Kunnen scholen telefoons in een zak verplichten?

Bij ons op school zijn er “telefoonzakken”, het is de bedoeling dat je je telefoon, tegen je eigen risico (als hij eruit valt bijv.), er verplicht in doet.
Kunnen scholen dit verplichten?
Ik houd mijn telefoon gewoon in mijn zak, zit er niet op en verstoor dus niet de orde in de klas.

Weet jij het antwoord?

/2500

JA, iedere school bepaalt zijn eigen regels. Als leerling, maar ook als docent heb jij je aan die regels te houden. Met de huidige verslaving aan de smartphones is het storend in een les als een of meerdere leerlingen door dat apparaat is afgeleid. Ook tijdens proefwerken zou het mogelijk zijn als je een klasgenoot helpt met de antwoorden. Gewoon spieken met de telefoon (elkaar doorsturen, maar eventueel ook internetten). Om meteen van ALLE telefoonproblemen af te zijn kan een school dus verplichten: GEEN telefoon in de klas. Als je wordt betrapt mag hij dus ook worden ingenomen.

Jij mag dat weigeren. Scholen mogen een beleid voeren dat jij niet met een telefoon in de klas mag zitten. Ze mogen dan ook een alternatief aanbieden (in de vorm van afgeven). Echter omdat het jouw bezit is, kunnen ze je niet dwingen dat je dit afgeeft. Je mag gewoon de klas uitlopen en de telefoon in je eigen kluisje gaan leggen, of de telefoon thuis brengen. Dit echter kan weer andere consequenties hebben, namelijk verzuim, of een "te laat"-melding. = Daarnaast heb je het over "eigen risico", dat is een listige. Bron (Beide verhalen lijken overeenkomstig met jouw situatie. Als jij zelf zonder sanctie afgeeft lijkt het eerste van toepassing, als je leraar jou snapt met de telefoon weer het tweede deel) " 1.Verzamelbak telefoons Daar komt bij dat de leerling ook een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorg voor zijn telefoon. Het probleem zou zich immers niet hebben voorgedaan als de leerling zijn telefoon thuis zou hebben gelaten of de telefoon in het kluisje zou hebben opgeborgen. 2.Ingenomen telefoon Een geheel andere situatie doet zich voor wanneer de telefoon tijdens schooltijd door de docent wordt ingenomen, bijvoorbeeld als sanctie en/of om de goede gang van zaken op school te bewaren. Los van allerlei andere juridische kwesties (is de sanctie in het leerlingstatuut vastgelegd? Is het innemen van de telefoon proportioneel en zo ja, voor hoe lang? .. Aan de school komt uit hoofde van de wet een zorgplicht toe. Dit houdt in dat de school als “goed bewaarnemer” de zorg voor de telefoon moet betrachten, bijvoorbeeld door toezicht te houden op de telefoon en/of deze veilig op te bergen. Blijkt de school achteraf niet in staat om de telefoon in goede orde aan de leerling terug te geven, dan heeft de school haar zorgplicht geschonden en is zij aansprakelijk voor de schade die de leerling daardoor lijdt. " In de praktijk blijkt dat scholen vaak stellen dat ze niet aansprakelijk zijn voor de schade, of die stelling terecht is zal moeten blijken. Maar jij bent uiteindelijk niet verplicht jouw spullen af te geven, leraar mag ook niet afpakken. Je bent ook niet gedwongen om in dat lokaal te blijven, maar dat zal dus weer andere consequenties hebben. Gezien de bron, lijkt me jouw werkwijze de beste als het gaat om eigen risico/aanspr. school. Pas bij sanctie de telefoon afgeven maakt school aansprakelijk. Laat zien dat de telefoon onbeschadigd is en werkzaam voor je hem in de zak doet, (als je dat doet).

Bronnen:
https://bit.ly/3bnjb0x

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100