Wat staat er in de bijbel over huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bijbel spreekt in Leviticus 20:13 zeer concreet over homosexualiteit. Ik zou het graag willen citeren (je krijgt er ook een linkje bij): " Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf". Leviticus 20:13 Zoals je wellicht gemerkt hebt is deze vers gedateerd (laat staan juridisch in orde). De "verstandige" christenen, laten daarom de letterlijke betekenis van deze vers pal links liggen. Dit neemt echter bij 90%, niet de strekking van deze concrete vers weg. Gelukkig leven christenen weten de "verstandige" christenen de hogere principe van God/Jezus is, dat Hij iedereen aanneemt als zijn kind: Arm/Rijk, Zwart/Wit en natuurlijk ook Hetero-/Homoseksueel. Uiteraard zal deze uitleg wat zwaar en soms onbegrijpelijk zijn, zeker voor velen in de maatschappij tegenwoordig. Daarom maakt men er vaak snel een zwart-wit verhouding van enerzijds mensen die homosexualiteit als zeer duivels beschouwen, en anderen die het vrijwel op krankzinnige wijze proberen te bevorderen terwijl ze zelf hetero zijn. Men moet zijn eigen balans in deze overtuiging vinden. Om zeer concreet op je vraag te komen, geef ik je nog een link: http://www.gotquestions.org/nederlands/homosexualiteit.html Maar deze wekt een nogal radicaal beeld op van de bijbel jegens homosexualiteit, waarvan ik zeker weet dat 70% van de Christenen het niet mee eens zijn.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lev+2...

niets Toegevoegd na 43 seconden: Wel over seks tussen twee mannen, maar daar vraag je niet naar.

Niets. Kijk maar welke teksten er zijn met het woord huwelijk: http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=huwelijk&idq=19&q1=1&qall=1&qids=fffffffffffffffffffffff&id42=0&pos=0&l=nl&set=10 De enige regel die je een nadere uitleg zou kunnen geven is: "Onthoud je van een onrein huwelijk".

Niets. Alleen maar over één man en vele vrouwen: (Richteren 8:30) Gideon nu had zeventig zonen, die uit zijn heupe voortgekomen waren; want hij had vele vrouwen. (1 Samuël 25:43) Ook nam David Ahinoam van Jizreël; alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen. (2 Samuël 20:3) Toen nu David in zijn huis te Jeruzalem kwam, nam de koning de tien vrouwen, zijn bijwijven, die hij gelaten had, om het huis te bewaren, en deed ze in een huis van bewaring. (2 Kronieken 11:21) En Rehabeam had Maacha, Absaloms dochter, liever dan al zijn vrouwen en zijn bijwijven; want hij had achttien vrouwen genomen, en zestig bijwijven; en hij gewon acht en twintig zonen en zestig dochteren. (2 Kronieken 13:21) Zo versterkte zich Abia; en hij nam zich veertien vrouwen, en gewon twee en twintig zonen en zestien dochteren. (2 Kronieken 24:2) En Joas deed dat recht was in de ogen des HEEREN, al de dagen van den priester Jojada. En Jojada nam voor hem twee vrouwen; en hij gewon zonen en dochteren.

Bij een huwelijk is er sowieso sex tussen 2 mannen en 2 vrouwen. De Bijbel noemt het: het verhit worden op elkaar, maar lees eerst zelf in je Bijbel wat er staat: (Romeinen 1:21-22) 21 want, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt, noch hebben zij hem gedankt, maar zij zijn leeghoofdig geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart werd verduisterd. 22 Hoewel zij beweerden wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,  (Romeinen 1:24) 24 Daarom heeft God hen, in overeenstemming met de begeerten van hun hart, aan onreinheid overgegeven, opdat zij onderling hun lichamen zouden onteren,  (Romeinen 1:26-27) 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke seksuele begeerten, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik van zichzelf verruild voor een tegennatuurlijk gebruik; 27 en evenzo hebben ook de mannen het natuurlijke gebruik van de vrouw laten varen en zijn zeer verhit geworden in hun wellust jegens elkaar, mannen met mannen, ontucht plegend en in zichzelf de volledige vergelding ontvangend die hun voor hun dwaling toekwam. (Romeinen 1:28) 28 En evenals zij het verwerpelijk hebben geacht aan een nauwkeurige kennis van God vast te houden, heeft God hen aan een verwerpelijke geestestoestand overgegeven om de dingen te doen die niet betamen,  (Romeinen 1:32) 32 Ofschoon dezen zeer goed op de hoogte zijn van de rechtvaardige verordening van God, dat zij die zulke dingen beoefenen, de dood verdienen, blijven zij ze niet alleen doen, maar stemmen zij ook nog in met hen die ze beoefenen. Dit is hoe God in de Bijbel overdenkt. Sommigen kunnen dan reageren, door te zeggen dat de Bijbel haat verspreidt, maar dit is hoe GOD ertegenaan kijkt. Hij heeft het recht een oordeel te vellen. Niet wij mensen. Maar HIj heeft WEL in de Bijbel zijn oordeel hierover gegeven. Niet ik zeg het, de Bijbel.

De doodstraf: Leviticus 18:22-23: “…En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het…” Leviticus 20:13: “…De straf op homoseksuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht…” Leviticus 20:13: “…Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten…” Romeinen 1:26-27 + 32: “…Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen… (er worden nu enkele andere verwerpelijkheden genoemd) …hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen…” Bovendien lezen we in Matteüs 5:17-20, dat Jezus (vrede zij met hem) het volgende zegt (en we hebben dit vers al vaker herhaald): “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet…” Volgens de Bijbel (en ook volgens de Islaam) is er zelfs een hele gemeenschap verwoest vanwege deze zonde. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in Genesis 19: De verwoesting van Sodom.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100