Hoe zit het met de eigen bijdragen ingevolge het Bijdragebesluit Zorg?

Ingevolge de ministeriële Bijdrageregeling Zorg AWBZ, kortweg Bijdragebesluit Zorg, is de eigen bijdrage voor gepensioneerden bijna 2 keer zo hoog als voor niet-gepensioneerden. Aanpassing kan men aanvragen als het jaarinkomen meer dan 2500 euro is gedaald. Bedoelt men het bruto of het netto inkomen? Stel als men het bruto inkomen bedoelt. En iemands inkomen daalt met 2000 euro. Dan komt die niet in aanmerking voor aanpassing. Ik kan mij echter niet voorstellen, dat het netto inkomen dan niet is gedaald. Ondanks belastingvoordelen, het niet meer hoeven te betalen van premie AOW, enz. Hoe zit dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Allereerst: de discussie aangaan met het CAK over netto inkomen is zinloos. Ze zullen uw verzoek om peiljaarverlegging afserveren als die van een dilettant. Ook het spreken over lagere belasting (geen AOW-premie meer te betalen) is zinloos. De Eigen Bijdrage is immers gebaseerd op het Inkomen, niet op de te betalen belasting. Informatie CAK: Verwacht u dat uw bijdrageplichtig inkomen (en/of dat van uw partner) dit jaar minstens € 2.500,- lager zal zijn dan twee jaar geleden? Dan kunnen wij uw maximale periodebijdrage aanpassen. Wij berekenen uw maximale periodebijdrage voor 2014 dan opnieuw met uw verwachte inkomen en vermogen over 2014. Het bijdrageplichtig inkomen bestaat uit uw verzamelinkomen plus een deel van uw vermogen. Wij gebruiken hiervoor altijd uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomen uit de drie ‘boxen’: ----------------------------------------------------------------- Vervolgens mag u zelf gaan rekenen. Dat moet volgens het CAK zo (berekening zonder vermogen): 1.Bereken uw totale verwachte BRUTO (.......) jaarinkomen voor 2014, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen). 2.Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2012 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking. Direct al een vrachtschip vol onduidelijkheid. Want er kan natuurlijk verschil bestaan tussen bruto jaarinkomen, bijdrageplichtig inkomen, verzamelinkomen box 123. * Bruto jaarinkomen is het inkomen volgens de jaaropgaven. * Bijdrageplichtig inkomen is het verzamelinkomen box123. Sinds 2013 wordt er nog eens 8% extra box 3 inkomen (voordeel uit sparen en beleggen) bij opgeteld (i.p.v. 4% te nemen van de grondslag uit sparen en beleggen wordt dat dus 12%). * Verzamelinkomen box 123: het laatste cijfer in het overzicht van de belastingaangifte. Meestal het bruto jaarinkomen minus aftrekposten + evtl. verzamelinkomen uit sparen en beleggen box 3. Nog zo'n onduidelijkheid. Als er vermogen Box 3 is moet de Voorlopige Aanslag 2014 worden meegestuurd (of afschriften betaal- en spaarrekeningen d.d. 1 januari 2014) Stel ik stuur mijn voorlopige aanslag 2014 in met daarin opgenomen hypotheekrenteaftrek en evtl. andere aftrekposten zoals ziektekosten en giften. Met als gevolg een (veel) lager verzamelinkomen box 1 dan uitgaan van het bruto jaarinkomen. N.B: Een goede methode echter om het verzamelinkomen te 'drukken' en de peiljaarverlegging te realiseren. (lees verder onder reacties)

Bronnen:
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals...
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals...
https://www.hetcak.nl/portalserver/stream/...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100