Waar staat in de wet dat ik niet mag discrimineren?

Hoor net een spotje op TV over een woning-verhuurder die geen marrokkanen in zijn huis wil. Foei. Mag niet. Maar waar staat dat in de wet? De Grondwet bevat geen de burgers bindende voorschriften, dus verwijzen naar art. 1 GW is niet het goede antwoord.

Weet jij het antwoord?

/2500

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. ----- Als je artikel 1 uit onze GRONDWET niet accepteert als bewijs, dan is het lastig om je tevreden te stellen. Hierin staat een zogenaamd wettelijk verbod. ----- Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen. Bijvoorbeeld op basis van hun geslacht of hun godsdienst. Lees meer hierover op de pagina Wat is discriminatie: Discriminatie: bv : leeftijd , geslacht , nationaliteit, handicap of chronische ziekte en op Ras Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond. Discriminatie op deze grond mag niet. Een voorbeeld van dit soort discriminatie kan zijn:een vrouw die geen verzekering kan afsluiten omdat zij Roma is.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/d...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/d...

Hoewel de eerste artikelen van de Grondwet gaan over grondrechten en ze bedoeld zijn om de burger te beschermen tegen de overheid, geldt het discriminatieverbod ook tussen burgers onderling. Hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten#Gelijkheidsrechten_in_de_Nederlandse_grondwet staat over artikel 1 van de Grondwet vermeld: "Het beginsel van gelijke behandeling geldt alleen in de verhouding tussen overheid en burger (de zogenaamde verticale werking); het discriminatieverbod is zo fundamenteel dat het ook geldt tussen burgers onderling (horizontale werking). In de praktijk is dit beroep echter zelden doorslaggevend, daarom wordt vaker een beroep gedaan op formele wetten zoals art. 137 Sr of op het IVBPR waardoor de jurisprudentie rond art. 1 GW miniem is." In de praktijk zal (in het geval dat je in de vraag beschrijft) gebruik worden gemaakt van artikel 137g lid 1 van het Wetboek van Strafrecht: Artikel 137g, lid 1 "Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie."

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten...
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/201...

Volgens geldende jurisprudentie is het goede antwoord wél art. 1 Grondwet: sommige grondrechten hebben zgn. "horizontale werking" en gelden dus ook in relaties tussen burgers onderling en/of bedrijven jegens burgers. De wetgever heeft dat nog eens doorvertaald in art.137 Wetboek van Strafrecht om aangifte ook strafrechtelijk mogelijk te maken. Hier: art. 137g, lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100