hoe ontstaat een geloof?

het moet toch ergens ooit zijn begonnen... maar hoe?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De religieuze kant; Een geloof ontstaat niet. God heeft ons geschapen, en ons gedurende de geschiedenis van de mensheid on er aann herinnert dat hij bestaat De biologisch/evolutionaire kant: Op het moment dat je bewustzijn krijgt (En dus ook bewust bent van jezelf, anderen, een begin en een einde) komt er het verlangen om niet dood te gaan. Immers: De dood is zeer beangstigend. Daaruit ontstaat de wens dat er na de dood een toekomst bestaat. En religie is klaar om geboren te worden: Gezamelijk komen groepen mensen tot de conclusie dat er wel iets moet zijn na de dood.

Dat is een erg lastige vraag om te beantwoorden omdat het vele jaren geleden is dat de religies zijn ontstaan en men toen ook nog niet kon schrijven. Er zijn dus geen documenten waar we kunnen lezen hoe de religies zijn begonnen. Maar er is wel een aantal geloofwaardige theorieën. De theorie die wij het meest geloofwaardig vinden is de volgende: vroeger (en dan praten we over duizenden jaren geleden) wist de mens nog niet zoveel als wij nu, ze wisten van een hoop dingen niet wat het was en hoe het werkte. Een goed voorbeeld is de zon, het was een groot mysterie wat voor ding de zon was. Hij kwam om de 12 uur op en ging 12 uur later weer onder en soms zag je hem een paar dagen niet en dan was het koud en nat en dan opeens was de zon er weer en werd het warm en droogde alles op. Mensen in die tijd konden de zon als voorwerp niet verklaren, ze wisten wel dat ze afhankelijk waren van de zon. Als deze niet scheen, namelijk, was het koud en donker, en was op jacht gaan moeilijk en gevaarlijk. Dus was men als de dood dat de zon niet meer op zou komen. Het idee dat ze niks konden doen om de zon op te laten komen was waarschijnlijk heel beangstigend. Toen is er het idee ontstaan dat als men de zon zou eren dat hij dan iedere dag weer zou op komen. Ze gingen de zon aanbidden, alsof het een god was.

Bronnen:
http://www.03470.06sc.thinkquest.nl/ontstaan.htm

Op dezelfde manier als wetenschap...vanuit de behoefte om de wereld en de dingen om je heen te verklaren.

Ik denk dat men bepaalde maatschappelijke gevoelens onder woorden wilde brengen. dit deed men door voorwerpen die voor een bepaald maatschappelijk belang stonden, te aanbidden of te eren. naderhand werden dit goden en naderhand werd dit God. de zon, de maan, de sterren ( denk aan astrologie ) en beeldjes van bijvoorbeeld zwangere vrouwen, ( Die laatste zijn het, die voor vruchtbaarheid staan) die men goddelijke krachten toedichtte, zijn daar voorbeelden van. Zo noemen mensen vandaag het denken, het emotionele en het intuïtieve ( het Hogere Zelf ) samen de Heilige Geest. Dit is men als laatste gaan aanbidden en is wetenschappelijk en emotioneel het meest verantwoord om te eren. Het verschijnsel de Geest kan op 2 manieren worden uitgelegd: Theistische/Gelovige visie: 1) God heeft ons de heilige Geest gegeven als externe natuurkracht om onszelf te kennen. Atheistische/Agnostische visie: 2) Wij mensen hebben God verzonnen om onze emoties, intuitie en denken te verklaren. Ikzelf ben een duidelijk aanhanger van de eerste optie, maar voor mij is dat niet strijdig met de tweede, omdat God in mijn beleving het heelal via de wetenschappelijk bewezen theorieën geschapen heeft. en dat we Hem verzinnen is in dit model een natuurlijk gevolg van Zijn wil. dus beiden zijn voor mij waar. ik hoop dat je hier iets aan hebt. wil je meer weten over de Geest/het Zelf? lees de bron.

Bronnen:
Bhagavad Gita. Gita.PDF

Hier komt mijn eigen filosofische verklaring voor het ontstaan van geloof; Ten eerste dit; Definitie van geloof; Geloof is een stelling benaderen, die op denkkracht is gestart en steeds meer vordert en zich uitgaat werken tot een daad of een visie vanuit het kader van de desbetreffende stelling zelf, in allerlei wijze mogelijk, door omstandigheden en met name tekortkomingen van wetenschap. Definitie van wetenschap; Het bezit van het weten, alle wetenschap is controleerbaar, meetbaar maar vooral herhaalbaar. Navorsing ter verklaring van het ontstaan d.m.v. deze gegeven definities; Ik verklaar het volgende door observaties van het hedendaagse levensloop. Hoe wordt er een stelling benadert? Dit kan niet anders dan door waarnemingen die de mens observeert in allerlei zintuigelijke manieren. De mens is voorzien van denkvermogen, waarvan de hersenen een fysiekbare en dus visuele controleerbare bewijs is. En waardoor waarnemingen worden opgeslagen, en daaruit voort komt er dus een veronderstelling die zich afvraagt (omdat het zonder wetenschap is) wat iets is, door monde, door omstandigheden, door gebeurtenissen, moet men verklaren door geloof, wat dat betekend, en voorts het nut eruit te halen, zodat perceptief een plaats wordt gegeven met rust of onrust in gedachtenlijke sferen. <<{dit stuk verklaart het eigenlijk} Waarom gelooft de mens? Om deze mens zichzelf te genoegen gelooft de mens in wat de mens bevalt, vanwege de functionaliteit van het geloof wordt naar mate meer gewaardeerd als het werkt naar zijn eigen genoegdoening. De genoegdoening of anders gezegd verzadiging is dus het doel van zijn geloof. Ten slotte; Slechts doelen, daden, handelingen is het fysieke waarneming van het geloof die in werking is, en de werking is probeersels.

