waarom zijn er zoveel godsdiensten

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat is niet nieuw! In Jezus tijd waren er al een paar. De Sadduceeën, Farizeeën, Schriftgeleerden, Judeers, enz. en dan nog de leer die Jezus bracht. Daar was Jezus en de apostelen zich zeer bewust van. Jezus gebruikte de illustratie van het tarwe en het onkruid. Hij vertelde dat ze samen zouden opgroeien en niet uit elkaar gehaald zouden worden voor het besluit. Dit onkruid was door een "vijand" (Satan de Duivel) gezaaid. Hiermee bereikte hij dat mensen niet meer de Ware God zouden aanbidden maar denken dit te doen. Mattheus 7:21-23. Wel moeten ze de consequenties aanvaarden. Dan heeft Gods vijand zijn doel bereikt. Mensen afhouden van het dienen van God en zelfs zo ver gaan dat ze zijn bestaan ontkennen en niet geloven in hem of zelfs doen wat hij van hun verlangt. Hoe meer, hoe moeilijker is het voor de mensen de ware dan te herkennen. Alleen diegene die doorzoeken zullen in slagen. Maar de "vijand" maakt ook gebruik van de "massa" om mensen te beïnvloeden en te ontmoedigen bepaalde keuzes in hun leven te maken. Ook hun gemakzucht en geen verantwoordelijkheid te dragen, kan hij gebruiken om mensen een bepaalde keuze van godsdienst dan te nemen.

Iedereen gelooft in een ander sprookje.

Omdat ieder mens verschillend is. En verschillende gedachte heeft op de wereld.

Omdat mensen iets nodig hebben om vast te houden waar ze in kunnen geloven! Uit eindelijk is het wel allemaal nep! Het gaat alleen om de gedachten! Wetenschap bewijst alles! God of een nadere god heeft nooit bestaan! Misschien wel een man die wijs was! En ze die dan god hebben genoemt!

Ik denk dat er wel een god is en dat de moslims en christenen uiteindelijk in dezelfde geloven maar iedereen zich meer op het een stort dan het ander...

Ieder volk en iedere beschaving heeft wel een antwoord gezocht op al het onverklaarbare. Veel van die dingen zijn een eigen leven gaan leiden. Er zijn weinig Godsdiensten die het duizenden jaren uithouden , behalve als het instituten worden. In die instituten is er dan weer onenigheid over een paar 'gewilde' of 'niet gewilde' details en zo kom je aan 30.000 à 40.000 Godsdiensten en variaties van die Godsdiensten. Toegevoegd na 1 minuut: In de Verenigde Staten zijn er dorpen met 80 inwoners en 7 verschillende kerken.

Omdat mensen in verschillende omstandigheden leefden en de verschillende culturen zich anders ontwikkeld hebben. De Eskimo's kennendaarom geen god van de landbouw en in het geloof van de Egyptenaren speelde de zeehond geen rol.

Omdat er zoveel verschillende mensen zijn, met verschillende culturen

Er zijn meerdere godsdiensten omdat er meerdere volkeren en culturen zijn geweest en elk volk/cultuur heeft zijn eigen mythes in het leven geroepen.....elk religie is dan ook vanuit zijn tijd historisch, sociaal-economisch en psychologisch te begrijpen en te weerleggen.

Als een godsdienst zich zou beperken tot het idee dat er een hogere macht bestaat (god) die verantwoordelijk is voor het bestaan van het heelal en alles wat er in voorkomt, dan zou de behoefte aan meerdere godsdiensten compleet overbodig zijn. Echter, ieder godsdienst pretendeert ook te weten hoe die god eruit ziet, over welke eigenschappen het beschikt, hoe het over zijn eigen creatie denkt, hoe het over goed en kwaad denkt, hoe de mens zijn leven zou moeten leiden etc... Tja, als je al niet weet of die lieve man/vrouw of wat dies meer zij uberhaupt bestaat, is iedere uitspraak die je daar verder over doet natuurlijk pure speculatie. Dit laat "een kosmos" aan ruimte over voor iedere volk, cultuur, groepering of mens om daar flink zijn fantasie op los te laten ... Toegevoegd na 11 uur: Zo bekeken is het dus niet god die de wereld en de mensheid heeft gemaakt, maar is het de mens die god heeft gemaakt!

vaak zijn in grote lijnen de verschillende godsdiensten niet zo heel verschillend van elkaar. elk land of elke cultuur kan zijn eigen interpretatie en invulling geven hieraan waarbij ook bijgeloof, mythe en andere factoren een rol kunnen spelen. hierdoor kan een ander geloof ontstaan, of een bepaalde stromingen afgeleid van een geloof.

