Waar staat de schakelbepaling in het BW?

Er zijn meerdere schakelbepalingen, maar ik bedoel die waarin is bepaald dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur voor een overheid ook van toepassing zijn in een privaatrechtelijk handelen.

Weet jij het antwoord?

/2500

1.3.3 Schakelbepalingen in het BW In subparagraaf 1.3.2 is de koopovereenkomst de revue gepasseerd. Uit art. 7:1 BW is duidelijk geworden dat we slechts over een koopovereenkomst kunnen spreken als de ene partij een zaak geeft aan de andere partij die hiervoor een prijs in geld betaalt. Stel dat de wederpartij niet een prijs in geld betaalt, maar in plaats daarvan een andere zaak geeft. In een dergelijk geval spreken we niet van een koopovereenkomst maar van een ruilovereenkomst. Aangezien beide overeenkomsten veel gelijkenis vertonen, heeft de wetgever niet geheel nieuwe regels willen uitvaardigen met betrekking tot de ruilovereenkomst. Hoewel het twee verschillende overeenkomsten zijn, worden de regels van de koopovereenkomst ook van toepassing verklaard op de ruilovereenkomst. Dat blijkt uit art. 7:50 BW. Dit wetsartikel zegt: De bepalingen betreffende koop vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor welke haar toekomt. Kortom, door deze bepaling zijn alle regels over koop, zoals opgenomen in Titel 1 van Boek 7, eveneens op een ruilovereenkomst van toepassing. Een wetsartikel dat bepalingen van toepassing verklaart buiten bijvoorbeeld de afdeling, titel en/of wet waarin de betreffende bepalingen zijn opgenomen, wordt een schakelbepaling genoemd. In voornoemd geval is art. 7:50 BW de schakel die ervoor zorgt dat de bepalingen omtrent koop ook van toepassing zijn op de ruilovereenkomst. De schakelbepaling zorgt daarmee ook voor een bepaalde mate van gelaagdheid in het BW. Schakelbepalingen kan men op verschillende plaatsen in de wet tegenkomen. Meestal staan zij aan het begin of het einde van een afdeling, titel of hoofdstuk

Bronnen:
http://www.noordhoffuitgevers.nl/nuweb/ass...

In het BW staat geen dergelijke schakelbepaling; de regel die jij bedoelt moet je zoeken in bestuursrechtelijke jurisprudentie. In de zaak Rasti Rostelli heeft de rechter bepaald dat ook de overheid bij privaatrechtelijk handelen (i.c. Betrof het de verhuur van een ruimte) aan de grondbeginselen gebonden is.

Bronnen:
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rasti_Roste...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100