Wie bepaalt de grenzen van een land en waarom zijn die nooit recht toe recht aan maar altijd grillig..?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De grenzen zoals ze nu zijn, zijn een product van onze geschiedenis (verdragen, oorlogen, kolonizatie etc etc etc) en van de natuurlijke geografische omstandigheden. Er is niet één scheidsrechter die ze 'bepaalt', hoewel je tegenwoordig wel de Internationale Comissie voor Grensgeschillen hebt, in Den Haag. Wat voorbeelden van hoe dingen zijn geworden zoals ze zijn: 1. De Pyreneeën zijn een soort 'natuurlijke grens', waardoor ook de grenzen van veel rijken/landen precies daar stopten. Het kalifaat van Cordoba (Moslimrijk in Spanje) eindigde een tijdlang bij de Pyreneeën, en later werd het een natuurlijke grens tussen Spanje en Frankrijk. 2. De grenzen van Nederland zijn voor het grootste deel een uitvloeisel van de Tachtigjarige Oorlog: dat rare uitsteeksel Limburg hebben we bijvoorbeeld overgehouden aan het feit dat de garnizoensstad Maastricht zich weigerde over te geven aan de Spanjaarden en Nederlands bleef. 3. De grenzen in Afrika zijn goeddeels bepaald op de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1887, waar de Europese grootmachten letterlijk met liniaal en potlood hebben besloten tot waar wiens invloedssfeer zou rijken. 4. De grenzen van Oostenrijk, Hongarije, Tsjechie, Slowakije e.d. zijn het resultaat van twee verdragen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog: nadat Oostenrijk-Hongarije was verslagen, feitelijk al uiteen aan het vallen was en Amerikaanse president Woodrow Wilson zijn intentie had meegedeeld elk volk in Europa zijn eigen land te geven, heeft men de grenzen uitonderhandeld. 5. De grenzen van India, Pakistan en Bangladesh zijn geworden zoals ze zijn omdat ze alledrie onderdeel waren van Brits-Indië. Toen de boel onafhankelijk werd, is er gekozen het land te splisten in een Islamitische Republiek (Pakistan), en een overwegend Hindoeistisch deel (India). De grens is in Engeland getrokken op een kaart. Bangladesh was toen onderdeel van Pakistan (ook al liggen ze niet aan elkaar), maar vond zich cultureel toch te verschillend en onderdrukt door het andere Pakistan. Het bevocht in 1971 zijn onafhankelijkheid. 6. De grenzen van Servië, Bosnië, Kroatië, Montenegro en Slovenië zijn zo beland toen jij al in leven was (denk ik?) en zijn een resultaat van een bloedige burgeroorlog met aan het eind van de rit de Dayton-akkoorden. En zo zijn er eindeloos veel voorbeelden te noemen. Korte samenvatting: grenzen zijn 'historisch bepaald.'

Vorige geschillen hebben historisch gezien de grenzen bepaald... Oorlog is grillig, dus de grenzen ook...

Er zijn vele vele variabelen en mogelijkheden en zaken die daar invloed op hebben: 1. Rivieren, zeeën 2. Valleien 3. Oorlogen (dit heeft waarschijnlijk 't meeste invloed als je op grote schaal kijkt) 4. Overeenkomsten / afspraken (zoals in USA, waar je WEL rechte grenzen hebt) 5. Randen van bossen, moeras, etc/andere natuurgebieden. Vaak zijn die lijnen/randen niet meer te zien; bijv. omdat een bos omgekapt wordt of omdat een rivier nu elders loopt. Toegevoegd op 23-06-2009 09:25:39 2b. ...of juist bergtoppen.

Niet alle grenzen lopen grillig. Kijk maar eens naar de landen in Afrika. Vroeger ontstonden de grenzen door natuurlijke obstakels en na oorlogen de overwinnaars.

Veruit de meeste grenzen zijn in oorlogen bepaald. Die grenzen lopen grillig, omdat de frontlijn grillig verliep. Ook oorlogen houden zich aan natuurlijke barrieres. Bijvoorbeeld rivieren, beekjes, bergketens, bossen. Bij een vredesverdrag werd bijvoorbeeld een rivier als grens gekozen. Soms kwam het voor dat boer Krelis bij land A ging horen, en boer Jannes bij land B. Dan werd de grens bepaald door de grens van de landerijen van beide boeren. Van recenter datum zijn de afgesproken grenzen. Zoals de grens langs een breedtegraad bij Amerika. Of de grens tussen de beide delen van Cyprus. Die grenzen zijn dan kaarsrecht. Maar dat zijn uitzonderingen.

De meeste grenzen zijn vast gelegd in verdragen. Dat zijn dan de officiële grenzen. Hoe die worden bepaald?; door wat men tijn tijden van het opstellen van het verdrag redelijk leek. Vaak hebben oorlogen grenzen bepaald, maar ook bijvoorbeeld natuurlijke afscheidingen zoals een rivier of een bergketen. In sommige delen, bijvoorbeeld Afrika zijn de grenzen aan de tekentafel bepaald. Ook wordt het leefgebied van een bepaald volk als graadmeter genomen voor het vastleggen van grenzen. In echte regel is er dus niet. En soms veranderen er ook grenzen, er komen nieuwe landen bij en andere landen verdwijnen weer.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100