Wat als je vingerafdrukken weigert bij een politie onderzoek wat kunnen ze doen om je te dwingen?

Als je vingerafdrukken moet laten afnemen bij het politie kantoor vanwege een strafbaar feit maar er zijn geen vingerafdrukken op de plaats waar het misdrijf heeft plaats gevonden, gevonden. Maar ze toch vingerafdrukken willen afnemen, kunnen ze je dan dwingen? Terwijl je dit niet wilt?

Toegevoegd na 27 seconden:
Ik neem aan dat ze je niet kunnen dwingen als er niks is gevonden op de plaats ''delict''?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is niet van belang of er op een plaats delict vingerafdrukken gevonden zijn. Als je bent aangehouden voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, dan ben je niet verplicht om mee te werken aan de verhoren, maar wel verplicht mee te werken aan de afname van vingerafdrukken. Dit valt onder de identificatieplicht en het niet meewerken daaraan is in dat geval strafbaar. Word je verdacht van het plegen van een overtreding of een misdrijf waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk is, dan is het nemen van vingerafdrukken door de politie alleen toegestaan bij twijfel over je identiteit. Toegevoegd na 3 minuten: In beginsel is een verdachte niet verplicht aan zijn eigen veroordeling mee te werken (het nemo tenetur-beginsel), maar dat geldt voor dingen die je weet en niet voor dingen die je in bezit hebt of voor biologische fysieke eigenschappen, zoals een vingerafdruk.

Als je op het politiebureau ben aangeland wegens een strafbaar feit ben je dus aangehouden en wordt je identiteit gecontroleerd. Er is geen wetsartikel op grond waarvan je de identiteitscontrole kunt weigeren. Weiger je toch dan heeft de politie het recht om je maximaal twaalf uur (kan vijftien worden) vast te houden om je identiteit te achterhalen. De politieambtenaar heeft het recht om vingerafdrukken te nemen van iedereen die van een strafbaar feit wordt verdacht (uitgezonderd kinderen jonger dan 14 jaar). De politie mag ook geen vingerafdrukken nemen van personen die verdacht worden van een klein misdrijf. Als de politie gerechtigd is om vingerafdrukken te nemen en de arrestant weigert dit, dan kan de politie legitieme dwang gebruiken. Legitieme dwang is de dwang die als bindend wordt aanvaard omdat het op een wettige manier wordt uitgeoefend. In het geval van het weigeren van vingerafdrukken zal de politie een gerechtelijk of rechterlijk bevel moeten aanvragen om de legitieme dwang uit te mogen oefenen. Wetboek van Strafvordering Artikel 1 Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Artikel 27a lid 1 en 2 Het vaststellen van zijn identiteit omvat tevens een onderzoek van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. In de gevallen, bedoeld in artikel 55c, tweede en derde lid, omvat het vaststellen van zijn identiteit tevens het nemen van een of meer foto’s en vingerafdrukken. Artikel 29c De rechterlijk ambtenaar is tevens bevoegd de identiteit van de verdachte vast te stellen op de wijze, bedoeld in artikel 27a, tweede lid, indien over zijn identiteit twijfel bestaat. Blijf je weigeren om medewerking te verlenen aan het geven van de vingerafdrukken, je weigert om de wasstraat te doorlopen, dan kan de officier van justitie overgaan tot aanhouden buiten heterdaad. Stel dat de maximale toegestane tijd voor het doen van onderzoek is verstreken en je bent al verdwenen, dan zou je in een extreem geval in een vroege ochtend kunnen worden opgehaald om na identificatie te worden verhoord. Art 28 van de Penitentiaire beginselenwet bevat voor het vaststellen van de identiteit van de gedetineerde verdachte die zijn inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis in een huis van bewaring ondergaat, een aantal maatregelen. De principiële weigeraar doet er verstandig aan om op tijd een goede strafadvocaat in de armen te nemen zodat het niet zover komt. Toegevoegd na 7 minuten: https://politie-verhoor.nl/zwijgrecht-verklaren/

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001830/2017...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2017...
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100