kun je jezelf laten ontdopen?

als je als baby gedoopt ben bij een katholieke kerk, kun je dat dan ongedaan laten maken ofzo? of zit je daar voor de rest van je leven aan vast

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De ellende is, dat als je eenmaal gedoopt bent en ingeschreven in de katholieke kerk, dat de meeste mensen daar ongemerkt hun hele leven aan vast zitten. De kerk baseert hun aantal leden op wat ooit gedoopt en/of ingeschreven is. En ook al kom je daar nooit meer en wil je er niets meer mee te maken hebben, dan nog ben je officieel nog steeds lid. Bovendien worden overheidssteun en subsidies aan religieuze instanties, bijv. omroepen zoals RKK, IKON, etc. mede bepaald door het “belang”, oftewel het ledenaantal van de religieuze stroming. En dat is dus een compleet vertekend beeld en misbruik van geld. Die club heeft het ook niet gemakkelijk gemaakt om er van af te komen. Een van de vele privileges die religieuze instituten in Nederland nog steeds genieten is de registratie van kerkleden via de gemeenten m.b.v. SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Dat is ook nog eens de enige particuliere organisatie in Nederland is die informatie uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) krijgt. Hier is een website, waar een stappenplan staat om je uit te schrijven. Als dat gelukt is, ben je ontdoopt. http://dry.sailingissues.com/uitschrijven-kerk.html Toegevoegd na 3 minuten: http://www.dejaap.nl/2010/03/23/uitschrijven-bij-de-kerk-doe-je-zo/ Het schijnt dat ze een doopbewijs nooit vernietigen, maar dan ben je in ieder geval geen lid meer van de vereniging RKK

vind je het erg dan? ik denk dat als je voor je gevoel niet katholiek bent dat het dopen dan niet zoveel uitmaakt. ik verwacht over het algemeen niet dat er een uitwijdings ritueel is, ik denk dat dat op het geloof niet zo van toepassing is om dat ze niet verwachten dat er mensen uit stappen, dat is denk ik meer iets van de laatste tijd. ik zou me er gewoon niet zoveel zorgen over maken

Nee dat kun je niet ongedaan maken, eens gedoopt blijft gedoopt. Je kunt je wel laten uitschrijven bij de parochie maar dat neemt niet weg dat je de rest van je leven gedoopt zult blijven.

Ik vraag me af wat wil je eigenlijk ongedaan maken dan ? Maar in mijn opinie ben je meer opgedragen dan gedoopt Ik ben namelijk van mening dat je mondig gedoopt moet worden. Je bevestigd eigenlijk ook je doop pas als je zeg maar belijdenis gaat doen (weet niet hoe dat werkt in katholieke kerk) Als je dat niet doet is eigenlijk alles er aan voorafgaande nutteloos geweest.

Dopen is een rituele handeling, in onze westerse wereld doorgaans bij baby's op initiatief van de ouders. Geloof je in dergelijke rituelen dan kun je die ongedaan maken door een doop of andersoortig inwijdingsritueel van een andere religie. Geloof je er niet in dan heb je geen probleem, dunkt me. Gaat het meer om de kerk waarin die doop plaatsvond dan heb je het over sociale controle, zo niet sociale dwang. Die heeft naar mijn mening niets met religie te maken maar alles met de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Dopen is maar een fysieke handeling,die bestaat uit een klets water over je hoofd. Geloven daarentegen is een psychisch proces,waarmee je kunt stoppen,als je de mening bent toegedaan dat er niets is, om in te geloven. In die zin zou jij jezelf kunnen "ontdopen". Leuk woord trouwens!

Ja dat kan zeker ,Het risico is niet gering dat je gedoopt werd als je in deze contreien ter wereld kwam. Je wordt dan geregistreerd in het zgn. ‘doopregister’. Aan het eind van de lagere school is de kans groot dat je ‘gevormd’ werd. Zelfs om te trouwen jagen ze velen onder ons ook nog de kerk in en de katholieke kerk registreert dat allemaal netjes in haar boeken en rijft op die manier veel subsidies binnen. Als je dat onterecht vindt, kan je de ontdopingsprocedure gebruiken om je te laten uitschrijven. Het volstaat dan de volgende tekst te mailen naar: aartsbisdom@kerknet.be Betreft: schrapping uit het doopregister Geachte, Ondergetekende (naam en voornamen) ………………………… geboren te ………………………op ………………… wonende te ..... ……………………………, ………………………… straat, nr…… zoon/dochter van ……………………………………….…(naam en voornaam van je vader) en van ……………………………………………………( naam en voornaam van je moeder) 'gedoopt' in de sint-………………………-parochie te ……………………………… in …… ('gevormd'), in de sint-…………..…………-parochie te …………………………… in …… ('gehuwd') in de sint- ………….…………-parochie te ……………………………… in …… (de respectieve parochies opgeven - het jaartal volstaat) vraagt hierbij dat zijn/haar naam uit de desbetreffende registers zou worden geschrapt. Hoogachtend, Gelieve leesbevestiging te vragen. Door uitspraken tegen condooms, holebi's, abortus, euthanasie, het misbruik van kinderen door geestelijken en het dom wil houden van gelovigen heb ik reeds twee jaar geleden besloten om met te laten schrappen uit de geloofslijsten en het doopregister. Bent u die katholieke kerk ook zo beu als koude pap? Laat u vandaag nog ontdopen!

Bronnen:
http://columns.skynetblogs.be/archive/2009...

Allereerst ben je helemaal niet gedoopt. Doop is nl ''baptismo'', wat onderdompeling betreft. Een aantal kerken hebben hier besprenkeling van gemaakt, en van de belijdenis der zonden en bekering die het in de bijbel was, werd het een inlijving in de kerk waar je dan dooplid wordt, je ouders hebben je opgedragen, je weet er zelf niets van, het is dus geen geldige doop. doop en wedergeboorte zijn onlosmakelijk verbonden.het is een huwelijksakte als het ware.het begin van een nieuw leven, niet een mysterieus sacramentook al zo'n heidens woord, wat niet in de bijbel voorkomt), maar een gedenkteken en een teken waarvan het symbool precies weergeeft wat het is, van een bewust mens , die bewust voor God kiest. Niet niks!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100