Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen?

Ik ben op zoek naar een antwoord.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er was eens.......... Geschreven door Hans Christian Andersen of misschien wel de gebroeders Grimm? Want in die categorie verhalen plaats ik het.

over het algemeen staat de hemel beschreven als het beste zonder iets slechts te bekennen, dus waarschijnlijk voor iedereen anders, je kunt het dus ook moeilijk vergelijken met iets... misschien wel met de baarmoeder :P alles veilig en goed, beschermd en geen besef van de grote enge wereld :P leuke vraag!

Het Koninkrijk Gods God sloot een verbond voor een Koninkrijk met David. De toekomstige koning van het Koninkrijk Gods zou van David afstammen. Die koning, ofwel de Messias of Christus, is Jezus. Dat wil zeggen: Jezus is de koning die door God is aangesteld. De profeet Daniël voorzag de komst van het Koninkrijk Gods. Hij zei daarover: En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan (Daniël 2:44, lees ook de context om het goed te begrijpen). Er staan meer profetieën over in de bijbel, maar het antwoord zou te lang worden als ik die allemaal zou noemen. Jezus leerde zijn discipelen, dat zij de mensen moesten vertellen: “Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen”. De Bijbelschrijver Paulus gaf zijn lezers aanwijzingen wat ze wel en wat ze niet moesten doen om Gods Koninkrijk te kunnen ‘beërven’ (o.a. 1 Korinthiërs 6:9-11). In Lukas 18:24, 25 geeft Jezus ook zo’n waarschuwing. In Mattheüs 20:1-16 vertelt Jezus een ‘vergelijking’ om te verduidelijken hoe je het Koninkrijk Gods kunt bezien. Ik raad je aan dit zelf in de Bijbel te lezen. Met pinksteren van het jaar 33 werd voor de volgelingen van Jezus Christus het geestelijke Koninkrijk opgericht. Jezus Christus was toen hun regeerder vanuit de hemel geworden (zie Kollossenzen 1:13). Via de heilige geest (= Gods werkzame kracht) geeft Jezus sindsdien leiding aan degenen die hem navolgen. Als je het bekende gebed ‘het Onze Vader’ bidt, dan vraag je aan God: “Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde.” (Mattheüs 6:9, 10). Gods voornemen is dat Zijn Koninkrijk ook op aarde werkelijkheid zal worden. Als je er in gebed bewust om vraagt, dan weet Hij, dat je ernaar verlangt. Het gaat dus om een toekomstige situatie waarin Jezus Christus niet alleen in de hemel, maar ook op de hele aarde zal regeren. Om dit werkelijk te kunnen begrijpen en om jezelf voor te bereiden om in het Koninkrijk Gods te mogen leven, is het nodig om de Bijbel zeer nauwkeurig te bestuderen. Als je in een persoonlijk gebed aan God vraagt om hulp om het te leren begrijpen, dan zal Hij zorgen dat je die hulp krijgt.

Bronnen:
de Heilige Schrift (de Bijbel)

dat is moeilijk te zeggen, want het is nergens mee te vergelijken. het zal iets zijn waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. in de bijbel staan wel wat omschrijvingen, zoals; er zal geen ziekte, pijn of verdriet meer zijn. het moet iets ontzettend moois zijn en ik hoop er te komen!

Dat is voor iedereen weer anders. Natuurlijk kun je de bijbel bestuderen en daaruit proberen af te leiden hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien. Maar persoonlijk denk ik dat je in je eigen hart kunt kijken, en je diepste gevoel daarover laten spreken. Ik persoonlijk denk het volgende: Het koninkrijk Gods is de wereld waar ik kom als ik klaar ben met dit aardse leven. Het zal een plek zijn waar ik geliefden tegenkom die voor mij zijn 'gegaan'. het zal een plek zijn waar ik de rust, liefde, tijd en begeleiding zal krijgen om terug te zien op dit leven, en te kunnen bepalen wat ik heb geleerd, waar ik heb gefaald, en wat mijn volgende levensweg wordt. Ik zal er kunnen rusten, en als ik weer voldoende ben verzadigd van de eeuwige liefde, mijn weg voort kunnen zetten om datgene te leren dat ik nog moet leren.

