Wat is nu precies het verschil tussen mens en dier?

Naar mijn mening heeft een mens een ziel en een dier niet.
Een vraag die daar dan eigenlijk op aansluit is, hoe kan het dan dat de mens ontstaan is uit een dier, de aap dus, zoals de evolutionisten ons doen geloven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een mens heeft een geest, ziel en lichaam en een dier heeft een instinct. De mens kan een relatie hebben met zijn schepper, een dier niet in de vorm van liefde schenken en aanbidding. Een mens kan genieten van de liefde van zijn schepper en de mens, dier en flora en fauna, de dieren kunnen dat niet. Ik geloof in het scheppingsverhaal....;P

Het verschil tussen mens en dier bestaat naar mijn mening niet. Mensen zijn namelijk ook dieren. Dat wil niet zeggen dat mensen afstammen van de apen. Maar er zijn wel opvallende vergelijken tussen de mensen en de apen. Maar bijv. ook tussen de mens en de varkens. Ik geloof zeker wel dat dieren ook een ziel hebben. Naar mijn idee hebben alle levende wezens een ziel. Dat is namelijk de wezen van het bestaan. Het groote verschil tussen de mens en de meeste dieren is dat de mens daarbovenop ook nog een (zelf)bewustzijn heeft. Iets wat bij de meeste dieren ontbreekt.

Een dier is alles behalve de mens, die een of meer van de volgende dingen kan: kan lopen, zien, geluid maken, horen, eten, voelen, enz. Naar mijn mening heeft alles een ziel: de mens, de dier, een plant, een boom, een voorwerp. Volgens bepaalde geloven, is de dier een lagere rangorde dan de mens. Dat een ziel pas naar een mens kan groeien (met reincarnatie), als die ziel een bepaalde spiritueel niveau heeft bereikt.

Omdat 'de ziel' tot op heden nog altijd geen aantoonbaar stukje 'mens' is dat we kunnen gebruiken voor wat de definitie is van wat ons mens maakt ; niet allen het feit dat we zelf onze eventuele ziel niet kunnen zien, maar ook omdat we dus niet weten of dieren (en misschien wel planten) een ziel zouden hebben, is dat een onbewijsbare hypothese. En dan wordt het moeilijk, want wat maakt een mens dan wel een mens ? Daarvoor zijn al heel wat criteria onderzocht en weer van de tafel geveegd. Een oud kenmerk was : mensen gebruiken gereedschap. Helaas weten we inmiddels dat heel veel dieren dat doen, bijvoorbeeld vogels en otters. Toen kwam de opvolger : mensen maken hun eigen gereedschap. Helaas bleken ook dieren dat de kunnen, vooral dieren met handjes (apen). Ook 'mensen kunnen communiceren' moest het afleggen tegen de praktijk ; de meeste dieren en zelfs sommige planten communiceren ook, zij het op een ander niveau. Wat ons voornamelijk onderscheid van dieren is dat we zo'n enorme hersenmassa hebben ontwikkeld. Hersenen die ons in staat stellen de natuur bewust naar onze hand te zetten, na te denken en te communiceren of abstracte zaken, en zelfs concreet kennis te hebben van onze eigen dood en daarover na te kunnen denken. Maar het misschien wel belangrijkste kenmerk : de mens is een versierder. Alles wat we in onze handen krijgen, willen we versieren, mooi maken, perfectioneren, 'beter' maken dan de natuur. Geen enkel ander dier doet dat, en ook andere inmiddels uitgestorven mensensoorten deden dat niet. Misschien is dat wel wat ons het meest typeert : we willen alles mooier maken dan het is. En ja, de mens is net als alle andere levensvormen ontstaan uit primitievere levensvormen. Ik ga je hier niet uitleggen hoe evolutie werkt, in die paar tekentjes, maar de stelling 'de mens stamt van de aap af' is te kort door de bocht en strikt genomen fout. De vergelijking gaat niet verder dan dat mensen en mensapen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Mensen en honden trouwens ook, maar dan moet je iets verder terug in de stamboom. Daarmee is de mens geen 'super-aap' en de aap geen 'gedegradeerd mens'. Beiden staan qua ontwikkeling hoog op de evolutionaire ladder. Verschillende religies - ook een typisch menselijke uitvinding- proberen de mens buiten de evolutie te plaatsen, maar wat mij betreft nog nooit op overtuigende wijze. Maar wij kunnen - in tegenstelling tot dieren - geloven wat we willen. Ook dat maakt ons mens.