Wanneer men de leerstellingen en gebruiken van honderden religies met die van de bijbel vergelijkt, blijkt dat de verscheidenheid in religies toe te schrijven is aan het feit dat men mensen is gaan navolgen en niet naar God luistert. Opmerkelijk is ook dat leerstellingen die de religies gemeen hebben maar die afwijken van de bijbel, voor een groot deel hun oorsprong hebben gevonden in het oude Babylon. De aanstichter van deze religieuze verwarring identificeert de bijbel als Satan de Duivel als „de god van dit samenstel van dingen” (2 Kor. 4:4) en waarschuwt ons dat „de dingen die de natiën slachtofferen, zij die aan demonen slachtofferen en niet aan God”

Genesis hfst 10 licht even een sluier op over Nimrod, de zoon van Nubie. Interessant om weten is , dat hij niet alleen een geweldige jager was , maar hij rebelleerde ook tegen de ware God. In deze zin was hij een jager tegen mensen, mensen die de ware God aanbaden. De bijbel verteld ons dat Nimrod de eerste machthebber was op aarde, en volgens geschiedkundige bronnen was hij de stichter van Babel, Babylonie. Archeologische opgravingen tonen aan dat Babylon een zeer religieuze stad was , en de bakermat moet zijn geweest van verschillende godenaanbiddingen. De profeet Jeremia voorzij een profetie over deze stad in hfst 50. Hij vertelt ons in dit hfst dat Babylon een land is van gehouwen beelden en afgoden. Jer 50:1, 2, 38. Zelf geloof ik er sterk in dat er sommige van de verschillende hedendaagse religies uiteindelijk hun wortels hebben in deze oude stad. ;-) bronnen: http://www.levendwater.org/boeken/hislop/2babylons/2babylons_hoofdstuk_2_2_2.htm http://www.google.be/#q=nimrod+babylon&hl=nl&biw=1341&bih=689&prmd=ivns&source=lnt&tbs=lr:lang_1nl&lr=lang_nl&sa=X&ei=stRaTfSGIY7sOaz12Z4L&ved=0CAcQpwUoAQ&fp=8094bd675069e9 http://www.bertsgeschiedenissite.nl/boeren/mill4/nimrod.html

Omdat er naar elk volk een profeet gestuurt is,ongeveer 125000 en er blijft er nog 1 over namelijk Jezus. Hij zal neerdalen van de Hemel naar de Aarde en zeggen dat Hij niet gedood werd , niet gekruisigd werd en hij zal nog 40 jaren over de Aarde heersen. Hoe dan ook, het lukte de meeste profeten wel om het woord van God te verspreiden maar soms werden ze ook gedood! Als het ze lukte , kon het godsdienst ontstaan. Natuurlijk in de loop der jaren kan het zijn dat de mensen er verzinsels bijvoegen zoals een extra God bij of een regeltje 2of 3 wegvegen.

Er zijn zoveel godsdiensten omdat ieder mens op zoek is naar een verklaring van het leven. Teksten zoals: 'de wetenschap verklaart alles' zijn onwetend en kortzichtig, het enige wat de wetenschap heeft bewezen is dat zij een theorie heeft ontwikkelt die in strijd is met de werkelijkheid. Ieder mens gelooft iets. Evolutie is ook een religie, eveneens islam, Christendom, hindoeisme etc.

Dat valt misschien wel mee. In monotheïstische religies wordt eigenlijk alleen het specifiekere begrip godsdienst gebruikt. In dat geval zijn het er maar drie, maar ze bedoelen alle drie dezelfde God, dus is het er eigenlijk maar een. Als je het over religies hebt, dan ligt het anders. Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat. Religie is een menselijk verschijnsel dat zijn oorsprong vindt in het bewustzijn van zijn eigenstandigheid. De individuele mens ziet zichzelf als een eenling tussen vele anderen, geworpen in een wereld/universum waarvan hij door middel van het ontwikkelen van zijn bewustzijn en denkvermogen afstand kan nemen. Deze 'eenzaamheid' of 'individualiteit' is al duizenden jaren object van menselijk denken en is onder andere verwoord in het verdrijvingsverhaal in Genesis. Met behulp van religie probeert de mens zich te herverbinden met de ander en de wereld en probeert een verklaring te bieden voor deze 'breuk'. Religie kan dus enerzijds worden gezien als een poging van de mens het universum en zijn bestaan daarin te verklaren en anderszins als een reactie van de mens op openbaringen van een hogere macht of op mystieke ervaringen of inzichten. In de meeste religies wordt die hogere macht beschouwd als Schepper van het universum en in sommige religies als een lagere godheid, de zogeheten Demiurg. Bij het ontbreken van een God of schepper in een religie kent men vaak een onpersoonlijk, onnoembaar beginsel, bijvoorbeeld bij het emanationisme.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie

Omdat er ook veel culturen en stammen zijn, en dat maakt het zo ingewikkeld voor veel mensen. Ben je geboren in Afrika dan krijg je een opvoeding vanuit de geschiedenis/cultuur aldaar (zomaar een voorbeeld) en in Nederland kan je dus opgroeien met een Christelijk/Katholiek geloof maar ook als moslim/jood noem maar op...Nederland is heel multicultureel... Als je het echt wilt weten kijk op deze site http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloven_(gedrag)

iedere volks stam zoekt naar een reden omtrent het bestaan en met een god zorg je ervoor dat je een antwoord hebt op een vraag zonder antwoord voorbeeld hoe is de aarde ontstaan: door god want ja het moet toch ergens vandaan komen de mens zoekt altijd voor alles een verklaring ook voor onverklaarbare dingen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100