Geloof hebben wij allemaal en bijgeloof. Jij gelooft dat je een baan of auto koopt of een rijbewijs haalt. Nu religie de oudste en bekendste theorie is die dat de mensen bang en onder de indruk van bliksem en elementen, begonnen te roepen of wegkropen en a.u.b. niet en zo iets dergelijks riepen of dachten wat wij vaak bidden noemen in dagelijkse taal. Nu meestal hield het op en dan ging men het vaker doen, zo ontstaan Godsdiensten of mythologie. In de bekende bijbel staat ook dat de stamvader ik dacht Abraham eerst de bomen en het weer vereerden en daarna God leerde kennen is dus ook een soort evolutie! En religie is zoals net door mij beschreven in of op de meeste wereld delen zo ontstaan in India vereren zij nog steeds bomen en stenen. Nu denk men vaak haha stenen maar deze mensen gaan ervan uit dat God overal in aanwezig is (omdat God alles geschapen heeft), en vele namen heeft. Van gewoon op zijn Nl God, Krisjna, Raam, Odin en de Chinese varkenshoofd god.

Bronnen:
www.bhaktamagazijn.blogspot.com

God was er altijd al en schiep de tijd en de mens. Hij liet aan diverse mensen weten dat Hij bestaat en doet dat nog steeds.. het geloof is ontstaan, doordat God de mens zocht.

Nu in één zin: Geloof ontstaat door bevestiging van je intuïtie op verschillende vlakken in de breedste zin van het woord.

Bronnen:
Tijdschrift Quest 2004

Religies zijn systemen die zijn ontstaan om groepen meer overlevongskansen te geven. Het heeft een evolutionair voordeel: - het houdt de groep bijeen (huwelijk, herkenbaarheid, voortplanting) - Het biedt bescherming (eetregels, psychische gezondheid) - het geeft antwoord op wat we niet weten of begrijpen (dood, ontstaan vd aarde, zin van het leven) - Leden van de eigen groep mogen niet gedood worden, die van een ander wel Bron: wij zijn ons brien, Dick Swaab

In bijna elke religie kunnen wij een centrale figuur vinden aan wie men de grondvesting van het ’ware geloof’ toekent. Sommigen van hen waren radicale hervormers. Anderen waren moralistische filosofen. Weer anderen waren onbaatzuchtige volkshelden. Velen van hen hebben geschriften of gezegden nagelaten die de basis voor een nieuwe religie vormden. Mettertijd werden hun woorden en daden uitgesponnen, opgesmukt en in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Sommige van deze leiders werden zelfs vergoddelijkt. Hoewel deze personen worden beschouwd als de stichters van de grote religies die wij kennen, moet er worden opgemerkt dat religie niet werkelijk haar oorsprong vond bij hen. In de meeste gevallen hebben hun leringen zich uit bestaande religieuze ideeën ontwikkeld, ook al beweerden de meeste van deze stichters dat hun religie door goddelijke inspiratie is ontstaan. Of zij veranderden en wijzigden bestaande religieuze stelsels die op de een of andere wijze onbevredigend waren geworden. Zo nauwkeurig als wij dit in de geschiedenis kunnen nagaan, is de Boeddha bijvoorbeeld een prins geweest die ontsteld was over het lijden en de betreurenswaardige toestanden die hij overal om zich heen waarnam in een door het hindoeïsme beheerste samenleving. Het boeddhisme was het resultaat van zijn speurtocht naar een oplossing voor de kwellende problemen van het leven. Zo was ook Mohammed zeer verontrust over de afgoderij en immoraliteit die hij in de religieuze praktijken om zich heen waarnam. Later beweerde hij speciale openbaringen van God te hebben ontvangen, die de grondslag vormden voor de koran en de basis werden voor een nieuwe religieuze beweging, de islam. Het protestantisme ontstond uit het katholicisme als gevolg van de Reformatie, die vroeg in de zestiende eeuw begon toen Maarten Luther protesteerde tegen de verkoop van aflaten door de Katholieke Kerk in die tijd.Enz..

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100