Wat zijn de argumenten van de Jehovah's getuigen die de godheid van Jezus ontkennen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Jehovah's Getuigen 'gaan niet buiten de dingen die geschreven staan',daarom hebben ze daar alleen maar Bijbelse argumenten voor: (Mattheüs 16:13-17) . . .Toen Jezus nu in de streken van Cesare̱a Fili̱ppi was gekomen, stelde hij zijn discipelen voorts de vraag: „Wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is?”   Zij zeiden: „Sommigen zeggen Joha̱nnes de Doper, anderen Eli̱a, weer anderen Jeremi̱a of een van de profeten.”   Hij zei tot hen: „Wie zegt GIJ echter dat ik ben?” 1Si̱mon Pe̱trus gaf ten antwoord: „Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.”   Hierop antwoordde Jezus hem: „Gelukkig zijt gij, Si̱mon, zoon van Jo̱na, want vlees en bloed hebben u [dit] niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.  Ik denk dat het bovenstaande heel duidelijk is wie Jezus is. Dit beamen Jehovah's Getuigen.

Jezus was de Zoon van God in zijn voormenselijk bestaan, hij was nog steeds de Zoon van God toen Hij de gedaante van een mens heeft aangenomen en hij was nog steeds de Zoon van God toen terug naar de vader is opgestegen. JG's en sommige andere christenen geloven dat Jezus goddelijke krachten heeft ontvangen die van de vader afkomstig zijn, de bijbel leert dat de Vader zich manifesteerd door de zoon. Dit was toen 1/ tijdens de schepping hebreeen hfst1:1-3 spreuken 8 vanaf vers 22 2/ tijdens zijn aardse loopbaan zie de evangelien 3/ dit zal gebeuren wanneer alles aan de zoon onderworpen zal zijn en de zoon zichzelf aan de vader zal onderwerpen. 1 korinthiers 15:25 fillipenzen hfst 2

In een gebed tot zijn vader noemt Jezus God ook "de enige ware God" wat dus een duidelijk maakt dat er maar een God is (Johannes 17:3) Toegevoegd na 4 dagen: Misschien is het verwarrende dat jehovahs getuigen Jezus niet als een onderdeel van een drieeenige god zien. omdat de bijbel dit ook niet doet, Maar zij erkenen wel zijn macht en dat hij het enige middel tot redding is in die zin erkennen zij zijn godheid wel.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Johan...

Christenen ontkennen de Godheid van Jezus niet. Jezus zelf bevestigde ook dat hij Goddelijk was: Kijk deze video maar:

Wij moeten Christus eren gelijk wij de Vader eren "Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft" (Johannes 5:22,23). Na Zijn opstanding werd Jezus door Maria van Magdala en de andere Maria aanbeden. "En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem" (Matteüs 28:9). Tomas is tot het inzicht gekomen dat het Woord God was. Toen hij de verrezen Jezus voor zich zag, zei hij tot Hem: "Mijn Heer en mijn God!" (Johannes 20:28) Jezus zegt van Zichzelf in Openbaring 1:17 "Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde" Dan begrijpen wij waarom Jezus aan de Joden zei: "Vóór Abraham was, BEN IK" (Johannes 8:58). De Joden begrepen het ook. Zij probeerden Hem te stenigen, omdat zij in Hem niet geloofden. Wanneer wij de Zoon niet eren gelijk wij de vader eren, eren wij de Vader ook niet. Dit is een waarschuwing aan het adres van leraars die verbieden de Christus te aanbidden.

de Godheid van Jezus valt niet te ontkennen. Een Jehova`s Getuigen zal dit dus ook niet kunnen ontkennen, hun bijbel (nwv) zegt zelf in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1:1 "in het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een God." Hoofdstuk 1:18 “geen enkel mens heeft ooit God gezien; de eniggeboren God” ”die heeft hem verklaard.” hier is voor de Jehova getuigen een duidelijk verschil, tussen God en een God. in een van hun naslagwerken word de uitleg verteld dat Jezus voormenselijke bestaan als het woord (gr; de logos) van goddelijke natuur was. dus niet aan de almachtige God gelijk (inzicht in de schrift deel 2 blz 1270 verkrijgbaar bij de JG) het is zo dat de bijbel een duidelijk onderscheid maakt in de verschillende Godheden. (een vb.; Jahwe, Jezus, Beëlzebub, satan) 2 korintiërs 4;4- dat Jezus bekent staat als een God is dus zelfs voor een (hardnekkige) getuigen van Jehova onmogelijk te ontkennen, in Jesaja 9:6 worden er enkele namen van onze heer en God gegeven: "Want een kind is ons geboren, en een zoon is ons gegeven;" "en zijn naam zal worden genoemd:wonderbaar raadgever, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. let wel op sterke God is hier niet hetzelfde als de Almachtige God, maar de boodschap is niet mis te verstaan Jezus was en is van "goddelijke natuur" zoals de Getuigen dit ook beamen. ik hoop een goed antwoord te hebben gegeven op je vraag, als ik het mis heb hoor ik dat natuurlijk ook heel graag. (niet dat ik het graag mis heb, ik leer graag bij) vriendelijke groeten, leon

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100