Jezus vergeleek sommige aspecten van Gods koninkrijk met oa. een mosterdzaadje,zuurdeeg,een verborgen schat,met een zeer mooie parel,een sleepnet . (Mattheüs 13:36) . . .En zijn discipelen kwamen tot hem en zeiden: „Verklaar ons de illustratie . . . Christenen zouden heel goed de betekenis van de illustraties moeten begrijpen.

Jezus zei: Het koninkrijk van de vader is als een zekere vrouw, die op haar rug een kruik droeg, vol met meel. En zo, haar weg gaande, nog ver van huis, brak een oor van de kruik af, en het meel stroomde achter haar op de weg. Ze merkte het niet en was zich van geen kwaad bewust. Thuisgekomen zette ze de kruik neer en vond deze leeg. Dit logion is weer van een grote schoonheid. Het is een prachtig beeld van een vrouw die op weg is, spiritueel wel te verstaan. De vrouw is in de oudheid vaak het symbool van de menselijke ziel, zie ook de toelichting bij logion 105. De vrouw draagt op haar rug een kruik vol met beelden, dogma’s, leerstellingen en wat al niet. Het is een zware last, en niet bepaald het lichte juk Ze was nog ver van huis, , ze was dus nog afgescheiden van zichzelf en van de Bron. Maar onderweg op haar spirituele pad gebeurt er iets. De greep die de beelden, de dogma’s en de leerstellingen op haar hadden, verslapt, en zonder dat ze het zelf nog in de gaten heeft laat ze die los, achter zich. En dan komt er een moment waarin ze plotseling ervaart dat ze samenvalt met zichzelf. Ze is thuisgekomen, één met de Bron. En haar kruik is leeg. Die hoeft ze dus voortaan niet meer met zich mee te dragen. Ze is

Bronnen:
het evengelie van thomas

T is maar hoe je , en vanuit welk standpunt of religie je dit benadert. Ik geloof zelf dat 'het koninkrijk van God' symbool staat voor emotionele bevrijding, de bevrijding van het ego, los van de dualiteit. Mijn benadering is dus vanuit het spiritueel concept. Vanuit religie word dit weer heel anders geïnterpreteerd dus je krijgt ook heel uiteenlopende antwoorden ;-)

voor mij betekent het koninkrijk van god niet minder dan een volmaakte wereld. Heeft niets te maken met hemel of persoonlijke vrijheid, vergeving van je zonden of zo, maar een wereld die voor alle mensen goed is. Geen honger, geen oorlog of onvrede, geen afgunst enz.

http://www.gotquestions.org/new-jerusalem-walls.html Hier een stukje van hoe het er uit zal zien volgens de bijbel. is wel in het engels maar zal je wel snappen

een vrij simpele vraag met een vrij simpel antwoord. Zoals iemand zich dat voorstelt. dus als jij denkt blauwe hemel leuke vrouwen. te gekke kroeg en een leuke villa. dan ziet dat koninkrijk er zo uit. het koninkrijk van god is onderdeel van het geloof in god. betekend geloof ontstaan vanuit ons de mens dus ontstaat het koninkrijk van god ook hieruit. ( harde stelling voor sommige maar hier geloof ik in ) aangezien wij alle een eigen beeld ervan hebben wanneer wij ons hierbij iets proberen voor te stellen kan jij jou idee vergelijken met de mijne van dit moment. volgens mij op dit moment. ( in het kort ) is het lekker weer zonnetje zee strand lekker drankje in me hand gezellige mensen me vriendin gezellig erbij. voor jou kan het heel anders zijn. bedenk dit en verlijk dit met de mijne. ter afsluiting wil ik zeggen een slechte waardering vind ik niet erg aangezien ik weet dat het vaak van gelovige komt die nooit zullen toegeven dat mijn veronderstelling of geloof kan zijn zoals beschreven. Toegevoegd na 6 minuten: ik wilde nog toevoegen aan mijn tekst dat ondanks de harde teksten ( voor sommige gelovigen ) het doel er niet is om mensen te beledigen. ik probeer enkel mijn geloof / mening te delen en mijn idee erover.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100