Wat zijn de grootste overeenkomsten tussen alle wereldreligies, behalve dat ze een God aanbidden?

Ik vraag mij af of er echte duidelijke overeenkomsten zijn. Daarmee bedoel ik dus niet dat ze een god aanbidden of dat de geschriften hier en daar op elkaar lijken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb ondervonden dat vrijwel alle religies een aantal zaken gemeen hebben, zoals: - ze beweren allemaal als enige het ware geloof te zijn; - aanhangers hebben weinig humor en kunnen slecht relativeren als het om hun geloof gaat; - ze willen allemaal invloed uitoefenen op de persoonlijke levenssfeer (zoals het huwelijk, seks, wat je op je vrije zondag doet enz); - binnen religies worden de geschriften tot in het extreme op verschillende manieren uitgelegd; - ze zijn allemaal lang geleden ontstaan en verklaarbaar met de kennis van toen. om in deze tijd aanhanger te zijn van een wereldreligie is het noodzakelijk om feiten te kunnen vergeten of te negeren; - het is bijna nooit genoeg om gewoon in stilte aanhanger te zijn, maar er moeten zieltjes gewonnen worden. Ik sluit af met de belangrijkste: Er is in alle gevallen geen (objectieve en toetsbare) reden om aan te nemen dat er sprake is van een machtige heerser over de hemel en de aarde, over het verleden, het heden en het hiernamaals en de heilige geschriften staan vol feitelijke onjuistheden en tegenstrijdigheden.

Jodendom: Ontkent dat Jezus al gekomen is Islam: Jezus was er wel, maar Mohammed was de grootste profeet. Christendom: Jezus is al wel gekomen. Er is genade, je wordt niet zalig door goede werken.

Iets, wat misschien zo voor de hand liggend is dat je er overheen kijkt, is dat elke religie leefregels heeft voor de gelovigen, en richting geeft aan de gelovigen. Nou wil je natuurlijk weten wat de overeenkomst is in die richting die gewezen wordt? In principe dat als je de leefregels volgt, je een goed gelovige bent. En inderdaad, elk huisje heeft zijn eigen kruisje... eh, ik bedoel toilet.

elke religie heeft bepaalde levenswetten/levensregels en heeft wel een of ander gebouw waar men in bid, ofzo

Uit ieder geloof put men hoop. Kort antwoord maar hier is niet meer over uit te leggen.

Geloven..... Dit antwoord vind ik zelf een enorme open deur, maar ja: het is wèl een overeenkomst.

dat ze valse goden aanbidden????? Toegevoegd na 2 minuten: ze beweren allemaal de vrede te bevorderen toch heeft 75% van de elende die we in de wereld mee maken direct of indirect te maken met religie

Liefde. Voor God en voor elkaar.

Volgens mij zijn er praktisch geen overeenkomsten tussen de verschillende religies in de wereld. De overeenkomst tussen Joden, Moslims en Christenen is, dat zij in één God geloven (monotheïsme). Anderen gaan uit van vele godheden (o.a. Hindoes) of juist geen God (o.a. Boeddhisten), dat is dus al een verschil.

Van wat ik weet van de religies in de wereld vallen mij 4 dingen op: 1. Ze worden meestal samen beoefend of er is een gemeenschap uit onstaan (groot of klein) 2. Ze hebben allemaal een heilig boek (Bijbel, Koran, Tora) waar eigenlijk ongeveer het zelfde instaat, maar dan op een andere manier. 3. Ze hebben een rangorde (bijv. bij de Katholieken, ben even rangorde daarvan vergeten, het is laat :P) 4. Ze prediken liefde/medeleven voor je medemens. Bij de Islam is dat door bijv. de Sakaat (de verplichte aalmoes) en het vasten tijdens de Ramadam Toegevoegd na 5 minuten: De grootste overeenkomst is de liefde/medeleven voor de medemens. Ik heb eerst alleen over de drie bekendste gepraat, maar die overeenkomst is er volgens mij tussen alle religies, en volgens mij is het ook zo dat ze allemaal wel rituelen hebben (Yoga, Islamitisch gebed, offeringen, samenkomsten, wierook, vechtkunsten, doop, enz.

De grootste en meest in het oog springende gelijkenis is het oproepen van COMPASSIE Mozes, Jacob, Jezus, Mohammed, allen stonden ze bekend om hun zachte hand: Ze waren geheel tegen geweld, en als hun iets werd aangedaan, lieten ze dat gebeuren omdat ze wouden laten blijken hoe niet-kwaadwillig ze stonden tegenover degenen die hen wél kwaadgezind waren. Daarbij riepen de profeten op tot het helpen van de armen en de zwakken. Jezus, zoon van Maria staat bekend om bijzondere genezingen van mensen die om hun afwijkingen uit de samenleving werden gestoten. En ook om de meegaandheid die hij toonde voor en tijdens zijn dood. Mohammed staat bekend als helper van de wezen en de vrouwen. Hij was voor gelijkenis tussen van en vrouw, maar zijn strijd tegen zijn cultuur was moeilijk en uiteindelijk heeft hij in dat opzicht ook veel concessies moeten doen. Daarbij nam hij 2 wezen op in zijn gezin terwijl het economisch slecht met hem ging. Verdere gelijkenissen kun je vinden in leefregels; mannen en vrouwen dienen zich nederig te gedragen. Je moet een ander voor jezelf stellen. Nu actueel is het Voedsel. Joden en Moslims hebben belangrijke voedselvoorschriften die een speerpunt vormen voor hun levenswijze. Varkens zijn onrein, bloed in vlees is slecht (want bloed is leven), wijn en andere drank wordt ontzegt. Dieren moeten in de laatste seconden van hun leven nog gezegend worden voor de slacht. Christenen hadden dit ooit ook maar door de erfenis van het strikte calvinisme en aanpassingen door alle generaties pausen is dit op de achtergrond geraakt en verdwenen. Als je echt het fijne ervan wilt weten kanik je het boek in mijn bronvermelding aanraden :)

Bronnen:
'Compassion' door Karen Armstrong

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100