Als iemand zegt als je 1x tegen mij praat sla ik met platte hand, is dat een bedreiging?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, dit is een strafbare bedreiging volgens artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht: "Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: 1. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden." Toegevoegd na 3 minuten: Uit jurisprudentie blijkt dat bedreiging met iedere vorm van geweld, dus ook (in juridische zin) eenvoudige mishandeling, onder artikel 284 kan vallen. Toegevoegd na 18 uur: Een aantal jaren geleden was artikel 284 nog een "vergeten" wetsartikel. Het is nog altijd zo dat men bij een casus over bedreiging direct naar artikel 285 verwijst, maar in de rechtspraak wordt gelukkig steeds meer van artikel 284 gebruik gemaakt. Het wetsartikel is ooit in het leven geroepen om de vrijheid van burgers te waarborgen. Immers, ook bij bedreiging met "licht" geweld kan iemand zich danig in zijn vrijheid belemmerd achten. Het gaat zelfs nog verder, want de bepaling stelt ook "feitelijkheden" strafbaar. Zo is bijvoorbeeld dreigen met psychische druk om iemand aan te zetten tot bepaald gedrag, strafbaar. Nog even ter illustratie: "Ik geef je morgenochtend een klap met de platte hand" valt dus niet onder 284 en, ervan uitgaande dat een dergelijke klap geen zware mishandeling is, ook niet onder 285. "Ik geef je een klap met de platte hand áls je nog een keer tegen mij spreekt" kan wel onder 284 vallen (want je wordt gedwongen om iets na te laten). Uiteraard houdt de rechter rekening met de context en de omstandigheden van het geval en is het de vraag of het in dit geval tot een veroordeling zou leiden, misschien niet eens tot een vervolging. maar in deze casu kennen wij de verdere omstandigheden niet, dus daar valt niet over te oordelen.

Ja, dat is een bedreiging. Er wordt gedreigd met geweld (slaan) als je iets doet of nalaat, dus is het een bedreiging. Je kan hiervan aangifte doen bij de politie, maar beter is het misschien om eerst iemand te laten bemiddelen of te proberen de spanning uit de lucht te halen. Dat kan soms heel eenvoudig, door bijvoorbeeld een grap te maken.

De uiting: als je één keer tegen mij praat, sla ik met de platte hand is een waarschuwing, die misschien als bedreigend overkomt. Waar of waarop er met de platte hand geslagen wordt, blijft onvermeld. Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Wetboek van strafrecht (Sr.) en is er in vele soorten en maten. Het artikel geeft precies aan wanneer bedreiging strafbaar is en uit de opsomming blijkt overduidelijk dat dreiging met het geven van een klap, en dan nog gespecialiseerd als een klap met de vlakke hand, niet strafbaar is. Er zijn zelfs nog veel meer soorten bedreigingen niet strafbaar. Niet iedere gehoorde uitlating kan juridisch worden gekwalificeerd als een bedreiging. Voor strafbaarstelling van een bedreiging van een burger door een burger, is er altijd bewijs nodig. Naast een aangifte is het vereist dat er minimaal nog een ander bewijsmiddel wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld een verklaring van een getuige of een opname van de bedreiging. De bedreigde kan zelf getuigen oproepen die het verhaal ondersteunen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat tijdens dergelijke aangiftes de getuigen zich terugtrekken en zelfs tegenstrijdige verklaringen afleggen. Verschillende bewoordingen gebruiken. Dan moet er nog absoluut worden bewezen dat degene die de bedreiging heeft geuit de opzet had om de ander vrees aan te jagen. Bij een waarschuwing is die opzet om louter vrees aan te jagen niet altijd aanwezig. De opzet van de waarschuwing zoals in de vraag is beschreven is niet dat u gedwongen wordt om met de persoon te praten, maar is een waarschuwing om juist niet tegen hem te praten. Toegevoegd na 1 dag: https://www.strafrechtadvocatennetwerk.nl/advocaat/64-advocaat/192-advocaat-bedreiging Toegevoegd na 1 dag: Niet in alle gevallen kan het bezigen van bedreigende woorden worden aangemerkt als een bedreiging in de zin van artikel 285 Sr. Als we kijken naar de huidige jurisprudentie dan geldt als eis dat bekeken moet worden of een persoon zich in de context waarin de uitlatingen zijn gebezigd zich ook werkelijk bedreigd kan hebben gevoeld. Toegevoegd na 2 dagen: https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/wilsgebrek/ Toegevoegd na 2 dagen: https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/onrechtmatig/

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2014...
https://politie-verhoor.nl/bewijs-voor-bedreiging/
https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/ve...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100