou hij Maria zijn moeder aan de zorg van zijn vrouw hebben toevertrouwd! (Johannes 19:26-27) .... Toen nu Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de discipel die hij liefhad, zei hij tot zijn moeder: „Vrouw, zie, uw zoon!”  Vervolgens zei hij tot de discipel: „Zie, uw moeder!” En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100