Wat zijn zonden nou eigenlijk?

Wat moet ik verstaan onder zonden? Is het een zonde dat ik mijn kind ooit wel eens een tik heb gegeven?
Is het een zonde dat ik ooit wel eens drugs heb gebruikt? Of misschien dat ik wel eens heb gelogen?
Wanneer ben ik daarvoor vergeven? Is dat pas wanneer ik mijzelf heb vergeven? Of is dat niet aan mij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In verschillende religies is een zonde een ernstige of minder ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst. De term impliceert ongehoorzaamheid aan God en wordt gebruikt in het jodendom, christendom en islam, maar niet in religies als het boeddhisme en in systemen waarin geen persoonlijke godheid is. De zonde is vaak sterk verweven met de religieuze betekenis van schuld. Christelijk geloof: Als iemand een zonde begaat, betekent dat dat er wordt ingegaan tegen de wil van God, zoals die in de Bijbel wordt beschreven. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de Tien Geboden. Tienmaal staat daar Gij zult niet of juist Gij zult.... Zonde kan overtreding van geboden zijn, maar ook het nalaten van het goede. Het komt voor dat zonden naar gradaties worden ingedeeld. In het Nieuwe Testament noemt Johannes een bijzondere categorie, de zogeheten doodzonde ('zonde tot de dood') (1 Johannes 5:16-17). Welke zonde hij daarmee precies bedoelde schreef hij niet maar blijkbaar gaat het hierbij om die zonde waarbij men God definitief de rug toekeert. Men verliest dan het 'genadeleven' en is dus als het ware geestelijk dood. Een andere categorie zijn de zeven hoofdzonden. De zeven hoofdzonden zijn: Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots) Avaritia (hebzucht - gierigheid) Luxuria (onkuisheid - lust - wellust) Invidia (nijd - gramschap - jaloezie - afgunst) Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht) Ira (woede - toorn - wraak) Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid) Volgens de Bijbel is de dood de straf die de mens verdient voor haar zonden. Vergeving kan echter plaatsvinden door Gods zoon, Jezus Christus. Overeenkomstig het Oude Testament waarin een lam (of een ander gezond dier) werd geofferd om vergeving voor zonden te krijgen, offerde Jezus zichzelf op. Doordat hij na drie dagen weer verrees uit de dood, was dit het teken dat hij de dood (en dus de straf op de zonde) had overwonnen. Iedere godsdienst heeft zo zijn eigen interpretatie. Om op je vraag terug te komen: Vergeving is iets dat je krijgt als de ander of jijzelf je geen verwijten meer maakt. Wat daarvoor nodig is, kun je zelf het beste bepalen. Een excuus, acceptatie of een gang naar de kerk. Het is aan jezelf.

In verschillende religies is een zonde een ernstige of minder ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst. De term impliceert ongehoorzaamheid aan God en wordt gebruikt in het jodendom, christendom en islam, maar niet in religies als het boeddhisme en in systemen waarin geen persoonlijke godheid is. De zonde is vaak sterk verweven met de religieuze betekenis van schuld.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde

Bijbels gezien pleegt een mens per dag wel honderden zonden, al was het alleen maar door de gedachten die af en toe door je hoofd spelen. Bijbels gezien zijn deze zonden enkel weg te krijgen door te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en dat Hij voor jou/mijn zonden is gestorven aan het kruis 2009 jaar geleden. Wat in de wereld voor de èèn een (dood)zonde is dat is voor de ander een lachertje. Ik ben er geweest, en ik heb er naar poberen te leven, maar misschien was dat wel meer naar de 'mensen' die mij dit oplegden als hoe ik er zelf tegenover stond en mijn eigen geloof beleefde. Ik begrijp de motivatie van jou vraag dan ook niet helemaal, al neem ik deze wel serieus. Ben je bang om (onbewust) zonden te plegen, of dat je die al gedaan hebt? En hoe je ervan af kan komen misschien?

Alles wat tegen de 10 geboden van God in gaat is een zonde. Dus oa stelen, sex buiten het huwelijk etc. Over vergeving denkt elke religie weer anders, de katholieke kerk bijvoorbeeld daar kun je biechten. Wat ik persoonlijk geloof is dit: Je krijgt vergeving van God als je echt oprecht spijt hebt. Hij kan in je hart zien. Dus opbiechten in een kerk of bij een of andere menselijke kerkleider schenkt nog geen echte vergeving. Geen enkel mens kan oordelen over een ander mens, dus voor vergeving moet je echt bij God zijn. Toegevoegd na 1 minuut: Er is trouwens geen enkel mens zonder zonden, want de mens is onvolmaakt.

Zonde is doen wat verkeerd is, en niet doen wat juist is. Dit volgens morele of goddelijke wetten. Voor ieder mens ligt deze grens anders, omdat niet iedereen dezelfde normen en waarden hanteert. Dus als jij je kind wel eens een tik hebt gegeven, en je hebt bij wijze van spreken daarmee een van je eigen regels overtreden is het een zonde. Als jij echter van mening bent dat je hem daarmee geen kwaad hebt gedaan en dat het een opvoedkundig verantwoorde tik was, zal het voor jou geen zonde zijn. We zeggen ook "Zonde" als er bijv. iets kapot is gegaan of als er iets mis is gegaan. Dan betekent het eigenlijk Jammer, dat ging mis.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100