Waarom zijn er binnen de Kerk (zowel Katholieke als Protestantse) verschillende rangen en titels?

In de Bijbel staat "ze laten zich graag groeten op de markt en willen door mensen rabbi genoemd worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij heb maar één Meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus." (Matteüs 23, 7-23)
Hoe moet dan verklaard worden dat binnen de Kerk zoveel verschillende standen/titels e.d. zijn. Of nog beter: waarom laten mensen die functies binnen de Kerk hebben zich aanspreken met 'Pastor', 'Biechtvader', of zelfs 'Eerwaarde Vader'. Doet de Katholieke Kerk nu eigenlijk niet het zelfde als wat de Farizeeën en schrifgeleerden deden, terwijl Jezus dat zo nadrukkelijk veroordeelde?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik ben niet zo heel erg thuis in de katholieke kerk, maar meer in de PKN. Ik vind dat het bij ons nogal meevalt hoor. De tijd dat de dominee op een voetstuk stond is hier gelukkig voorbij, die noemen we gewoon bij de voornaam. Er zijn verder wel functies met titels, maar dat is meer om ze uit elkaar te houden. De ouderlingen hebben een functie, de diakenen een andere. Dat zijn gewoon gemeenteleden, en zo worden ze ook gezien. Oudere mensen kijken vaak nog wel erg op tegen de dominee, dat hebben ze van huis uit meegekregen. Wie het prettig vindt om de dominee met "dominee" en "u" aan te spreken, kan dat gewoon doen, maar het hoeft niet.

Inderdaad werd er vroeger heel erg opgekeken tegen een dominee of pastoor, waarschijnlijk omdat die wat meer geleerd hadden dan de gemiddelde arbeider. Ik ben het er wel mee eens dat dat inmiddels wel verminderd is in sommige kerken. Maar om op je vraag terug te komen... ik denk dat het ook te maken heeft met een stuk traditie. In sommige kerken houden ze heel erg vast aan 'hoe het vroeger was'. Ze zingen oude gezangen en lezen uit bijbelvertalingen van 100 jaar geleden. Daarom is denk ik die hiërarchie er nog steeds. Wil trouwens niet zeggen dat de dominee of voorganger zich ook verheven voelt boven de gemeente. Vaak is het zo dat zo iemand door de mensen op een soort voetstuk wordt geplaatst.

Deze verzen zijn volgens de Katholieke Kerk gekoppeld aan Matth. 20:25-28. volgens de uitleg bij die verzen vermaant Jezus (vzmh) de apostelen dat ze het aan hun toevertrouwde gezag met nederigheid en zachtmoedigheid moeten uitoefenen. Dat impliceert dus wel dat zij gezag uitvoeren. Volgens hun uitleg wordt dat gezag in Matth. 16:18-19 door Jezus (vzmh) aan Petrus gegeven: 'Gij zijt Petrus, de rots waarop ik mijn Kerk bouw (etc.)' Volgens de uitleg bij de door jouw aangehaalde verzen waren de titels meester, vader en leraar waarmee de schriftgeleerden pochten. Jezus (vzmh) verbiedt dat. De Rooms-Katholieke Kerk kan dus zich verexcuseren dat zij niet pochen met de titels. Overigens is in de Rooms-Katholieke Kerk de pastoor/deken/bisschop/aartsbisschop/paus de plaatsvervanger van Christus in de gemeenschap die hij leiding geeft. Daar pocht hij niet mee, het is het leerstuk van de Kerk, gebaseerd op de eerder genoemde rotsvers. Iedere leidinggevende in de Kerk is een opvolger van Petrus, de rots, en daarmee van Christus. Laat ik duidelijk stellen, ik ben het er niet mee eens, ik ben moslim, maar het is het antwoord op je vraag. Zo verantwoordt de Kerk haarzelf. Toegevoegd na 4 minuten: Overigens, volgens de Rooms-Katholieke Kerk bestuurt en heiligt de Heilige Geest de Kerk én bewaart Hij haar voor dwaling; Hij is de ziel van de Kerk, volgens de Catechismus. Dus de Kerk kan volgens de Kerk geen fouten maken :P dat je het weet ;) Toegevoegd na 8 minuten: Oh, en ik zie dat de woorden 'Weid mijn lammeren en weid mijn schapen.' door Jezus (vzmh) tegen Petrus werden gezegd. Met de rotsverzen belóófde hij (vzmh) het gezag van de Kerk aan Petrus en met de lammetjesverzen gáf hij het oppergezag van de Kerk aan Petrus. En Jezus (vzmh) blijft en is het Hoofd van de H. Kerk, maar Petrus en zijn opvolgers (de pausen) zijn de zichtbare en wettige opvolger van Petrus. De opvolgers van de apostelen zijn de bisschoppen en dat volgens Hand. 20:28. Vervolgens zijn de medehelpers dan de pastoors van de parochies. Aldus de Kerk, niet aldus mij.

ik vind dat vooral rangen een machtspositie geven aan mensen een positie geeft ook macht en er zijn mensen die daar goed mee doen en er zijn mensen die daar misbruik van maken elk mens is gelijk aan elkaar dat is de essentie van elk geloof

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100