Mogen de Jehova's getuigen met iemand trouwen of vrijen die geen Jehova's getuig is?

Ik ben een jongen en ik ben moslim.
ik ben verliefd op een meisje die jehova's getuige is.

ik heb haar al gezegd wat ik voor haar voel en dat ik wil dat ze me een kans geeft.

Daarop antwoordde ze dat ze me geen kans mag geven omdat in de bijbel staat dat je alleen met mensen van je eigen geloof mag trouwen/vrijen.

Mijn vraag is nu of daar iets aan te doen is of of in de bijbel ergens staat dat het wel mag of wel of ik het moet nemen als het is.

Weet jij het antwoord?

/2500

De Jehovah's getuigen menen uit de bijbel op te vatten dat trouwen met iemand van een ander geloof niet is toegestaan. Jehovah's getuigen worden nog wel eens gezien als een sekte, wat de kans klein maakt dat het over een paar jaar (als ze ouder en wijzer is, en normaal gesproken wat meer zelf zou kunnen beslissen gezien haar leeftijd) alsnog mogelijk is om met haar een relatie aan te gaan of te trouwen. Ik ben dus bang dat je er weinig aan kunt doen.

Zij hebben nu eenmaal afgesproken dat het niet mag (in de bijbel kun je alles vinden wat je zoekt om je gelijk te bewijzen). Maar ik heb een troost voor je: De "omloopsnelheid"van de getuigen is erg groot. Ze blijven gemiddeld niet zo lang lid. Maar de onderlinge druk is groot!! Dus asl je van haar houdt; Dwing haar niet te kiezen. dat ga je verliezen en ben je haar kwijt. Liefde is geduld hebben en begrip. Sterkte

Als jouw liefde sterker is, dan je geloof, zou je kunnen overwegen om ook christen te worden en toe te treden tot de JG.

"Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen..." Ik hoor het mijn oma nog zo zeggen. Voor jou zit er denk ik niet anders op om je ambities te laten voor wat het is. Het meisje waar je verliefd op bent is Jehova's getuige en Jehova's zijn over het algemeen heel strikt in dit soort zaken. Zou zij met een Moslim thuiskomen, dan loopt ze het risico verstoten te worden door haar eigen familie. Ik heb dit meer dan eens van dichtbij zien gebeuren en als zoiets gebeurd dan is dat bijzonder pijnlijk. Idem gebeurt op het moment dat zij zou overstappen naar de Islam, ook dan ligt ze er uit. Zou ze dus ingaan op jouw vraag, dan heeft ze weliswaar wel jou en jouw liefde, maar niet meer haar familie. De relatie met jou kan op de klippen lopen; maar dat is geen garantie dat ze nog weer met open armen ontvangen wordt. Het is dus nogal een keuze.

Mijn zus is Jehova's getuige. Al 20 jaar. Ze is ongeveer even lang getrouwd met iemand die geen getuige is. Wat betekent dat ze haar man leerde kennen toen ze nog geen getuige was, maar getuige geworden is nadat ze met hem een relatie is begonnen. Wat er ook verteld wordt, bij de Jehova's getuigen is het niet altijd zo dat je tot dit of dat verplicht wordt. Het schijnt af te hangen van de "koninkrijkzaal" waar je toe behoort. Mijn zus werd geadviseerd om te huwen (ze woonden eerst samen). Nadien werd er gezegd dat het beter zou zijn dat haar man ook getuige werd. Het was geen dwang, wel een advies. Haar man heeft dit categoriek geweigerd. In het begin heeft mn zus nog geprobeerd om haar man te "overtuigen". Ze zat er vooral mee dat hij niet in het paradijs zou komen als hij geen getuige werd. Een fabel die in vele geloven heerst : als je niet volgens ons geloof leeft, dan mag je het paradijs wel vergeten! Ondertussen wordt het helemaal aanvaard door de Jehova's getuigen dat mn zus met een niet-getuige gehuwd. Mn zus vertelt dat haar geloof haar vrij laat om te kiezen wat ze wil : met wie ze wil trouwen, of ze al dan niet alcohol drinkt etc... Maar ze krijgt wel advies, en dit komt vanuit de bijbel. Of ze dat advies opvolgt is haar eigen zaak en wordt verrekend bij Jehova. Ik zie wel bij sommige van haar vrienden/vriendinnen die ook getuige zijn dat ze veel meer vasthouden aan hun geloof. Zo herinner ik me een opmerking van op de dag toen mn zus haar 10 jaar huwelijk vierde "oh, ik dacht dat er hier alleen van "de onze" zouden zijn?". Het is zoals bij elke geloof denk ik. Er zijn mensen die hun hele leven hun geloof als hun leidraad bekijken en daarin soms heel fanatiek zijn. Fanatiek is bv. denken dat je eigen geloof beter is dan andere geloven. Er zijn ook mensen die hun geloof beleven maar tegelijk ook eigen keuzes durven blijven maken. Ook al krijgen ze hierdoor misschien commentaar van geloofsgenoten. Wat er in ieder geval zo is : in het Nieuwe Testament spreekt men over naastenliefde, en van de anderen houden zoals van jezelf. Of die andere een ander geloof heeft dan de jouwe, doet helemaal niet ter zake. Er zijn heel weinig godsdiensten die aangeven dat mensen die iets anders geloven niet deugen. Er zijn wel mensen die denken het recht te hebben te vernietigen/afstoten dat niet zoals hen is. Maar hier gaat het over het misbruiken van godsdienst omwille van macht, niet over het geloof zelf. Toegevoegd na 1 minuut: correctie: ze werd getuige toen ze samenwoonde met hem

