Aan wie is 1+2 Koningen geschreven?(bijbel)

Ik moet ook nog een scopus hebben van het gedeelte: 1koningen 3:16-28

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De beide boeken Koningen vormden oorspronkelijk één rol, die Koningen (Hebr.: Mela‧khim′) werd genoemd, en in de huidige Hebreeuwse bijbel worden ze nog steeds als één boek gerekend, het vierde in het deel dat als de „Vroegere Profeten” bekendstaat. De boeken Koningen werden in de Griekse Septuaginta Drie en Vier Koninkrijken genoemd, en de boeken Samuël werden als Eén en Twee Koninkrijken aangeduid. In de Latijnse Vulgaat stonden deze boeken te zamen als de vier boeken Koningen bekend omdat Hiëronymus, in overeenstemming met de Hebreeuwse titel, de voorkeur gaf aan de naam Regum (Koningen) boven de letterlijke vertaling van de in de Septuaginta gebruikte titel Regnorum (Koninkrijken). De verdeling in twee boeken in de Septuaginta werd noodzakelijk omdat de vertaling in het Grieks, een taal die klinkers heeft, bijna tweemaal zoveel plaats innam ten opzichte van het Hebreeuws, dat tot de tweede helft van het 1ste millennium G.T. geen klinkers had. De verdeling tussen Twee Samuël en Eén Koningen werd in de Griekse vertalingen niet altijd op dezelfde plaats aangebracht. Lucianus bijvoorbeeld bracht in zijn recensie van de Septuaginta de verdeling zo aan dat Eén Koningen begon bij wat in onze huidige bijbels 1 Koningen 2:12 is. Het schrijven van de boeken. Hoewel de naam van de schrijver van de boeken Koningen in de twee verslagen niet wordt genoemd, kunnen wij op grond van de Schrift en de joodse overlevering concluderen dat het Jeremia was. Veel Hebreeuwse woorden en uitdrukkingen die in deze twee boeken voorkomen, treft men behalve in de profetie van Jeremia in geen enkel ander bijbelboek aan.

anders dan bijv. de brieven in het nieuwe testament, zijn de boeken Koningen 1 en 2 niet aan iemand in het bijzonder gericht. het is meer een "verhaal" over verschillende hoofdpersonen. misschien is het geschreven door Jeremia, of anders door een groep andere profeten. wat wil je precies weten over het bovengenoemde bijbelgedeelte? (scopus- geslacht??)

In de bijbelboeken 1 en 2 koningen wordt de geschiedenis van Israël weergegeven vanaf de laatste dagen van koning David tot de vrijlating van koning Jojachin uit de gevangenis in Babylon. TIJDENS de regering van koning Salomo werd hem gevraagd recht te spreken tussen twee vrouwen die in hetzelfde huis woonden en die beiden het leven hadden geschonken aan een zoon. Een van de kinderen stierf ’s nachts en zijn moeder verwisselde het heimelijk voor het levende kind. Toen de echte moeder ’s morgens ontdekte dat het dode kind niet het hare was, beschuldigde zij de oneerlijke moeder van diefstal en de zaak kwam voor Salomo. Niet in staat de waarheid vast te stellen, gaf Salomo bevel het levende kind in tweeën te snijden opdat de 2 vrouwen het samen konden delen. In 1 koningen 3:26 en 27 staat: "Terstond zei de vrouw wier zoon de levende was tot de koning (want haar innerlijke emoties werden jegens haar zoon opgewekt, zodat zij zei): "Neem mij niet kwalijk, mijn heer! Geeft haar het levende kind, breng het in geen geval ter dood." . . . Salomo zei: "Geeft haar het levende kind, en gij moogt het in geen geval ter dood brengen, zij is zijn moeder" Salomo begreep de liefde van de ECHTE moeder voor haar kind. ;-)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100