Mag een Jehova's getuigen roken en gokken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee dat mogen ze niet. En ze mogen nog veel meer dingen niet, op straffe van uitsluiting.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ex-Jehova%27s...

Nee, wel alcohol drinken, maar niet dronken worden of verslaafd.

Geen van beide praktijken horen thuis in het leven van iemand die de Ware God wil vertegenwoordigen als één van de 'getuigen', niet alleen van zijn bestaan, maar van zijn persoonlijkheid en vereisten.. Wat roken betreft is de raad van de apostel Paulus beslissend: (2 Korinthiërs 7:1) 7 Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken. ‘n Praktijk waarvan elk zinnig mens kan vaststellen dat hij niet alleen verontreinigend, verslavend en ook dodelijk is, is een struikelblok en diskwalificeert wie dan ook die zich er aan overgeeft om als Getuige van de God des levens op te kunnen treden. Gokken ligt op het eerste gezicht iets minder gevoelig en de ‘vrucht’ ervan is minder duidelijk zichtbaar. De wortel ervan echter is hebzucht en hiermee gepaard een aantal karaktertrekken als luiheid, onwil om te werken… Maar dit kan verder ontaarden (Spreuken 1:10-19) 10 Mijn zoon, indien zondaars u trachten te verleiden, stem niet toe. 11 Indien zij blijven zeggen: „Ga toch met ons mee. Laten wij toch loeren op bloed. Laten wij ons toch, zonder enige reden, verdekt opstellen tegen de onschuldigen. 12 Laten wij hen levend verzwelgen net als Sjeo̱o̱l, ja, geheel en al, als zij die in een kuil neerdalen. 13 Laten wij allerlei kostbare, waardevolle dingen vinden. Laten wij onze huizen vullen met buit. 14 Uw lot behoort gij in ons midden te werpen. Laat er slechts één buidel blijken te zijn, die ons allen toebehoort” — 15 mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud uw voet van hun pad. …18 Dientengevolge loeren zijzelf, ja, op het bloed van dezen; zij stellen zich verdekt op tegen hun ziel. 19 Zo zijn de paden van een ieder die onrechtvaardige winst maakt. Ze ontneemt zelfs de ziel aan haar bezitters. Beide praktijken gaan dus rechtstreeks in tegen Gods geopenbaarde wil, en horen dus niet thuis binnen de gemeente van Jehoveh’s Getuigen, die ernaar verlangen aan het hierna vermeld gedragsâtroon te beantwoorden, zoals aangegeven in 1 Timotheüs 3:14-16 14 Ik schrijf u deze dingen, ofschoon ik hoop … opdat gij weet hoe gij u behoort te gedragen in Gods huisgezin, dat de gemeente van [de] levende God is, een pilaar en ondersteuning van de waarheid. 16 Ja, het heilige geheim van deze godvruchtige toewijding is, zoals algemeen wordt erkend, groot:. . .

Neen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100