Mag een kind gefilmd worden op de basisschool zonder toestemming?

Vanaf begin dit schooljaar heeft de basisschool waarop mijn zoontje zit een externe partij ingehuurd voor de gymlessen. In de eerste les heeft zij, zoals ze zelf zegt, aanvaringen gehad met diverse leerlingen. Mijn zoontje (bijna 12 jaar) heeft volgens hem ook een aanvaring gehad. Tijdens een gesprek met de gymjuf bevestigd ze de aanvaringen met andere kinderen maar ontkent zij stellig ook een aanvaring met mijn zoontje te hebben gehad. Duidelijk is dat de gymlessen slecht verlopen en dat de houding van de gymjuf weinig professioneel en al helemaal niet pedagogisch verantwoord is. Nu is mijn zoontje onlangs gefilmd tijdens een gymles door de gymjuf. Dit filmpje heeft ze vervolgens tegen hem gebruikt bij zijn eigen leerkracht. Hierop heeft hij verbaal sterk en negatief op gereageerd wat school onacceptabel vond en met gevolg dat hij moest nablijven.

School bagatelliseert het filmen enorm, werd wel vaker gefilmd enz enz en er werd me verzekerd dat het verwijderd was.

Vorig jaar is de wet op de privacy veranderd. Mag een school of in dit geval een derde partij die op school de gymlessen verzorgt zomaar filmen kinderen filmen? Of is dit in strijd met de wet?
Ik weet dat school jaarlijks toestemming moet vragen en dat hebben ze dit jaar in ieder geval al niet gedaan......

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik ga proberen een zo goed mogelijk antwoord te geven. Natuurlijk hoor ik dit verhaal alleen uit jouw mond (en ook nog deels, omdat het beknopt wordt weergegeven). Het protocol van de school is mij ook onbekend. Scholen mogen beeldmateriaal maken van kinderen. De meeste scholen hebben dit vastgelegd in een protocol. Vraag dus naar dit protocol aan de leerkracht. Dan kun je lezen wat de afspraken zijn. Is er geen protocol, mag de school geen beeldmateriaal maken. Omdat jouw kind onder de 16 jaar is, moet je als ouder toestemming geven of jouw kind gefilmd mag worden. Omdat ik het protocol niet ken, weet ik niet of je bijvoorbeeld toestemming geeft voor een aantal jaar. Filmen van kinderen door externen gebeurt vaker. Is de docent lichamelijke opvoeding nog in opleiding? Net afgestudeerde mensen van de Pabo mogen namelijk geen gymlessen geven. Tijdens of na de opleiding moet je hier een apart diploma voor behalen. Realiteit: Oudere leerkrachten (die nog niet onder die regel vallen) moeten de gymlessen overnemen van hun collega’s. Op een basisschool met allemaal jongere leerkrachten heb je dan al snel een probleem. Hierdoor wordt momenteel vaak gebruik gemaakt van leerlingen van het Cios. Zij verzorgen dan de gymlessen en voldoen zo aan hun stage. Mij lijkt het sterk als een school iemand betaalt om de lessen te verzorgen. Indien het een student betreft, is het heel normaal om te filmen. Waarom? Zo leer je te kijken naar je eigen lesgeven. Dan zie je jezelf en kun je situaties objectief beoordelen achteraf. Alleen: De basisschool is verantwoordelijk en moet dit in hun protocol hebben staan. Anders mag het niet, klaar. Maar, waar is de leerkracht van jouw zoontje op dat moment? Ik vind dat de groepsleerkracht tijdens de gymlessen gewoon aanwezig moet zijn. Waarom? Hij of zij is de verantwoordelijke. En, kinderen proberen ‘vreemden’ heel erg graag uit. Kortom, vraag naar het protocol (dat moet er zijn. Zo niet, mag het niet), controleer of je inderdaad toestemming hebt gegeven voor de betreffende periode, vraag wie nu precies de les geeft (student?) en wat het doel van het filmen is, vraag ook waarom de groepsleerkracht zelf niet aanwezig is tijdens de gymlessen (vooral als het een student is, moet de leerkracht aanwezig zijn). Succes, ik hoop je voldoende geholpen te hebben. Ik zal een link toevoegen over filmen door studenten. (Gymzaal is een klaslokaal).

