Is er een manier om te ontdekken wanneer een nieuwe wet van kracht wordt?

Ik weet hoe de inwerkingtreding en dergelijke werken, dus daar ben ik niet in geïnteresseerd. Het gaat mij er om dat ik van tevoren weet wanneer een wet in werking treedt.

Extra informatie: De Europese commissie heeft een besluit genomen en haar lidstaten verplicht om dit binnen een jaar in de nationale rechtsorde te verwerken. Wordt dit doorgaans exact een jaar na het besluit gedaan, zijn er gezette tijden wanneer nieuwe wetten gepubliceerd worden of is het niet van tevoren te weten wanneer een nieuwe wet gepubliceerd wordt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Alle wetten en wetswijzigingen worden pas van kracht nà publicatie in de Staats Courant. Hierin kan je dus precies zien welke wet wanneer ingaat dan wel wordt teruggetrokken. Deze is in te zien in de grotere bibliotheken, maar ook via onderstaande bron van overheid.nl

Bronnen:
https://www.overheid.nl/help/officiele-bek...

Zodra de Europese richtlijn is vastgesteld, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het betrokken vakdepartement (vaak zijn er meerdere vakdepartementen bij betrokken ieder met hun eigen verantwoordelijkheid) krijgt een brief van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Als de richtlijn verwerkt (geïmplementeerd) moet worden in bestaande wetgeving of via een algemene maatregel van bestuur moet een voorstel door het departement binnen een maand na de bekendmaking van de richtlijn bij de Ministerraad gemeld worden. De richtlijnen worden met de implementatietermijnen in een implementatie-overzicht verwerkt, om de voortgang bij de omzetting te bewaken. Elk kwartaal worden in ICER-I (Interdepartementale Commissie Europees recht) aan de hand van dit implementatie-overzicht de redenen van eventuele achterstanden besproken. Buitenlandse Zaken rapporteert daarover aan de Ministerraad. Het wetsvoorstel (dit wetsvoorstel implementeert de richtlijn) wordt naar de Tweede kamer voor behandeling gezonden. Na goedkeuring wordt het wetsvoorstel met de memorie van Toelichting doorgezonden naar de Eerste Kamer. Na aanname (meestal afgedaan als hamerstuk) wordt de wet ondertekend door de Koning en door de betrokken bewindspersoon (of -personen). Daarna wordt de wet geplaatst (afgekondigd) in het Staatsblad. De bron is een voorbeeld welke weg de Richtlijn aflegt voordat het in het staatsblad gepubliceerd wordt. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33871_implementatie_richtlijn_over Toegevoegd na 7 minuten: Via deze site kun je op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ Toegevoegd na 1 uur: Zodra de Europese richtlijn bekend gemaakt wordt in het Publicatieblad van de EU vermeldt deze een implementatietermijn, de zgn. implementatiedeadline. Zij kan variëren van één/enkele maand(en) tot verscheidene jaren. Zij kan ook verlengd worden. Toegevoegd na 4 uur: Er zijn geen gezette tijden voor het publiceren van wetten in het staatsblad. Via de website http://www.eerstekamer.nl/id/vitjl9z0vygm/overzicht/stand_van_zaken_wetgeving_ook_van kun je wel de stand van zaken van de aanhangige wetsvoorstellen in de Eerste Kamer bijhouden.

Bronnen:
http://www.eerstekamer.nl/id/vitjl9z0vygm/...
http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/i...
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100