valt schuldhulpverlening onder privaatrecht?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is per 1 juli 2012 ingegaan. Hiermee heeft het zogenaamde bestuursrecht zijn intrede gedaan in de wereld van de schuldhulpverlening. Voorheen werd deze hulpverlening vooral gezien als een privaatrechtelijke aangelegenheid (de rechtspraak die beschrijft hoe burgers en bedrijven met elkaar moeten omgaan). Bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Ook regelt het bestuursrecht de manier waarop de overheid beslissingen moet nemen en wat een burger kan doen als hij het met zo’n beslissing niet eens is. Als u een geschil had met uw schuldhulpverlener, was u voor rechtsbescherming indertijd aangewezen op de burgerlijke rechter of de gemeentelijke ombudsman. Maar hieraan kleefden nadelen: De weg via de burgerlijke rechter is alles behalve laagdrempelig. En het is wel eenvoudig om de ombudsman in te schakelen, maar die heeft weer niet de mogelijkheid om beslissingen van de schuldhulpverlening te vernietigen. Toegevoegd na 29 minuten: Een belangrijke alinea van de site www. sociaalraadslieden.nl is: Het heeft er alle schijn van dat het bestuursrecht met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening nu volledig van toepassing is als het gaat om de beslissingen van de gemeente tot het doen van een aanbod tot schuldhulpverlening, of het weigeren hiervan. De regering gaat daar ook vanuit in de toelichting op de wet. Hiertegen staan dus bezwaar en beroep open.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/geld...
http://www.mugweb.nl/sociaal-raadslieden/r...

Ja, vreemd genoeg wel. Schuldhulpverlening bestaat al jaren en het feit dat gemeenten en kredietbanken dit mogen uitvoeren is vastgelegd in het privaatrechtelijke deel van ons juridisch stelsel. De Wet op het consumentenkrediet verbiedt immers nog om schuldhulpverlening tegen betaling uit te voeren, op een aantal uitzonderingen na. In deze wet is dus vastgelegd dat gemeenten schuldhulpverlening mogen uitvoeren en de Wck biedt dus al jaren een privaatrechtelijke basis voor deze taak. Dat is ook niet zo vreemd, als je bedenkt dat schulden vaak uit het privaatrecht voortkomen. Een voorbeeld ter illustratie: Meneer Jansen spreekt met de woningbouwvereniging af dat hij een woning huurt voor € 600 per maand. Hij mag vervolgens gebruik maken van de woning en de woningbouwvereniging ontvangt een vergoeding. Allemaal contractueel vastgelegde afspraken. Op het moment dat meneer Jansen zich niet meer aan deze afspraak houdt en stopt met huur betalen, ontstaat een achterstand, oftewel een schuld. Kortom: veel schulden komen voort uit privaatrechtelijke verhoudingen. Lees de hele link, een warboel van gerechtelijke dwalingen.

Bronnen:
https://bib.hva.nl/nl/Maatschappijenrecht/...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100