Bronnen:
https://www.hvana.nl/lees/6586/filmen-in-h...

Voor intern gebruik binnen de school, scholengemeenschap en/of opleiding van bijvoorbeeld stagiairs of leerkrachten in opleiding, mag gefilmd worden voor evaluatiedoeleinden. Daarvoor is geen toestemming nodig van ouders of leerlingen. Er gelden strenge regels wat er met het filmmateriaal mag gebeuren: alleen voor intern gebruik, zoals bespreking en evaluatie van de lessen, met als doel om de les of de kennis van de leerkracht te verbeteren. Het filmmateriaal mag niet worden gepubliceerd en niet langer worden bewaard dan nodig. Je geeft zelf aan dat er problemen waren in de lessen. Voor de directie of andere verantwoordelijken zijn filmopnames dan een goede manier om een beeld te krijgen van de problemen, zodat er aan verbetering gewerkt kan worden. Als de opnames naderhand inderdaad verwijderd zijn, heeft de school rechtmatig gehandeld. Dat je zoontje moest nablijven is geen direct gevolg van de filmopnames, maar van zijn onacceptabele reactie. Lijkt me een mooie aanleiding om met hem te bespreken hoe hij een volgende keer beheerst kan reageren als hij het niet eens is met een ander. De link lijkt te gaan over het filmen voor of door studenten of stagiairs, maar geldt natuurlijk ook voor leerkrachten en andere direct betrokken partijen, zoals hier de gymleraar.

Bronnen:
https://support.kennisnet.org/Knowledgebas...

Nee, dat mag niet. Daar is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming toestemming voor nodig. Film is namelijk een persoonsgegeven. Dat de opname alleen voor intern gebruik zou zijn is irrelevant.

Bronnen:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Algemene_v...

(Op de algemene vraag) Mag een kind gefilmd worden op de basisschool zonder toestemming? JA, als daar een gerechtvaardigd belang voor het doel van de opname is en dit goed omschreven is (denk aan een protocol). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld. In de praktijk vaak zo uitgelegd. https://www.rowf.nl/wp-content/uploads/2019/07/handleiding-beeldopnames-voor-opleidingsdoelen-versie-rowf-24-juni-2019.pdf Is er toestemming nodig? Voor deze beelden is géén toestemming van leerlingen of de ouders nodig als het beeldmateriaal alleen binnen de school of opleidingsschool wordt gebruikt. De grondslag is gerechtvaardigd belang: de school heeft er een belang bij dat de opname wordt gemaakt om de docent te coachen of de lessen te verbeteren. De beelden worden alleen gebruikt om terug te kijken en de docenten te evalueren. Het beoordelen van de docent is het primaire doel van het opnemen/filmen. Hiernaast moeten onderstaande maatregelen worden genomen om de mogelijke inbreuk te verlagen naar een acceptabel niveau. ==== Op de specifieke uitleg en de reacties. "Mocht mijn kind gefilmd worden op de basisschool zonder toestemming?" NEE, er lijkt geen goede omschrijving te zijn die dat doel beschrijft, en ook lijkt het doel van de opname niet te vallen in enig gerechtvaardigd belang. Ook stel je verder geen toestemming gegeven te hebben. De videoopname die jij beschrijft had dus niet gemogen. === *Ook stel je verder geen toestemming gegeven te hebben. Terwijl het schoolboekje nu juist stelt(reacties) toestemming te vragen in zulke gevallen. === (Zie Bron) ″ Maar als organisatie kunt u ook het recht aan uw kant hebben. Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang. ″ Scholen zullen een gerechtvaardigd belang vinden in het verbeteren van hun leerkrachten, dat is tevens in belang van de leerlingen en ouders. Dat zien zij dan boven privacy aangezien de beelden toch snel verwijderd worden.

Toegevoegd op 09 november 2019 13:33: tekst
Bronnen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/o...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100