Kan ik cadeaus die ik gegeven heb terug eisen, en sta ik wettelijk dan in mijn recht?

Als ik dure spullen gekocht heb voor mensen en ik schenk hun dit. Ik bewaar hier dan vervolgens de bon en het bankafschrift van, dan kan ik 100% bewijzen dat ik het artikel gekocht heb.

Kan ik het item in kwestie dan later terug eisen?
Men zegt wel "eens gegeven blijft gegeven" maar hoe ziet de wet dat?

Ik vraag me dit af naar aanleiding van deze vraag en een van de antwoorden daarop: http://www.goeievraag.nl/persoon-gezondheid/overig/vraag/582086/tijdens-relatie-dingen-gekregen-relatie

Weet jij het antwoord?

/2500

Als de schenking onder "normale" omstandigheden is gedaan, zonder voorwaarden, dan geldt inderdaad "eens gegeven blijft gegeven". Zie BW 7:175. Toegevoegd na 2 minuten: "BOEK 7, TITEL 3 BW, SCHENKING Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titel 3. Schenking Artikel 175 1. Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. 2. Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen. Artikel 176 lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen, rust bij een beroep op vernietigbaarheid de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde, tenzij van de schenking een notariële akte is opgemaakt of deze verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn. Artikel 177 1. Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd, vervalt zij met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Voor zover de schenking betrekking heeft op kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken, kan worden volstaan met een door de schenker geheel met de hand geschreven, gedagtekende en ondertekende onderhandse akte. 2. Indien een bevoegdheid is bedongen tot herroeping van een schenkingsovereenkomst als bedoeld in lid 1, kan deze herroeping behalve bij een tot de begiftigde gerichte verklaring ook bij een uiterste wilsbeschikking van de schenker zonder mededeling aan de begiftigde geschieden. Artikel 178 1. Een schenking is vernietigbaar, indien zij gedurende een ziekte van de schenker wordt gedaan hetzij aan een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg die hem bijstand verleent, hetzij aan een geestelijk verzorger die hem gedurende de ziekte bijstaat. 2. Ook is een schenking vernietigbaar indien zij gedurende een verblijf van de schenker in een voor de verzorging of verpleging van bejaarden of geestelijk gestoorden bestemde instelling wordt gedaan aan degene die de instelling exploiteert (...) Toegevoegd na 2 minuten: Zie verder reactie

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100