Wie bepaalt wanneer zorg nodig is die leidt tot schade, of een aanmerkelijke kans op schade, voor de patiënt?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg zegt in artikel 2 dat een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg aanbiedt die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt...",

Maar wie bepaalt dan of er noodzaak is tot schade of aanmerkelijke kans op schade? Die alternatieve-zorgaanbieder zelf?

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/geldigheidsdatum_16-01-2016#Hoofdstuk2_Artikel2

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het wetsartikel 2 lid 3 van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen vermeldt: een alternatieve-zorgaanbieder verleent slechts zorg DIE buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt In de Toelichting op de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen is “alternatieve zorgverleners toegevoegd” als verkorte aanduiding van de groep niet-geregistreerde zorgverleners of zorgverlenende instellingen die uitsluitend met niet-geregistreerde zorgverleners ‘andere zorg’ verlenen. Een alternatieve zorgaanbieder verleent slechts zorg buiten noodzaak DIE niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt. Het lijkt erop dat het woord “die” op de verkeerde plaats terecht is gekomen. Dat zou inhouden dat er een wetswijziging moet plaatsvinden. Toegevoegd na 8 uur: Het wordt steeds vreemder. Opgevraagd via de Parlementaire monitor Memorie van Toelichting 2009-2010 zij (alternatieve zorgverleners) moeten ervoor zorgen dat zij bij het verlenen van zorg, buiten noodzaak geen schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van de cliënt veroorzaken. Deze bepaling geeft de IGZ de mogelijkheid om aanbieders van alternatieve behandelwijzen (zowel organisatorische verbanden als solistisch werkenden) aan te pakken bij excessen. Derde nota van wijziging vergaderjaar 2012-2013 Wanneer andere zorg wordt geleverd door zgn. alternatieve zorgaanbieders, geldt op grond van het wetsvoorstel (artikel 2, vierde lid) in afwijking van de reguliere norm dat «goede zorg» wordt verleend, de eis dat de zorg buiten noodzaak niet l eidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt; deze afwijkende norm was in het wetsvoorstel Wcz ook reeds vervat (artikel 1, achtste lid en in combinatie met artikel 5, tweede lid), maar is nu met behulp van deze aanduiding korter en daardoor begrijpelijker geformuleerd. In de folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 augustus 2016 Voor alternatieve zorgaanbieders geldt de verplichting zorg te bieden die niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/08/16/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg Via deze website kan men vragen stellen http://www.rbcz.nu/NL/wat-heeft-de-wet-wkkgz-voor-gevolgen-voor-de-complementairalternatief-therapeut.html

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2016-08-01
https://www.parlementairemonitor.nl/935300...
https://www.parlementairemonitor.nl/935300...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100