De sportschool heeft mijn persoonsgegevens verstrekt voor commerciële doelen van een ander bedrijf. Mag dat?

Kan de sportschool een geldboete krijgen? Heb ik recht op een compensatie ivm de schending van mijn privacy?

Dank!

Weet jij het antwoord?

/2500

Art. 49 van de Wbp bepaalt dat indien iemand schade lijdt doordat in strijd wordt gehandeld met een van de bepalingen, deze schade kan worden verhaald op de partij die de wet schendt. De vraag is altijd of er in strijd is gehandeld. Voor het vorderen van schade moet onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten. 1. Materiële schade, bv vermogensschade; dit kan geleden verlies of gemiste winst zijn. Lijkt mij niet van topassing. 2. Immateriële schade; kan zijn het missen van levensvreugde of enig psychisch onbehagen, wegens onterechte opname in een onbekend register. Hier is weinig rechtspraak over en tot op heden is nog onvoldoende grond gebleken voor toekenning van vergoeding. 3. Vergoeding van redelijke kosten. Voor vergoeding van redelijke kosten hoeft er niet per se schade te zijn geleden. Dit kunnen kosten zijn voor advies door deskundigen bv voor het schrijven een brief met aansprakelijkheidsstelling. Juridische bijstand bij het starten van een civiele procedure, kosten minstens 768 euro (minimaal twee punten liquidatietarief). Belangrijk hierbij is het antwoord op de vraag of de genomen stappen redelijk zijn. Als u namelijk denkt dat het bestuur van de sportschool zich niet houdt aan regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunt u dit kostenloos doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarna zij een alternatieve interventie starten dmv een gesprek met of een brief aan de organisatie. De AP (tot 1 januari 2016 het CBP) kan pas een bestuurlijke boete opleggen nadat het een bindende aanwijzing heeft gegeven. De overtreder krijgt een termijn waarbinnen de aanwijzing moet worden opgevolgd. Dit is de hoofdregel. In de vraag staat: “De sportschool heeft mijn persoonsgegevens verstrekt voor commerciële doelen van een ander bedrijf”. In een reactie schrijft u dat in de Algemene Voorwaarden staat dat de persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. De ene partij heeft echter geen absoluut recht om iedere verwerking te verbieden die de hem niet bevalt, maar de andere partij moet wel bewijzen dat er een uitzondering geldt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben een informatieplicht. Een organisatie moet u laten weten wat zij met uw gegevens doen. Door u een e-mail te sturen (waarvan de inhoud mij onbekend is), waarop u had kunnen reageren, kan het zijn dat de sportschool aan deze plicht heeft voldaan.

Bronnen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/c...
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionD...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/p...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100