Welke letters/tekens mag je gebruiken in een babynaam?

Ik heb hier de babynamenlijst van de Sociale Verzekeringsbank en zie daar namen als "Barış" (met een i zonder puntjes dus).
De vraag is: is er een regel die voorschrijft welke letters en/of tekens men mag gebruiken in een naam?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een naam moet kunnen worden ingevoerd in het geautomatiseerde GBA systeem (gemeentelijke basisadministratie) en kan dus alleen de tekens (en diakrieten) bevatten die zijn vastgelegd in het Logisch Ontwerp van de GBA (versie 3.7) Dit Logisch Ontwerp(systeembeschrijving) is een zgn. Ministerële Regeling.

Een voornaam mag niet ongepast zijn. Een ongepaste naam is bijvoorbeeld een naam die in strijd is met de geldende normen. Of een spottende naam, waarvan de drager in zijn leven alleen maar last kan hebben. Of een naam die bestaat uit een absurd groot aantal namen. De ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt of de voornaam geaccepteerd wordt. Als de ouders het kind geen voornaam geven, of de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de door hen opgegeven voornaam, dan geeft de ambtenaar het kind een voornaam. Als het kind een andere nationaliteit heeft: sommige buitenlandse autoriteiten accepteren alleen namen die op grond van de wet- en regelgeving van het desbetreffende land zijn toegestaan. Dit kan worden nagevraagd bij de betreffende ambassade of het consulaat.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/na...

Je mag echte letters gebruiken, die leesbaar zijn in het Nederlands. De i zonder puntjes is een Turkse letter die ongeveer uitgesproken wordt als een stomme e. Dit kun je vergelijken met bijvoorbeeld een letter als de ö in Björn. Het is een letter die niet in het Nederlandse alfabet voorkomt, maar die hier wel te gebruiken is. Namen die in voor ons "onleesbare" talen worden geschreven, worden vertaald naar Nederlandse letters. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Arabische namen, en daar zijn niet echt vaste regels voor. Zo ken ik twee mensen die in het Arabisch dezelfde naam hebben, maar in het Nederlands Ouafae en Wafaâ heten.

Ik heb een afbeelding toegevoegd van de tekenset met bruikbare letters en tekens in het gba. Onderstaande tekst is ter illustratie van de uitzonderingen op deze vastgestelde tekenset. Hieruit kunnen we concluderen dat niet alle tekens nog steeds te gebruiken zijn. Meest waarschijnlijk is dat de uitzonderingen buiten de rode lijnen vallen, maar tot op heden heb ik hier geen duidelijkheid over weten te krijgen. Hopelijk heb je hier alvast iets aan! Mijn advies aan iemand die overweegt zichzelf of een baby in te laten schrijven in het gba om van te voren navraag te doen over de beschikbare tekens, wanneer er andere dan de meest gangbare in de naam zitten. Citaat: (gehele tekst bij de link onderaan) "De gba is indertijd door de wetgever in het leven geroepen met als doel dat iedere gemeente de gegevens van burgers op gelijke wijze in een geautomatiseerd systeem bijhoudt en dat die gegevens tussen de verschillende geautomatiseerde systemen inwisselbaar zijn. In artikel 6 van de Wet GBA is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de technische en administratieve inrichting en werking, en de beveiliging van die basisadministraties. De technische inrichting van de gba is op grond van het Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA (Besluit vaststelling) door middel van een systeembeschrijving vastgesteld. Artikel 3, aanhef en onder a van het Besluit vaststelling bepaalt dat die systeembeschrijving wordt gevormd door het Logisch Ontwerp GBA. Dit Logisch Ontwerp luidt overeenkomstig bijlage II bij het Besluit vaststelling. Ten aanzien van de binnen het gba te gebruiken letterstandaard is de Teletex tekenset opgenomen in het Logisch Ontwerp, versie 3.5, pagina 350. Deze Teletex tekenset is tot stand gekomen na internationale onderhandelingen, wat ertoe heeft geleid dat er allerlei combinaties van letters en karakters in te vinden zijn, waaronder ook de Hollandse “ij” onder positie E6. Ter wille van de eenduidigheid in de gba’s heeft de wetgever de keuze gemaakt dat een aantal van de in Teletex tekenset opgenomen karakters niet meer gebruikt mogen worden. Zodoende is bepaald niet meer de Hollandse “ij” onder positie E6 van de Teletex tekenset te gebruiken, maar daarvoor in de plaats een losse “i” en een “j”, dus twee tekens, te gebruiken."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100