Moet een vrijwaringszone van een hoofdvaarweg op de planverbeelding van een bestemmingsplan staan?

Vrijwaringszones rond hoofdvaarwegen staan genoemd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Dat besluit is op zich bindend voor bestemmingsplannen. Ik zie echter niet staan of opname op de verbeelding verplicht is of niet.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030378/volledig/geldigheidsdatum_26-01-2015#Hoofdstuk2_Titel21

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een bestemmingsplan legt ruimteclaims en functies vast en bevat bijbehorende gebruiksbepalingen. Dat geldt ook voor het onderdeel water. Op grond van Stroomgebiedsbeheersplannen worden ook ruimteclaims gelegd. Tevens speelt het onderdeel waterveiligheid een grote rol bij het afwegen van ruimteclaims. In het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening' wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. Het resultaat van deze ruimtelijke afweging met motivatie en juridische regeling is terug te vinden in het bestemmingsplan. In artikel 3.6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat in de toelichting op een bestemmingsplan wordt beschreven hoe in een plan wordt omgegaan met de waterhuishouding. In het bestemmingsplan moet een verantwoording komen te staan hoe het onderwerp water is verwerkt in het bestemmingsplan. Het is verplicht om in het bestemmingsplan de watertoets op te nemen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/geldigheidsdatum_01-02-2015#Hoofdstuk3

Bronnen:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/h...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100