Waarom bidden Katholieken aan Jezus via Maria terwijl we ook direct aan Jezus kunnen bidden? Weet iemand een goed antwoord hierop?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja dat zei Luther ook al. Maar het zal allemaal niet zoveel uitmaken. Je gebed wordt toch wel gehoord!! (Ik ben van de club van Luther, maar ik denk dat we elkaar daar niet meer zo mee moeten lastig vallen. Ook RK mensen spreken in het gebed de naam van God en van Jezus uit. Ze halen er Maria ook nog bij. Nou ja, het was vast een goed mens, toch?)

Het idee is denk ik, dat Maria benaderbaarder is, omdat ze mens en moeder was. Jezus was ook God, en dus 'hoger' en misschien 'ongenaakbaarder'. Maria had ook zonden, Jezus niet, en zou dan misschien ons zondige mensen beter kunnen begrijpen. Maria fungeert dan als voorspraak bij haar Zoon. (Ik ben hier niet mee opgegroeid, maar ik denk dat het zo ongeveer is)

Bidden tot Maria is misschien wel de vervanging van bidden tot een moeder-aarde-figuur die de zorgen van vrouwen 'snapt'. Waarom zou je tot god bidden als je het ook aan z'n moeder kunt vragen?

Waarom zou je bidden tot Jezus? Hij moet al naar zoveel mensen luisteren, en hij is ook maar de verlosser, en de zoon van God... als je het goed bekijkt zit het werk van Jezus er al jaren op... en God liet hem uiteindelijk toch ook in de steek? (een typische vader actie trouwens) Maria zou dat nooit doen. Zij is juist die vrouw die God uitverkoren heeft om die fantastische zoon mee te maken!!! Zij is net als ons, maar dus wel heel bijzonder. Zonder haar kon God Jezus niet eens maken. De vader kan best afwezig zijn, maar een moeder heeft een kind gewoon nodig. Zo'n Jozef hangt er in de kerststal trouwens ook gewoon maar een beetje bij, maar Maria niet. Zij is er zelfs tot het einde van Jezus' leven bij. Piëta, noemen ze dat. In de schilderkunst is er bijna niets aangrijpender. Die heilige drie-eenheid, vader, zoon heilige geest, zijn dus eigenlijk samen hetzelfde. Maria is anders. Katholieken zeggen ook: "Heilige Maria, moeder van God..." Dat is toch een hoopvol en prachtig idee? Zonder moeder, dus ook geen God. Ik ben zelf ontzettend blij met een moederfiguur als Maria in het geloof. Het is misschien een beetje omslachtig in het Katholieke geloof gepropt, maar ieder overtuigd geloof kan niet zonder iets vrouwelijk, mystiek of desnoods hysterisch. De vrouw is de enige op de wereld die het geheim van de regeneratie met zich meedraagt. Vrouwelijkheid staat vaak voor vergeving, begrip en gevoel. Het leven is niet alleen maar rationeel. Geloof gaat zo veel over begrip vragen, gevoelens een plaats geven, existentiële vragen... Een Maria is daar toch het meest juiste antwoord op, of niet?

Net zoals hooggeplaatste personen alleen maar benaderd konden worden via een tussenpersoon, is Maria tussenpersoon tussen God en Mens. Ze is makkelijekr bereikbaar, minder hoog, meer mens

Omdat de RKK er een commerciele attractie van gemaakt hebben. ;-) Bedevaart, lourdes, verschijningen, wonderen, mariaverering, kapellekes, branden van kaarsjes etc. . Een hele handel waar men goed mee te verdient. Praktijken die rechtstreeks indruisen tegen Gods maatstaven. Christenen dienen tot God te bidden en onze middelaar is zijn zoon Jezus Christus. Bijgevoegde link verwoord het mooi. ;-) http://www.chick.com/reading/tracts/1510/1510_01.asp

Volgens het Evangelie van Lukas vroeg een van Jezus’ discipelen hem: „Heer, leer ons bidden.” Als reactie daarop zei Jezus: „Wanneer gij bidt, zegt dan: ’Vader, uw naam worde geheiligd.’” Ook in zijn Bergrede leerde Jezus zijn volgelingen te bidden: „Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd.” Het eerste wat we hier dus uit opmaken, is dat een gebed, het eerbiedig aanroepen van God, gericht moet worden tot Jezus’ Vader. Nergens in de bijbel wordt ons gezegd tot iemand anders te bidden. Dat is passend omdat God, zoals Mozes te horen kreeg toen hij de Tien Geboden ontving, „een God [is] die exclusieve toewijding eist”. — Exodus 20:5.

Volgens mij bidden RK-en rechtstreeks tot Maria en ook wel tot andere heiligen, al zal dat niet meer zoveel voorkomen. Het "Heilige Antonius, beste vrind, help dat ik mijn....vindt". Dat deed mijn grootmoeder regelmatig in ieder geval. Volgens haar hielp het. Tja, protestanten vinden dat geloof ik bijgeloof of zo. Dan maken RKen graag de grap: "2 protestanten en je hebt een kerk, 3 protestanten en je hebt een kerksplitsing". Maria staat voor RK-en in ieder geval nog meer voor mededogen dan Jezus en ze is "meer mens, beter bereikbaar". Nou ja, dat is misschien wat blasfemisch, maar ik hoop dat het over komt. Als veel (de meeste denk ik?) katholieke mannen heb ik Maria als laatste doopnaam. Zie je 2 of meer initialen en 1 M en bij mannen is dat altijd de laatste, dan weet je: "die is vast van het houtje"

Volgens mij zijn het alleen maar regels . Bidden is het rustig maken van de geest en alles van buiten jezelf vergeten. De moslim,jood katholiek enzv doen het op "hun"manier. Het maakt niet uit hoe je het doet het gaat erom of je het goed doet en die rust krijgt. Naar jezelf kijken zelfkennis is het begin van de wijsheid en die kan alleen rust geven.

Waar Katholieken het vandaan hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat je het nergens in de Bijbel terug kunt vinden. Maria is dan misschien menselijker dan Jezus, maar ik lees nergens dat ze uit de dood is opgestaan of voor de zonden van de mensheid is gestorven. Dat laatste is volgens mij essentieel om met God in contact te komen. Je zonden staan zo vaak in de weg tussen God en jou. Maria kan die barrière niet wegnemen. Jezus wel. Als je dan zelfkennis wilt hebben, waar mijn voorganger antwoordgever het over heeft, leer dan je zonde kennen. Pas dan zul je het offer van Jezus ten diepste begrijpen en dan heeft het bidden via Maria volgens mij niet zo veel waarde meer.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100