Wat moet de curator doen als de cliënt overlijdt?

Mijn moeder is via de rechtbank aangesteld als curator voor oma. (Oma had Alzheimer)

Oma is afgelopen dinsdag overleden. En nu moet er natuurlijk een uitvaart geregeld worden. Oma had geen uitvaartverzekering, maar wel voldoende geld voor de uitvaart.

Wat moet mijn moeder nu regelen wat betreft de curatele? En binnen welke tijd moet dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Gecondoleerd Heer Voldemort met het verlies van jullie Oma. De curator kan de begrafenis regelen van de overleden cliënt (de curandus) omdat deze weet hoeveel geld er is en op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt met de uitvaartonderneming. De curator is niet verplicht om deze zaken te regelen, zij hebben daartoe evenveel recht als ieder ander. Officieel zijn ze op het moment van overlijden van de curandus geen vertegenwoordiger meer. Maar in de praktijk zijn ze vaak de aangewezen personen om een begrafenis te regelen. Als er een testament is, is daar mogelijk een executeur testamentair in aangewezen. Als er geen testament is moet er een boedelgevolmachtigde worden benoemd, daarvoor moet een notaris ingeschakeld worden. De wettelijk voorgeschreven procedure is, dat de bewindvoerder eindrekening en verantwoording aflegt aan de erfgename(n). De bewindvoerder vraagt de erfgename(n) de eindrekening en verantwoording voor akkoord te ondertekenen, dan wel te verklaren dat de eindrekening en verantwoording op voldoende wijze is afgelegd. De bewindvoerder ondertekent de eindrekening en verantwoording en verklaart “aldus naar waarheid De eindafrekening en verantwoording dient ingeleverd te worden bij het kantongerecht. Het formulier daarvoor staat op de rechtspraak.nl en kan alleen in geprinte vorm worden opgestuurd. Aangezien de taak van de curator is geëindigd, dient deze na het overlijden van de curandus de kantonrechter hier zo spoedig mogelijk hierover te informeren onder vermelding van de naam en standplaats van de eventueel ingeschakelde notaris en naam en woonplaats van een testamentair executeur. Algemeen is het niet de taak van de curator de begrafenis te regelen en een testamentair executeur aan te wijzen, deze taken komt de nabestaanden/erfgenamen toe. In dit geval is de curator weliswaar een familielid/erfgenaam, maar er kunnen altijd nog andere familieleden/erfgenamen zijn die voor deze taken in aanmerking denken te komen. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis en dienen dus samen alles te regelen. Aangezien dit vragen is om moeilijkheden is het gebruikelijk dat de erfgenamen ná de begrafenis één persoon aanwijzen om de erfenis af te wikkelen. Als er bij testament een executeur is aangewezen,zal deze (een deel van) de erfenis afwikkelen. Eventuele machtigingen die nabestaanden hebben om tijdens het leven de rekeningen van de erflater te beheren komen bij overlijden van de erflater te vervallen.

Toegevoegd op 22 juli 2019 18:43: tekst
Bronnen:
http://mentorschaphaagenrijn.nl/images/PDF...
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionD...
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionD...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100