Ik heb zelf ook in het geloof gezeten ben er gelukkig uit. Uit ervaring weet ik dat ze het niet op prijs stellen om om te gaan of een relatie te hebben met een niet getuige. Verboden is het echter niet. Ze zullen haar wel onder druk proberen te zetten en het uit haar hoofd proberen te praten. Zo is het bij mij ook gegaan toen ik iemand leerde kennen en deze persoon had helemaal geen geloof. Is zij sterk genoeg om haar eigen keuze te maken en haar liefde sterk genoeg om toch te kiezen voor jou, dan zullen jullie heel wat water bij de wijn beiden moeten doen, compromissen moeten stellen, en elkaar respecteren in jullie geloofsopvattingen en gebruiken. Zij jouw geloof en jij haar geloof. Wens jullie veel wijsheid en succes toe!

Zoals ik uit de mond van Jehova getuigen heb gehoord is jezelf bekeren tot hun geloof en je na maandenlange inwijdingsrituelen laten dopen tot Jehova getuige de enige kans om met een Jehova getuige een relatie aan te gaan. Het volstaat dus niet om wekelijks naar hun bijeenkomsten te gaan of dagelijks bijbelstudie te volgen om ook een relatie te kunnen/mogen aangaan met een Jehova Getuige. Je dient dus ook daadwerkelijk gedoopt te worden vooraleer je openlijk als partner met elkaar kan/mag optrekken. Of dit nu wel of niet letterlijk in eender welke bijbel staat doet er in wezen niet toe, het is hetgeen de Jehova Getuigen in de praktijk toepassen wat telt. Maar weet je, als de Liefde wederzijds groter is dan de druk van eender welk religieus getint geloof dan overstijgen geliefden de beperkende regels van dat geloof en dan 'bekeren' ze zich vaak tot een totaal ander geloof waar beiden zich goed bij voelen. Dit is misschien iets om eens héél goed over na te denken? Liefs, Succes en Big Smile van me

Ik mis toch een bepalend zeer belangrijk feit: is zij ook verliefd op jou? Mijn advies: Gevoelsmatig zal er tussen jullie een bepaalde afstand zijn. Als jij nu een stapje( een beetje afstand, wel vriendelijk blijven) terug doet zijn er twee mogelijkheden. 1 er gebeurd niets 2 zij zoekt iets meer toenadering om de afstand niet groter te laten worden. In dit laatste geval heb je kans, want als zij jou leuk genoeg vindt en verliefd is, dan is iedere barrière te bedwingen. In ieder geval: begin met vriendschap, ga leuke dingen doen, zie wat er gebeurd en genet ervan.

je maakt geen enkele kans om verkering met dit meisje te krijgen wel als je besluit mee te gaan naar hun koninkrijkszaal en ook misschien door bijbelstudie te nemen maar dan moet jij je ook laten dopen dan weten ze dat je het echt serieus meent want het wordt sterk afgeraden om met een wereldse jongen verkering te nemen je hebt toch heel andere opvattingen misschien zie jij het ook veel te rooskleurig mocht je verkering krijgen dan zal er altijd een chaperone bij zijn want jehovahs mogen nooit alleen zijn i v m sexs voor het huwelijk maar die kans is echt maar super klein in de bijbel staat ook; slechte omgang bederft nuttige gewoonte en wereldse mensen wordt toch wel bezien als slechte omgang

De organisatie van de Jehovah's Getuigen keurt trouwen buiten de gemeenschap af, op basis van de bijbelteksten die aanraden "alleen in de Heer" te trouwen. Hun interpretatie is dat dat betekent: alleen binnen de gemeenschap. Ze zetten dit kracht bij, door te beredeneren dat trouwen (of zelfs omgang) met anders-denkenden het geloof kan beschadigen. Er is wel een verschil tussen afkeuren en verbieden. Het zal haar niet verboden worden. Niet letterlijk althans. Maar de groepsdruk van binnen uit de sekte zal het niet snel laten gebeuren! De druk om conform te zijn aan de groep is zo groot, dat Jehovah's getuigen over het algemeen maar heel beperkt zelf na (mogen) denken. Er is immers maar één denkwijze de juiste, n.l. die van de organisatie. Vrijen... daar wordt ze op uitgesloten, als dat buiten het huwelijk plaatsvindt. Dus zet dat maar uit je hoofd! :-)

Er wordt binnen de organisatie van Jehovah's getuigen aangeraden om alleen in de heer te trouwen. Omdat Jehovah's getuigen leven naar de bijbel en hun leven zoveel mogelijk in overeenstemming proberen te brengen met de bijbel en de bijbelse leer zal een meisje die een van Jehovah's getuige is niet zo gauw een relatie aangaan met een wereldse jongen, echter het is niet verboden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100