Een dier is een levend organisme in de groep van eukaryoten (die ook planten en schimmels bevat), die heterotrophisch is (moeten hun koolstof door organische composities tot zich nemen om energie te produceren), een niet rigide celwand hebben, gedurende minstens een fase van hun leven in staat zijn zelfstandig te bewegen, en tijdens embryonale ontwikkeling de Blastula-fase doorgaan. Een mens voldoet hieraan, en is dus per definitie een dier, of je dat nu leuk vind of niet. Een even geldige vraag zou dus ook zijn "wat is het verschil tussen een paard en een dier", "wat is het verschil tussen een tonijn en een dier", "wat is het verschil tussen een eik en een plant", en ga zo maar door. Je vraag naar het verschil tussen een specifiek voorbeeld en de groep als geheel, maar je kunt het voorbeeld niet los zien van de groep. Of de mens een ziel heeft weet ik niet, en kan ik dus niets over zeggen. Al ben ik ook nog nooit een definitie tegengekomen van de term ziel waardoor de mogelijkheid wél zou bestaan om dit te controleren, dus neig ik vooralsnog naar "nee". De "evolutionisten" doen ons overigens helemaal niet geloven dat de mens uit een aap is ontstaan. De mens ís namelijk nog altijd gewoon een primaat, omdat deze net als alle andere primaten een bovengemiddeld groot brein heeft, stereoscopisch zicht heeft ontwikkeld ten koste van de kracht van het reukorgaan, opponeerbare duimen heeft, neigt naar bipedale voortbeweging, en een vlakker aangezicht dan de meeste andere zoogdieren, die meestal ook minder behaard is. Als je andere apen bij elkaar in een groep gaat plaatsen, kom je er niet onderuit dat de mens hier ook bij hoort. Carl Linnaeus zag dit ook al in bij zijn classificaties, en hij was alles behalve een "evolutionist". Het is gewoon een objectieve manier van organismen groeperen op gelijke kenmerken.

Dat is er niet. Waarom denken we dat dan? Zoals een voetbalfan zich alleen maar kan voorstellen voor zijn eigen club te zijn, zo is de mens ertoe geneigd alleen zichzelf te zien als de 'kroon der schepping'. Wat een op zijn minst nogal arrogant standpunt is. Want de criteria en maatstaven die je daarbij hanteert zijn puur menselijk, door mensen bedacht en ingeschat. Dus niet bepaald 'onpartijdig'.

Naar mijn mening is het verschil dat een mens kan verzinnen dat ze een ziel hebben en "boven" andere diersoorten staan en een dier niet. we zijn gewoon een soort net als dieren. genetisch gezien zijn we bijna gelijk aan een chimpansee. In gedrag verschillen we ook niet veel van een chimpansee. We stammen niet van apen af, maar hebben dezelfde voorouders. De stamboom heeft zich duizenden generaties gesplitst waardoor de aap een soort neefje is van de mens. Dat is bewezen maar druist in tegen de basis van religies die als basis hebben dat het leven geschapen is door een hogere macht en niet door toeval is ontstaan. Het is maar wat je -tegen alle wetenschappelijke bewijzen in- wil geloven.

Volgens de huidige inzichten *is* de mens een diersoort. Een diersoort met enkele eigenschappen die ons in staat stellen grote invloed uit te oefenen op onze omgeving. De combinatie van zeer krachtige hersenen met een goed ontwikkeld taalgebied, (zelf)bewustzijn, groot leervermogen, maar ook iets puur lichamelijks als opponeerbare duimen heeft ons een 'voorsprong' gegeven. Maar dat maakt niet dat we geen diersoort meer zijn.

(misschien word ik wel weer "een gevaar voor de samenleving" genoemd vanwege het volgende antwoord, maar dit is mijn mening. Fysiek gezien, voldoet de mens aan de algemene definitie van een zoogdier. Maar de mens is uniek; vele kenmerken doen hem verschillen van alle andere dieren, kenmerken zoals spraak, traditie, cultuur, en een buitengewoon lange periode van groei en ouderlijke zorg. Wat de mens van alle andere levende wezens op aarde onderscheidt, zijn de hersenen. De informatie die in de ongeveer 100 miljard neuronen van de menselijke hersenen is opgeslagen, zou zo’n 20 miljoen boekdelen kunnen vullen! Abstract denken en spraak onderscheiden de mens van elk dier, en het vermogen om zijn toenemende kennis op te tekenen, is een van de opmerkelijkste kenmerken van de mens. Het gebruik van deze kennis heeft hem in staat gesteld alle andere levende wezens op aarde te overtreffen — zelfs een reis naar de maan te maken. Het is werkelijk waar wat een geleerde zei, namelijk dat de hersenen van de mens „anders en oneindig veel ingewikkelder zijn dan al het andere wat zich in het bekende universum bevindt”. Een kenmerk dat de kloof tussen mens en dier tot de allergrootste maakt, is het feit dat de mens morele en geestelijke waarden kent, die voortspruiten uit eigenschappen zoals liefde, gerechtigheid, wijsheid, macht en barmhartigheid. Hiernaar wordt in het boek Genesis verwezen wanneer daar staat dat de mens is gemaakt ’naar het beeld en de gelijkenis van God’. En deze kloof tussen mens en dier is de allergrootste.

Er zijn heel veel verschillen tussen mens en dier. Alleen al fysiek zijn er tussen mensen en dieren grote verschillen. Los van die fysieke verschillen is het belangrijkste verschil dat de mens besef heeft van zijn eigen aanwezigheid. Wij als mensen weten dat wij hier zijn. Daarnaast hebben wij een verantwoordelijkheidsgevoel mbt de Aarde. We kennen emoties, waardoor ons handelen niet instictief is maar meer doordacht (hoewel sommige... ;-)) Ik denk dat dit wel grote verschillen zijn die de mens anders maken dan bijvoorbeeld een aap. Overigens, biologisch gezien hoort de mens tot de dieren. We zijn overigens wel verwant met dieren.

Na alle antwoorden gelezen te hebben ontbreekt er nog iets wat ons wel degelijk onderscheid van de dieren en dat is dat wij ons aankleden en schamen voor het lichaam (niet iedereen natuurlijk), iets waar een dier zich niet druk over maakt. Wij kunnen door ons denken computers uitvinden en communiceren met iemand die duizenden km. verder woont en wij zijn in staat om een vreemde mens aan te spreken en er mee samen te werken terwijl dieren meestal in een zelfde groep (familie) blijft en alleen daar mee samenwerkt om eten te vangen of naar eetbare gebieden te trekken. Naar mijn mening heeft alles wat leeft een ziel zolang het leeft.

Het verschil is taal. Dieren hebben geen systeem dat iedere mogelijke boodschap over kan brengen. Mensen wel: met taal kunnen we oneindig veel gedachtencombinaties maken. Dieren denken alleen intuïtief/instictief/onderbewust. Mensen doen dat ook voortdurend, maar denken daarnaast ook in taal. Dat laatste kan je "je bewustzijn" noemen of "je ziel". Het is in ieder geval iets wat wij wel hebben en zij niet. Hoe dat taalvermogen zich heeft kunnen ontwikkelen ligt nog wijd open voor onderzoek. Maar natuurlijke selectie zal daar, van nature, een rol bij spelen. Opmerking terzijde: Evolutionisten zeggen dat mensen en chimps een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dat mensen uit chimps zouden zijn onstaan, zal alleen een creationist je doen geloven.

Ik denk dat dieren ook een ziel en een persoonlijkheid hebben omdat , zeker ook apen, allemaal anders op dingen en elkaar reageren, precies als wij dus. Kijk eens naar animal planet, dan weet je wat ik bedoel. Hier kunnen ze uren ratelen over hoe verschillende dieren zijn, van persoonlijkheid. Zouden ze dan ook geen ziel hebben of haal ik persoonlijkheid en ziel door elkaar?

Naar mijn mening is een dier een wezen dat leeft volgens een bepaald ritme. Bijvoorbeeld een trekvogel. Hij trekt niet omdat hij dat wil, maar omdat de natuur hem dat heeft voorgeschreven. Vervolgens bouwt hij een nest, omdat vogels "dat nou eenmaal" horen te doen. Mensen kunnen zelf beslissen wat ze doen en nog belangrijker waarom. Wij kunnen er voor kiezen of we een huis van steen, hout, ijs, en noem verder maar op bouwen. Of dat we helemaal geen huis willen. De natuur schrijft ons wel voor dat we onderdak nodig hebben, maar wij als mensen kunnen er ook van afwijken. Dieren kunnen dat niet. Daarom denk ik dat een mens rationeel is ( met een verstand ). De mens kan dus wel denken en heeft ook een ziel. Een dier zou volgens mijn theorie wel een ziel hebben, maar geen verstand. Hij voelt dus wel dingen aan en kan daarop reageren, maar doet dit niet vanuit verstand, maar omdat het volgens de regels van de natuur zo gaat. Maar ja wie ben ik.... XD Ik hoop dat je in iedergeval wat aan mijn antwoord hebt, ook al is het maar een heeel klein beetje Succes

Belangrijk bij het beantwoorden van deze vraag is te bepalen wat de definitie van onderscheid is. En aansluitend hoeveel unieke kenmerken zijn er nodig om iets in een andere categorie te 'mogen' plaatsen. Naar mijn mening is dit een behoorlijk arbitrair element. Waarom is de mens geen dier en een dier wel?, waarom is de mens geen plant en een plant wel? Ik denk niet dat er perse 1 verschil is in de natuur van de mens tov de dieren, maar dat er heel veel unieke karaktereigenschappen zijn die de mens anders maakt dan alle andere dieren. Een aantal voorbeelden: - We controleren vuur - We kunnen voertuigen creëren - We analyseren het universum - we analyseren ons bestaan - we analyseren onze eigen natuur - We besturen flora en fauna en hebben de potentie om er verantwoording voor te dragen - We begeven ons in potentie naar verschillende planeten - We kunnen de geluiden van alle andere dieren herproduceren - We verzorgen huisdieren - We hebben tijd - We creëren geld, markten, handel, bedrijven en fabrieken - We maken kopieën en documenten die de nauwkeurigheid en opslag capaciteit van ons geheugen overstijgen. - We dragen kleding Rechten vloeien voort uit onderling vertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarom zijn mensenrechten van een hogere standaard dan dierenrechten. Geen ander dier kan dezelfde verantwoordelijkheid dragen dan mensen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100